Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

08 lutego 2023
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
07 lutego 2023
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mk 9, 7
02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Zastanawiasz się jeszcze czy dołączyć do naszego kursu?

 

Może przekona Cię Agnieszka, która już pod pierwsza lekcją - Dziś Duch Święty zstępuje i mówi - napisała:

 

„Czytając pierwszy list z wielką uwaga zauważam u siebie to że mam tą blokadę... Słyszę ducha świętego ale nie do końca... Wiele rzeczy mi umyka i błądzę w swej codzienności... Także z wielkim pragnieniem chce doświadczyć spotkanie z duchem świętym gdyż wiem że po ludzku działając głową i rozumem nic dobrego nie zdziałam... Potrzebuję Bożego drogowskazu i mocnego ducha by pomógł mi kroczyć w tym życiu z siła odwaga i chartem ducha...”

 

 

Natomiast pod drugą lekcją – WŁOSY Ducha Świętego – jest już kilkanaście komentarzy.

 

Jeśli bardzo pragniesz, aby Duch Święty na Ciebie zstąpił, to mam przekonanie, że i Twój komentarz się pod tą lekcją również pojawi.

 

 

DOŁACZ DO KURSU - Otwórz się na Ducha Świętego w Codzienności

 

 

Dlatego, jak mówi Duch Święty:

 

Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.

 

Hbr 3, 7-8

 

 

Jeśli już uczestniczysz w naszym kursie, to zachęcam Cię do poczytania komentarzy.

 

Serce moje napełnia się radością, kiedy czytam te słowa komentarzy, bo widzę jak Duch Święty już działa i otwiera uczestników kursu na Ducha Świętego.

 

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

26 sierpnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Dlatego, jak mówi Duch Święty:

Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.

Hbr 3, 7-8

Czytając pierwszy list z wielką uwagą zauważam u siebie to że mam tą blokadę