Czy już wiesz, że jesteś ważnym członkiem Ciała Chrystusa?

Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. 1 Kor 12, 14

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

17 lutego 2022

Przeczytaj to Słowo z Listu do Koryntian.

 

Następnie odpowiedz na pytania.

 

 

 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.

 

Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni.

 

Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

 

Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki].

 

Jeśliby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała - czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała?

 

Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do ciała?

 

Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie?

 

Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele.

 

Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?

 

Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało.

 

Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was.

 

Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem.

 

Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba.

 

Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem.

 

Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki.

 

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi [Jego] członkami.

 

I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami.

 

Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów?

 

Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?

 

1Kor 12, 12-30

 

 

 

Czy wiesz, czy masz świadomość, czy czujesz, że jesteś członkiem Ciała Chrystusa?

 

 

 

Jeśli nie widzisz się jako członek Ciała, to dlaczego?

 

Czy nie czujesz żebyś kiedykolwiek został włączony w Ciało Jezusa?

 

Czy może bardziej czujesz, że w pewnym momencie odłączyłeś się od Ciała Chrystusa?

 

 

 

Jeśli tak, to czy czujesz się ważnym członkiem tego Ciała?

 

Jedynym, niepowtarzalnym, mającym szczególne zadanie w Ciele do wykonania?

 

 

 

Jak postrzegasz inne członki?

 

Są potrzebne Ciału, innym członkom, Tobie?

 

Czy Ty jesteś potrzebny innym członkom?

 

 

 

Co wnosisz jako członek do Ciała?

 

Czym służysz Ciału i innym członkom?

 

Jaka jest Twoja misja jako członek Ciała Jezusa?

 

 

 

Napisz mi proszę swoje odpowiedzi.

 

Przygotowuję nasze spotkanie online i Twoje odpowiedzi pomogą mi lepiej je przygotować.

 

Spotykamy się we wtorek 22 lutego o 19:30.

 

Porozmawiamy o Twojej wyjątkowej misji, jak ważną masz w Ciele Chrystusa do wypełnienia.

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

01 czerwca 2023
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
31 maja 2023
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Łk 1, 28
30 maja 2023
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Mt 22, 4
25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6
19 maja 2023
Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej. Iz 11, 2-3

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego