Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

08 lutego 2023
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
07 lutego 2023
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mk 9, 7
02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj to Słowo z Listu do Koryntian.

 

Następnie odpowiedz na pytania.

 

 

 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.

 

Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni.

 

Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

 

Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki].

 

Jeśliby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała - czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała?

 

Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do ciała?

 

Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie?

 

Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele.

 

Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?

 

Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało.

 

Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was.

 

Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem.

 

Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba.

 

Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem.

 

Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki.

 

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi [Jego] członkami.

 

I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami.

 

Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów?

 

Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?

 

1Kor 12, 12-30

 

 

 

Czy wiesz, czy masz świadomość, czy czujesz, że jesteś członkiem Ciała Chrystusa?

 

 

 

Jeśli nie widzisz się jako członek Ciała, to dlaczego?

 

Czy nie czujesz żebyś kiedykolwiek został włączony w Ciało Jezusa?

 

Czy może bardziej czujesz, że w pewnym momencie odłączyłeś się od Ciała Chrystusa?

 

 

 

Jeśli tak, to czy czujesz się ważnym członkiem tego Ciała?

 

Jedynym, niepowtarzalnym, mającym szczególne zadanie w Ciele do wykonania?

 

 

 

Jak postrzegasz inne członki?

 

Są potrzebne Ciału, innym członkom, Tobie?

 

Czy Ty jesteś potrzebny innym członkom?

 

 

 

Co wnosisz jako członek do Ciała?

 

Czym służysz Ciału i innym członkom?

 

Jaka jest Twoja misja jako członek Ciała Jezusa?

 

 

 

Napisz mi proszę swoje odpowiedzi.

 

Przygotowuję nasze spotkanie online i Twoje odpowiedzi pomogą mi lepiej je przygotować.

 

Spotykamy się we wtorek 22 lutego o 19:30.

 

Porozmawiamy o Twojej wyjątkowej misji, jak ważną masz w Ciele Chrystusa do wypełnienia.

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

17 lutego 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. 1 Kor 12, 14

Czy już wiesz, że jesteś ważnym członkiem Ciała Chrystusa?