Co najlepiej robić, kiedy cierpisz, jesteś w ucisku, w chorobie, pełen trwogi, biedy, pragnienia, bólu i trudności?

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

27 lipca 2022

Co najlepiej robić, kiedy cierpisz, jesteś w ucisku, w chorobie, pełen trwogi, coś Cię trapi, doznajesz biedy, głodu, pragnienia, jesteś pełen bólu, na Twojej drodze pełno przeciwności i trudów albo siedzisz w mroku ciemności i toniesz w bagnie tak jak ja w 2012 roku?

 

 

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki.

 

Niechaj to mówią odkupieni przez Pana, ci, których wybawił z rąk przeciwnika i których zgromadził z obcych krajów, ze wschodu i zachodu, z północy i południa.

 

Błądzili na pustyni, na odludziu, do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.

 

Cierpieli głód i pragnienie, i ustawało w nich życie.

 

W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.

 

I powiódł ich prostą drogą, tak że doszli do miasta zamieszkałego.

 

Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich, bo nasycił tego, który jest zgłodniały, i łaknącego napełnił dobrami.

 

Siedzieli w ciemnościach i mroku, więźniowie nędzy i żelaza, gdyż bunt podnieśli przeciw słowom Bożym i pogardzili zamysłem Najwyższego.

 

Trudami przygiął ich serca, chwiali się, lecz nikt im nie pomógł.

 

I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.

 

I wyprowadził ich z ciemności i mroku, a ich kajdany pokruszył.

 

Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich, gdyż bramy spiżowe wyłamał i skruszył żelazne wrzeciądze.

 

Chorowali na skutek swoich grzesznych czynów i nędzę cierpieli przez swoje występki; obrzydło im wszelkie jedzenie i byli bliscy bram śmierci.

 

W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.

 

Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i uchronić ich życie od jamy dla nich przeznaczonej.

 

Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich!

 

I niech składają ofiary dziękczynne, niech głoszą z radością Jego dzieła!

 

Ci, którzy na statkach ruszyli na morze, aby uprawiać handel na ogromnych wodach, ci widzieli dzieła Pana i Jego cuda wśród głębiny.

 

Powiedział On i wzbudził wicher burzliwy, i spiętrzył jego fale.

 

Wznosili się aż pod niebo, spadali aż do głębi; ich dusza truchlała w nieszczęściu.

 

Zataczali się i chwiali jak pijani, cała ich mądrość zawiodła.

 

I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.

 

Zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły.

 

Radowali się z tego, że nastała cisza i że On przywiódł ich do upragnionej przystani.

 

Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich!

 

I niech Go sławią w zgromadzeniu ludu i na radzie starszych niechaj Go chwalą!

 

Rzeki zamienia On w pustynię, oazy w ziemię spragnioną, ziemię żyzną w słony ugór skutkiem niegodziwości jej mieszkańców.

 

Pustynię zamienił w zbiornik wody, a ziemię suchą w oazę.

 

I tam osiedlił zgłodniałych, i założyli miasta zamieszkałe.

 

Obsiali pola, zasadzili winnice i zyskali zbiory owoców.

 

Pobłogosławił im, a bardzo się rozmnożyli, i dał im bydła niemało.

 

Potem zmalała ich liczba i podupadli pod naciskiem niedoli i utrapienia.

 

Lecz Ten, który wylewa wzgardę na władców i każe im błądzić przez puste bezdroża, podniósł nędzarza z niedoli, rozmnożył rodziny jak trzody.

 

Pobożni widzą to i radują się, a wszelka niegodziwość musi zamknąć swe usta.

 

Kto mądry, niech to zachowa, niech rozważa [dzieła] łaski Pana!

 

Psalm 107

 

 

W moim utrapieniu wzywam Pana i wołam do mojego Boga;

usłyszał On mój głos ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu.

 

Ps 18,7

 

 

Panie, mój Boże, do Ciebie wołałem, i Tyś mnie uzdrowił.

 

Ps 30, 3

 

 

Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków.

 

Ps 34, 7

 

 

Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności.

 

Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu.

 

Ps 34, 18-19

 

 

Złożyłem w Panu całą nadzieję; On pochylił się nade mną i wysłuchał mego wołania.

 

Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki.

 

Ps 40, 1-3

 

 

Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.

 

Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

 

Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

 

Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby!

 

Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia, bo Ty mnie wysłuchujesz.

 

Ps 86, 3-7

 

 

Panie, Boże mego zbawienia, za dnia wołam i nocą - przed Tobą.

 

Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, nakłoń swego ucha na moje wołanie!

 

Ps 88, 2-3

 

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

02 października 2023
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Wj 23,20
29 września 2023
I wielbili Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży. Tob 12, 22
27 września 2023
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. Ps 139, 14
25 września 2023
A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. Łk 15, 32
22 września 2023
Zaprawdę, powiadam wam:  Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,  nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Mt 18, 3
21 września 2023
Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy. J 17, 22
20 września 2023
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Dz 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego