Co najlepiej robić, kiedy cierpisz, jesteś w ucisku, w chorobie, pełen trwogi, biedy, pragnienia, bólu i trudności?

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

27 lipca 2022

Co najlepiej robić, kiedy cierpisz, jesteś w ucisku, w chorobie, pełen trwogi, coś Cię trapi, doznajesz biedy, głodu, pragnienia, jesteś pełen bólu, na Twojej drodze pełno przeciwności i trudów albo siedzisz w mroku ciemności i toniesz w bagnie tak jak ja w 2012 roku?

 

 

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki.

 

Niechaj to mówią odkupieni przez Pana, ci, których wybawił z rąk przeciwnika i których zgromadził z obcych krajów, ze wschodu i zachodu, z północy i południa.

 

Błądzili na pustyni, na odludziu, do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.

 

Cierpieli głód i pragnienie, i ustawało w nich życie.

 

W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.

 

I powiódł ich prostą drogą, tak że doszli do miasta zamieszkałego.

 

Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich, bo nasycił tego, który jest zgłodniały, i łaknącego napełnił dobrami.

 

Siedzieli w ciemnościach i mroku, więźniowie nędzy i żelaza, gdyż bunt podnieśli przeciw słowom Bożym i pogardzili zamysłem Najwyższego.

 

Trudami przygiął ich serca, chwiali się, lecz nikt im nie pomógł.

 

I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.

 

I wyprowadził ich z ciemności i mroku, a ich kajdany pokruszył.

 

Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich, gdyż bramy spiżowe wyłamał i skruszył żelazne wrzeciądze.

 

Chorowali na skutek swoich grzesznych czynów i nędzę cierpieli przez swoje występki; obrzydło im wszelkie jedzenie i byli bliscy bram śmierci.

 

W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.

 

Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i uchronić ich życie od jamy dla nich przeznaczonej.

 

Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich!

 

I niech składają ofiary dziękczynne, niech głoszą z radością Jego dzieła!

 

Ci, którzy na statkach ruszyli na morze, aby uprawiać handel na ogromnych wodach, ci widzieli dzieła Pana i Jego cuda wśród głębiny.

 

Powiedział On i wzbudził wicher burzliwy, i spiętrzył jego fale.

 

Wznosili się aż pod niebo, spadali aż do głębi; ich dusza truchlała w nieszczęściu.

 

Zataczali się i chwiali jak pijani, cała ich mądrość zawiodła.

 

I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.

 

Zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły.

 

Radowali się z tego, że nastała cisza i że On przywiódł ich do upragnionej przystani.

 

Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich!

 

I niech Go sławią w zgromadzeniu ludu i na radzie starszych niechaj Go chwalą!

 

Rzeki zamienia On w pustynię, oazy w ziemię spragnioną, ziemię żyzną w słony ugór skutkiem niegodziwości jej mieszkańców.

 

Pustynię zamienił w zbiornik wody, a ziemię suchą w oazę.

 

I tam osiedlił zgłodniałych, i założyli miasta zamieszkałe.

 

Obsiali pola, zasadzili winnice i zyskali zbiory owoców.

 

Pobłogosławił im, a bardzo się rozmnożyli, i dał im bydła niemało.

 

Potem zmalała ich liczba i podupadli pod naciskiem niedoli i utrapienia.

 

Lecz Ten, który wylewa wzgardę na władców i każe im błądzić przez puste bezdroża, podniósł nędzarza z niedoli, rozmnożył rodziny jak trzody.

 

Pobożni widzą to i radują się, a wszelka niegodziwość musi zamknąć swe usta.

 

Kto mądry, niech to zachowa, niech rozważa [dzieła] łaski Pana!

 

Psalm 107

 

 

W moim utrapieniu wzywam Pana i wołam do mojego Boga;

usłyszał On mój głos ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu.

 

Ps 18,7

 

 

Panie, mój Boże, do Ciebie wołałem, i Tyś mnie uzdrowił.

 

Ps 30, 3

 

 

Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków.

 

Ps 34, 7

 

 

Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności.

 

Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu.

 

Ps 34, 18-19

 

 

Złożyłem w Panu całą nadzieję; On pochylił się nade mną i wysłuchał mego wołania.

 

Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki.

 

Ps 40, 1-3

 

 

Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.

 

Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

 

Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

 

Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby!

 

Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia, bo Ty mnie wysłuchujesz.

 

Ps 86, 3-7

 

 

Panie, Boże mego zbawienia, za dnia wołam i nocą - przed Tobą.

 

Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, nakłoń swego ucha na moje wołanie!

 

Ps 88, 2-3

 

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego