Co Ci dwaj uczniowie Jezusa, prawdziwie dają temu człowiekowi?

Dlaczego dziwicie się temu?

I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? 

Dz 3, 12

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

25 stycznia 2024

Pokój i Radość!

 

 

Co Ci dwaj uczniowie Jezusa, Piotr i Jan mogą dać człowiekowi?

 

Co jest cenniejsze od srebra i złota całego świata?

 

Co jest cenniejsze od zdrowia fizycznego i nawet tego duchowego?

 

Jaką Bóg daje nam obietnicę?

 

 

Na ten widok Piotr przemówił do ludu:

 

Mężowie izraelscy!

 

Dlaczego dziwicie się temu?

 

I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi?

 

Dz 3, 12

 

 

To nie ludzką mocą, lecz w imię Jezusa dzieją się takie cuda i znaki.

 

Dalej Piotr mówi (Dz 3, 15-16)

 

Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

 

I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły.

 

Wiara [wzbudzona] przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie.

 

 

Co więc dają Piotr i Jan temu człowiekowi?

 

Co przekazują, co jest dużo cenniejsze od srebra i złota?

 

Co dają, co jest o wiele cenniejsze od zdrowia?

 

 

Uczniowie Jezusa przekazują wiarę, która daje uzdrowienie.

 

Przekazują wiarę w najcenniejsze i największe we wszechświecie imię.

 

Dają poznać imię Jezusa, Pana i Zbawiciela, Uzdrowiciela.

 

Dają poznać samego Jezusa.

 

 

Od poznania imienia Jezus.

 

Od osobistego poznania samego Jezusa wszystko się zaczyna.

 

Zaczyna się wiara.

 

Zaczynają dziać się te znaki i cuda.

 

Od poznania Jezusa zaczyna się uzdrowienie.

 

Im bliższe osobiste poznanie Jezusa, im głębsza osobista relacja z Jezusem.

 

Tym głębsze uzdrowienie, tym większe znaki i potężniejsze cuda zaczną dziać się w Twoim życiu.

 

 

Piotr mówi dalej (Dz 3, 18)

 

Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków.

 

 

Bóg zapowiada, zawiera przymierze, daje obietnice i wszystkie je spełnia w swoim czasie.

 

Co Bóg dziś nam zapowiada?

 

Jakie Bóg daje nam dziś obietnice?

 

O tym jeszcze przeczytasz dziś oraz w kolejnych listach.

 

Jest jednak coś ważniejszego.

 

Wierzę i ufam, że poprzez te zapowiedzi i obietnice jakie, Bóg ma dla nas, dla naszej całej Społeczności.

 

Bóg otworzy Twoje serce i poznasz jakie obietnice Bóg dziś daje Tobie osobiście.

 

Wierzę, że i Ty uwierzysz w te obietnice, które Bóg ma osobiście dla Ciebie.

 

Wierzę, że odkryjesz jaka jest Wola Boga w stosunku do Ciebie i Twojego życia.

 

Ufam, że i Ty zaufasz Bogu tak głęboko, że przyjmiesz Jego Wolę i zaczniesz ją pełnić.

 

Wiara, zaufanie jest darem, jest łaską od Boga, które mam nadzieję przyjmiesz i nie odrzucisz.

 

 

Na tym polega moja rola, żeby dać Ci to, co ja sam otrzymałem.

 

Nie mam srebra ani złota, jednak to co mam, to co sam dostałem, tym chcę się z Tobą dzielić.

 

Sam dostałem tą możliwość, aby poznać imię Jezusa.

 

Dostałem możliwość pogłębić swoje osobiste, bliskie relacje z Jezusem.

 

Otrzymałem wiarę i nią chcę się z Tobą dzielić na tyle na ile mnie Bóg do tego uzdalnia.

 

 

Na ten widok Piotr przemówił do ludu:

 

Mężowie izraelscy!

 

Dlaczego dziwicie się temu?

 

I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi?  

 

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić.

 

Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy.

 

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

 

I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły.

 

Wiara [wzbudzona] przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie.

 

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi.

 

A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał.

 

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody,

 

aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.

 

Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych.

 

Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie.

 

A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu.

 

Zapowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców.

 

Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama:

 

Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi.

 

Dla was najpierw wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów.

 

Dz 3, 12-26

 

 

---

 

 

Zapraszam Cię do źródła życia, którym jest Słowo Boga.

 

Przez najbliższe 365 dni możesz, jeśli chcesz czerpać ze źródła, które daje Ci Jezus, karmić się Jego Słowem, które w cichości przemienia Twoje serce, myśli a nade wszystko życie.

 

Wystarczy, że klikniesz w ten link, a od razu przeniesiesz się do naszej STREFY BOGA ze Słowem BOGA.

 

Tu poznasz szczegóły.

Jezus i Ja zapraszamy Cię do przemiany Twojego życia, JESLI TYLKO CHCESZ…

 

Przeczytaj, jak dodatkowo przez 365 dni możesz, JEŚLI TYLKO CHCESZ otrzymywać 3 razy dziennie, rano, w południe i wieczorem SMSem wybrane wersety z Pisma Świętego ze Słowo BOGA dodające Ci odwagi, śmiałości i zaufania.

 

 

  

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego