Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17
25 stycznia 2023
Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Dz 16, 14

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przychodzi uczeń do jednego z Ojców Pustyni i pyta go:

 

- Abba, czy mogę wstawać godzinę wcześniej niż pozostali i pościć o wodzie i chlebie?

 

- A, będziesz potrafił to zrobić?

 

- Tak, zrobię to z łatwością.

 

- To, nie możesz.

 

 

Opowiedział też niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:

 

Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.

 

Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił:

 

„Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.

 

Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.

 

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc:

 

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”

 

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten.

 

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.

 

Łk 18, 9-14

 

 

Post ma mas nauczyć postawy uniżenia, uznania swojej słabości.

 

Kiedy uniżasz swoje ciało, wtedy wzrasta Twój duch.

 

Kiedy Twoje ciało doznaje słabości, wtedy z mocą działa Duch Święty w Twojej duszy.

 

Kiedy Twoje ciało doświadcza braku, wtedy Twój duch otwiera się na dary Boga.

 

Przez praktykę postu mamy doświadczyć tego, że bez Boga, bez Jego pomocy nie jesteśmy w stanie sami nic dobrego uczynić.

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą, radością i mocą Ducha Świętego pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

08 kwietnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

 Tak, zrobię to z łatwością.

To, nie możesz.

Będziesz potrafił to zrobić?