Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

27 września 2022
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. J 2, 5
26 września 2022
Ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 1J 5, 5b
23 września 2022
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Ap 3, 21
22 września 2022
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Mt 9, 13
20 września 2022
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. J 2, 5
20 września 2022
Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. 1P 5, 7
16 września 2022
Zesłał (Pan) swoje słowo, aby ich uleczyć, i ocalił ich od zagłady. Ps 107, 20

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przychodzi uczeń do jednego z Ojców Pustyni i pyta go:

 

- Abba, czy mogę wstawać godzinę wcześniej niż pozostali i pościć o wodzie i chlebie?

 

- A, będziesz potrafił to zrobić?

 

- Tak, zrobię to z łatwością.

 

- To, nie możesz.

 

 

Opowiedział też niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:

 

Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.

 

Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił:

 

„Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.

 

Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.

 

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc:

 

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”

 

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten.

 

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.

 

Łk 18, 9-14

 

 

Post ma mas nauczyć postawy uniżenia, uznania swojej słabości.

 

Kiedy uniżasz swoje ciało, wtedy wzrasta Twój duch.

 

Kiedy Twoje ciało doznaje słabości, wtedy z mocą działa Duch Święty w Twojej duszy.

 

Kiedy Twoje ciało doświadcza braku, wtedy Twój duch otwiera się na dary Boga.

 

Przez praktykę postu mamy doświadczyć tego, że bez Boga, bez Jego pomocy nie jesteśmy w stanie sami nic dobrego uczynić.

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą, radością i mocą Ducha Świętego pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

08 kwietnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

 Tak, zrobię to z łatwością.

To, nie możesz.

Będziesz potrafił to zrobić?