Aniołom kazał, aby strzegli Ciebie - dziś wspominamy naszych Aniołów Stróżów

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem.

Wj 23,20

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

02 października 2023

 

Pokój Tobie!

 

Dziś święto naszych Aniołów Stróżów.

 

Pamiętaj, aby żyć ze Swoim Aniołem Stróżem w bardzo dobrych, bliskich, osobistych relacjach.

 

Proś często, każdego dnia swojego Anioła Stróża o pomoc w przeróżnych sprawach i trudnościach.

 

Po to, Bóg dał Ci Twojego Anioła Stróża, aby Cię strzegł i Ci pomagał.

 

Tylko pamiętaj, aby mu za każdym razem za udzieloną pomoc gorąco podziękować.

 

Weź sobie te słowa głęboko do serca, a zaczną się w Twoim życiu dziać małe i duże cuda.

  

Z okazji Święta Aniołów Stróżów, piękną dziś mamy Liturgię Słowa.

 

Niech To Słowo Boga Cię umocni, a Twój Anioł Stróż niech Cię strzeże, pomaga i wspiera.

 

 

Czytanie z Księgi Wyjścia

 

Tak mówi Pan:

 

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem.

 

Szanuj go i bądź uważny na jego słowa.

 

Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim.

 

Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie.

 

Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wygładzę.

 

Wj 23,20-23

 

 

 

Psalm responsoryjny

 

REFREN: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie

 

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu

i mieszka w cieniu Wszechmocnego,

mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,

Boże mój, któremu ufam”.

 

REFREN: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie

 

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego

i od słowa niosącego zgubę.

Okryje cię swoimi piórami,

pod Jego skrzydła się schronisz.

 

REFREN: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie

 

Wierność Jego jest puklerzem i tarczą;

nie ulękniesz się strachu nocnego.

Ani strzały za dnia lecącej,

ani zarazy, co skrada się w mroku,

ani moru niszczącego w południe.

 

REFREN: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie

 

Nie przystąpi do ciebie niedola,

a cios nie dosięgnie twego namiotu.

Bo rozkazał swoim aniołom,

aby cię strzegli na Wszystkich twych drogach.

 

REFREN: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie

 

Ps 91,1-6.10-11

 

 

 

Aklamacja Ps 103,21

 

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę!

 

 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

 

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem:

 

Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?

 

On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:

 

Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

 

Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje,

 

Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam:

 

Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

 

Mt 18,1-5.10

 

 

 

---

 

 

(1)  Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać:

 

(2)  W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

 

(3)  W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!”

 

(4)  Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, (5)  to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”.

 

(6)  I Pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia.

 

(7)  A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?

 

(8)  Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.

 

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

 

 

Ewangelia Łukasza 18, 1-8

 

 

List św. Jakuba 1

 

1 Księga Kronik 15

 

Księga Hioba 41

 

Księga Hioba 42

 

275 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

---

 

 

Posłuchaj świadectw wyjątkowych gości w naszej Strefie BOGActwa Rozwoju, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach z życia i ich osobistej relacji z Bogiem.

 

Posłuchaj nagrań z naszych REKOLACYJNYCH spotkań.

 

Posłuchaj szczerych rozmów, które otwierają serce na Boga.

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

 

W piątek obchodziliśmy Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

 

A dziś wspominamy naszych Aniołów Stróżów.

 

Tym bardziej jest to dzień kiedy warto zacząć codziennie wspominać tych tych wyjątkowych Posłańców Boga.

 

Szczególnie, że to Twój Anioł Stróż posłany przez Boga specjalnie dla Ciebie.

 

Z tej wyjątkowej okazji przygotowaliśmy dla naszych wspaniałych darczyńców 30 SMSów ze Słowem Boga o ANIOŁACH

 

Aniołowie byli obecni w najważniejszych momentach całej historii zbawienia.

 

Przy zwiastowaniu, przy narodzinach Jezusa, przy kuszeniu Jezusa na pustyni, przy modlitwie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym... i w wielu innych kluczowych momentach nie tylko towarzysząc Jezusowi.

 

Twój ANIOŁ jest dziś również przy Tobie i towarzyszy Ci dziś jak i każdego dnia.

 

Jak łatwo o tym w codziennym zabieganiu zapominamy?

 

Dlatego możesz każdego dnia w południe, przez kolejne 30 dni otrzymywać wersety z Pisma Świętego, mówiące o najważniejszych interwencjach tych posłańców Boga.

 

Słowo Boga przypominać Ci będzie każdego dnia o ANIOŁACH, którzy są obecni przy Tobie i towarzyszą Ci przez cały dzień.

 

Anioł mu odpowiedział:

 

„Ja, stojący przed Bogiem Gabriel, zostałem posłany, by przemówić do ciebie i oznajmić ci tę Dobrą Nowinę.

 

Łk 1, 19

 

 

Wesprzyj proszę darowizną naszą działalność i odbierz w prezencie 30 SMSów ze Słowem Boga o ANIOŁACH

 

Dodatkowo najhojniejsi darczyńcy, którzy przekażą darowiznę 300 zł i więcej otrzymają:

 

365 SMSów ze Słowem BOGA o odwadze, zaufaniu i nadziei

Nie lękaj się! Niech Słowa Boga dodaje Ci odwagi każdego dnia.

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego