Adwentowe REkoLACJE 
Niech mi się stanie według Słowa Twego.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

22 grudnia 2023

Raduj się!

 

 

Zamierzałem dziś w tym ostatnim dniu Adwentowych REkoLACJI napisać kilka zdań podsumowania.

 

O tym jak Bóg daje Słowo, a to Słowo staje się ciałem.

 

Że, Bóg daje poprzez Słowo Obietnice i je wszystkie wypełnia.

 

Jak Jezus przychodzi, spotyka się osobiście, blisko z nami i uzdrawia, uwalnia, podnosi, ożywia, daje światło i wyprowadza z ciemności.

 

Jak Duch Święty napełnia serca odwagą i śmiałością do dawania świadectwa.

 

Jednak w naszych REkoLACJACH nie chodzi o mnie, o to jak ja słyszę Słowo Boga, jak ja widzę wielkie działanie Boga.

 

Nasze Adwentowe REkoLACJE miały otworzyć Twoje serce na Słowo Boga.

 

Na Twoje bliskie osobiste spotkanie z przychodzącym Jezusem.

 

Aby w Twoim życiu wydarzyły się te wielkie cuda.

 

Abyś Ty osobiście doświadczył jak to Słowo staje się ciałem w Tobie.

 

Tak jak w Maryi, do której przyszedł Anioł i przekazał Jej Słowo Zwiastowania.

 

Słowo nie staje się ciałem w jakiś „magiczny” sposób.

 

Jak to ten świat lubi nazywać Święta Bożego Narodzenia - „magiczne”.

 

Nie ma w tym żadnej „magii” tylko realne działanie Boga w konkretnym człowieku.

 

Tak jak dwa tysiące lat temu Słowo stało się ciałem w wybranej przez Boga osobie imieniem Maryja.

 

Tak dziś to samo Słowo przychodzi do konkretnej, wybranej osoby.

 

Odpowiedz jak Maryja.

 

Boże, niech mi się stanie według Słowa Twego.

 

Daj dziś swoje ciało, aby Słowo Boga stało się w Tobie ciałem.

 

Uwierzysz, że tak jak Słowo stało się ciałem w Maryi.

 

Tak w Tobie również Bóg pragnie, aby Słowo, które Ci daje, stało się w Tobie ciałem.

 

Abyś Ty sam stał się wcieleniem Słowa Boga poprzez dzieło, które Bóg daje osobiście Tobie do wypełnienia.

 

Słowo Obietnicy, żeby się wypełniło, potrzebuje się wcielić.

 

Potrzebuje kogoś kto da mu ciało, aby się ono wypełniło, zrealizowało w tym naszym ziemskim, fizycznym świecie.

 

Ojciec na potwierdzenie swoich Słów, swojej obietnicy, że Maryja pocznie z Ducha Świętego Jezusa i urodzi Syna Bożego, dał Maryi znak w postaci Elżbiety i jej cudownego poczęcia.

 

Elżbieta jest dla Maryi świadectwem prawdziwości Słów obietnicy Boga.

 

Przez całe Adwentowe REkolACJE ja Tobie dawałem Słowo Boga.

 

A na potwierdzenie, że Słowo Obietnicy Boga jest prawdziwe dzieliłem, się z Tobą moim świadectwem.

 

Dzieliłem się z Tobą również świadectwami Kasi i innych osób, które przyjęły z wiarą Słowo i Ono stało się w nich ciałem.

 

Dlatego proszę dziś również Ciebie, abyś podzielił się swoją historią Bożego działania w Twoim życiu na świadectwo dla innych.

 

Ufam, że Ty również znajdziesz w świadectwach innych osób potwierdzenie prawdziwości Słowa, które Bóg skierował do Ciebie.

 

Abyś prawdziwie w głębi serca uwierzył, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

 

Uwierz.

 

W to Słowo, które Bóg Ojciec kieruje osobiście do Ciebie.

 

Tobie osobiście Bóg daje wielkie Obietnice, które na pewno wypełni.

 

Jezus, którego oczekujemy przychodzi, aby się spotkać osobiście z Tobą, aby jeszcze bardziej pogłębić Wasze, Twoje i Boga bliskie, intymne relacje.

 

Jak to się stanie?

 

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.

 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

 

A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną.

 

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.

 

Na to rzekła Maryja:

 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.

 

Łk 1, 35-38

 

 

 

Kończymy nasze tegoroczne Adwentowe REkoLACJE.

 

Jednak jak się w tych kolejnych świątecznych dniach osobiście przekonasz z moich listów.

 

Kiedy życie toczy zgodnie z planem Boga, to koniec oznacza nowy początek.

 

Coś się kończy, tylko po to, aby narodziło się nowe.

 

Za kilka dni kończymy również nasze tegoroczne 365 dni ze Słowem Boga.

 

Od 1 stycznia 2024 roku zaczniemy nowe 365 dni ze Słowem Boga.

 

Aby ta obfitość codziennego Słowa, którą przyjmiesz do swojego serca wydawała obfite dobre i piękne owoce.

 

Jakie owoce?

 

Między innymi takie, o których czytamy w Słowie z Listu do Galatów (Gal 5, 22-23)

 

miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie

 

 

Jak również wcielając Słowo Boga, które dostaliśmy na początku naszych Adwentowych REkoLACJI.

 

Duch Pański spoczywa na Mnie,

 

ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,

 

abym ubogim niósł dobrą nowinę,

 

więźniom głosił wolność,

 

a niewidomym przejrzenie;

 

abym uciśnionych odsyłał wolnymi,

 

abym obwoływał rok łaski Pana.

 

Łk 4, 18-19

 

 

Aby ten nowy 2024 rok był dla Ciebie, dla każdego z nas, dla całej naszej Społeczności Boga rokiem łaski Pana.

 

Rokiem wielkiego, cudownego działania Boga w naszym życiu.

 

Przygotowujemy z Kasią Słowo Dobrej Nowiny na każdy dzień roku.

 

Od 1 stycznia nowego 2024 roku każdy kto będzie chciał przyjąć to Słowo Dobrej Nowiny.

 

Otrzyma specjalnie wybrane wersety z Pisma Świętego z Najlepszą Dobrą Nowiną na każdy dzień.

 

Aby każdego dnia w Twoim sercu rozkwitały same piękne i dobre owoce miłości, radości, pokoju, odwagi, wiary, zaufania.

 

Aby to Słowo Boga czyniło w twoim życiu cuda, uzdrawiało dusze i ciało, uwalniało od złego, egzorcyzmowało, prowadziło do prawdziwej wolności Dzieci Bożych.

 

Niech to Słowo Boga padnie na żyzny grunt Twojego serca i wyda plon stokrotny najlepszych pięknych owoców.

 

Więcej na ten temat przeczytasz tuż po świętach w ostatnich dniach tego kończącego roku.

 

Pamiętaj, aby narodziło się nowe, potrzeba w to uwierzyć.

 

Dlatego na potwierdzenie napisz mi swoje świadectwo.

 

Jak Bóg działa i czyni znaki i cuda w Twoim życiu?

 

Jak Słowo Boga wypełnia się w Twoim życiu?

 

 

---

 

 

356 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(1)  Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować.

 

(2)  A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.

 

(3)  Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, Królu żydowski! I policzkowali Go.

 

(4)  A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: Oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy.

 

(5)  Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym.

 

Piłat rzekł do nich: Oto Człowiek.

 

(6)  Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali:

 

Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!

 

Rzekł do nich Piłat: Zabierzcie go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w nim winy.

 

(7)  Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy Prawo, a według Prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym.

 

(8)  Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł.

 

(9)  Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: Skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi.

 

(10)  Rzekł więc Piłat do Niego: Nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować?

 

(11)  Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry.

 

Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie.

 

(12)  Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić.

 

Żydzi jednak zawołali: Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cezara.

 

Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się cezarowi.

 

Ewangelia Jana 19, 1-12

 

 

Apokalipsa św. Jana 22

 

2 Księga Machabejska 1

 

Księga Judyty 6

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Kasiarki

 

czyli Kasia i Arek towarzyszący Ci w Twojej codziennej drodze pogłębiania osobistych relacji z Bogiem

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego