Adwentowe REkoLACJE 
Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu! 

Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka:

Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy.

Mk 2, 5

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

06 grudnia 2023

Raduj się!

 

 

Rozeznałeś i poznałeś co jest dziś Twoją chorobą, słabością, trądem?

 

Ufam, że doszedłeś już do tego, że Jezusowi nie chodzi tylko o uzdrowienie Twoich dolegliwości i chorób ciała?

 

Za tymi wszystkimi chorobami ciała, o których czytamy w Biblii, symbolicznie kryją się nasze choroby duszy.

 

Głuchym jest ten kto nie słucha Słowa i nie słyszy Boga.

 

Niewidomym jest ten komu brak wiary.

 

Trąd jest symbolem grzechu.

 

To on człowieka najbardziej oddziela od Boga i niszczy osobiste, bliskie relacje z Bogiem i drugim człowiekiem.

 

Ciemność to życie w kłamstwie, przede wszystkim w kłamstwie o sobie samym.

 

To brak pokory, który nie pozwala człowiekowi zbliżyć się do światła, aby stanąć w prawdzie.

 

A tylko człowiek pokorny zdolny jest przyznać się, że jest pełen grzechów i potrzebuje spotkać się z Jezusem, aby zostać oczyszczonym.

 

Przeczytaj teraz tą Ewangelię, która akurat o tym mówi wprost.

 

Jednak ta Dobra Nowina przekazuje również w ukrytych symbolach drogę powrotu do tej osobistej, głębokiej relacji z Jezusem.

 

Otwórz więc swoje oczy abyś je wszystkie zobaczył.

 

Otwórz uszy i wsłuchaj się z uwagą i pokorą w to, co dziś do Ciebie mówi Jezus.

 

Niech to Słowo Boga, które przyjmiesz do swojego serca uleczy Twoją dusze i ciało.

 

 

Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu.

 

Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.

 

I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech.

 

Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk.

 

Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka:

 

Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy.

 

A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich:

 

Czemu On tak mówi? [On] bluźni.

 

Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?  

 

Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich:

 

Czemu myśli te nurtują w waszych sercach?  

 

Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi:

 

Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć:

 

Wstań, weź swoje nosze i chodź?  

 

Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka:  

 

Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!  

 

On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich.

 

Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc:

 

Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego.

 

Mk 2, 1-12

 

 

Człowiek może sam siebie doprowadzić do takiego stanu, że swoimi grzechami zostanie tak przygnieciony, że staje się całkiem sparaliżowany.

 

To nie jest tylko wymowny obraz, ale prawdziwy obraz człowieka oderwanego od relacji z Bogiem.

 

Wiem o tym, bo sam byłem takim człowiekiem i widziałem innych, którzy tego paraliżu doświadczyli.

 

Jezus jest w domu i głosi naukę.

 

Dom jest symbolem serca.

 

Wpuść dziś do swojego domu serca Jezusa, aby w głębi serca się z Nim spotkać i słuchać Jego nauki.

 

To ważne żebyś słuchał Jezusa.

 

A nie tak jak ci pyszni uczeni w Piśmie, którzy zamknęli swoje serca na Jezusa i Jego naukę.

 

Oni w swoim sercu słuchali tylko siebie i swoich jak sami sądzili „mądrych” myśli.

 

Jak wpuścić do swojego serca Jezusa, aby Jego usłyszeć, a nie tylko swoich myśli?

 

Rozbierz dach swojego ograniczonego w mądrości i poznaniu ludzkiego rozumu.

 

Tu znowu możesz zapytać się.

 

Jak, w jaki sposób rozbiera się ten dach ludzkiego umysłu?

 

Pomogą Ci w tym rozebraniu Twojego ludzkiego ograniczonego myślenia Ci czterej.

 

Kim oni są?

 

To czterej Ewangeliści, cztery Ewangelie.

 

To czterech przyjaciół, wspólnota najbliższych braci.

 

Kiedy czytasz Ewangelie, słuchasz Słowa Boga i nauki Jezusa.

 

Kiedy rozważasz to Słowo w gronie wspólnoty, braci i sióstr w wierze.

 

Wtedy Twój umysł się otwiera.

 

Rozbierany jest dach ludzkich ograniczeń.

 

Otwiera się Niebo i Jezus zstępuje do Twojego serca.

 

Spotykasz się z Jezusem w głębi Twojego serca.

 

 

Święty Paweł w Liście do Rzymian tak o tym napisał (Rz 10, 17).

 

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

 

Tak rodzi się w Twoim sercu wiara, która jest decydująca w Twoim uzdrowieniu duszy i ciała.

 

Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka:

 

Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy.

 

 

Zobacz, że Jezus przed uzdrowieniem ciała z paraliżu, uzdrawia duszę Tego człowieka.

 

Jezus najpierw oczyszcza serce, oczyszcza całego człowieka z trądu grzechu.

 

Zanim Jezusa da widzialny znak w uzdrowieniu ciała, najpierw odpuszcza grzechy.

 

 

Widzisz tą drogę powrotu do bliskiej, osobistej, głębokiej relacji z Jezusem?

 

Słowo Boga, które otwiera umysł.

 

Do tego potrzebujesz uzdrowienia wzroku, abyś z wiarą zaczął czytać Pismo Święte.

 

Nauka Jezusa, Ewangelia toruje Jezusowi drogę w głąb Twojego serca.

 

Do tego potrzebujesz uzdrowienia słuchu, abyś usłyszał tą naukę Jezusa, Dobrą Nowinę.

 

Wspólnota przyjaciół, którzy Cię poniosą, kiedy nie będziesz w stanie Ty sam powrócić do Jezusa.

 

Do tego potrzebujesz takich przyjaciół.

 

Dlatego zapraszam Cię już dziś na spotkanie naszej Społeczności BOGA.

 

W gronie przyjaciół wsłuchamy się w Słowo Boga.

 

Wspólnie rozważać będziemy Ewangelie i naukę Jezusa.

 

Podzielimy się świadectwami działania Boga w naszym życiu.

 

 

Już dziś wspólnie zanieśmy do Jezusa tych, którzy dziś jeszcze są sparaliżowani.

 

Od dziś również na codziennej modlitwie polecaj przyjaciół i całą naszą Społeczność BOGA.

 

Niech Jezus zobaczy naszą wiarę na modlitwie i na naszym spotkaniu.

 

Aby każdy z nas spotkał się w głębi swojego serca z Jezusem i usłyszał.

 

Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy.

 

Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!  

 

 

Uwielbijmy teraz Boga za te wszystkie wielkie cuda, oczyszczenia i uzdrowienia, które czyni w naszym życiu.

 

Jutro poznasz nasze świadectwo.

 

Opowiemy Ci historię z naszego życia, jak Bóg przyszedł do nas i uczynił to wszystko o czym teraz wspólnie czytamy w Ewangelii.

 

Jak spotkaliśmy się z Bogiem w Słowie, jak Jezus przywrócił nam słuch, wzrok, jak nas oczyścił z trądu i przywrócił do społeczności dobrych ludzi, jak otworzył nasze umysły i serca na piękną relację miłości.

 

 

 

Dołącz i zaproś znajomych do Adwentowych REkoLACJI w naszej STREFIE BOGA.

 

Pamiętaj również o spotkaniu online naszej Społeczności BOGA we wtorek 12 grudnia o godzinie 20:00.

 

 

Natomiast w najbliższą sobotę 9 grudnia w Sanktuarium na Jasnej Górze odprawiona zostanie Msza Święta w intencji całej naszej Społeczności BOGA o pełnienie Woli Boga.

 

Łączmy się duchowo we wspólnej modlitwie w intencji wszystkich naszych przyjaciół, wszystkich wspierających nas modlitwą i darowiznami o obfite błogosławieństwo Boga.

 

Tu w naszej skrzynce intencji napisz swoje osobiste, szczególne intencje włączymy je w naszą wspólną modlitwę.

 

 

---

 

 

340 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(15)  Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.

 

(16)  Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - (17)  Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.

 

Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

 

(18)  Nie zostawię was sierotami.

 

Przyjdę do was.

 

(19)  Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział.

 

Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie.

 

(20)  W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

 

Ewangelia Jana 14, 15-20

 

 

Apokalipsa św. Jana 6

 

Księga Estery 9

 

Księga Aggeusza 2

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Kasiarki

 

czyli Kasia i Arek towarzyszący Ci w Twojej codziennej drodze pogłębiania osobistych relacji z Bogiem

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego