Adwentowe REkoLACJE. 
Dziś spełniły się te Słowa Pisma, któreście słyszeli.

"Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. 
Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę."

Iz 61, 1

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

04 grudnia 2023

Raduj się!

 

 

Na początek naszych Adwentowych REkoLACJI przeczytaj krótki fragment z Księgi Proroka Izajasza.

 

Niech to Słowo Boga otworzy Twoje serce i dobrze wprowadzi Cię w ten czas oczekiwania na przyjście Jezusa.

 

Bądź czujny, bo nie wiesz, kiedy Pan Jezus do Ciebie przyjdzie.

 

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.

 

Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim,

 

bym opatrywał rany serc złamanych,

 

żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;

 

abym obwieszczał rok łaski Pańskiej

 

i dzień pomsty naszego Boga;

 

abym pocieszał wszystkich zasmuconych,

 

bym rozweselił płaczących na Syjonie,

 

abym im wieniec dał zamiast popiołu,

 

olejek radości zamiast szaty smutku,

 

pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu.

 

Iz 61, 1-3

 

 

Przeczytaj ten sam fragment jeszcze raz w innym tłumaczeniu.

 

Pozwoli Ci to jeszcze mocniej zagłębić się w to Słowo Boga.

 

Pomoże Ci jeszcze głębiej wejść w swoje serce na spotkanie z przychodzącym Jezusem.

 

 

Duch PANA BOGA nade mną,

 

bo PAN mnie namaścił,

 

abym ubogim głosił dobrą nowinę.

 

Posłał mnie, abym opatrzył rany złamanych na duchu,

 

abym ogłosił więźniom wyzwolenie,

 

a zniewolonych uczynił wolnymi,

 

abym ogłosił rok łaski od PANA

 

i dzień odpłaty naszego Boga,

 

abym pocieszał wszystkich pogrążonych w żałobie,

 

niósł radość opłakującym Syjon,

 

dał im diadem zamiast popiołu,

 

olejek radości zamiast żałoby,

 

płaszcz chwały zamiast przygnębienia!

 

 

Czy któreś Słowo, zdanie poruszyło mocniej Twoje serce?

 

Odnalazłeś siebie w którymś z tych ludzi, do których przychodzi ten namaszczony Duchem i posłany od Pana BOGA?

 

Któreś z tych zdań mówi o Twojej życiowej sytuacji w jakiej się obecnie znajdujesz?

 

Jesteś biedny materialnie?

 

Czujesz się ubogi duchowo?

 

Jesteś udręczony i słaby?

 

Masz złamane, krwawiące serce?

 

Czujesz się załamany duchowo?

 

Jesteś zniewolony?

 

Zniewolony przez coś, przez nałogi, przez chorą sytuację, przez kogoś, przez trudne zagmatwane relacje?

 

Czujesz się jak więzień zamknięty w ciemnej celi bez okna?

 

Jesteś zamknięty w swoim świecie odizolowany od dobrych, pozytywnych ludzi?

 

Nie widzisz dla siebie ratunku, choćby promyka nadziei na najbliższy czas?

 

Czujesz się smutny i przygnębiony?

 

Jesteś pogrążony w żałobie?

 

Opłakujesz swoją życiową niedolę?

 

 

Jeśli odnajdujesz się w choćby jednym zdaniu tego proroctwa.

 

Jeśli czujesz, że choćby jedno Słowo mówi o Tobie.

 

To mam dziś dla Ciebie Dobrą Nowinę.

 

Przeczytaj opis jak wyglądał początek działalności i głoszenia Jezusa według Ewangelii Łukasza.

 

 

Potem powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.

 

On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

 

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował.

 

W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

 

Podano Mu księgę proroka Izajasza.

 

Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane:

 

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,

 

abym ubogim niósł dobrą nowinę,

 

więźniom głosił wolność,

 

a niewidomym przejrzenie;

 

abym uciśnionych odsyłał wolnymi,

 

abym obwoływał rok łaski Pana.

 

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł;

 

a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

 

Łk 4, 14-20

 

 

Dlaczego uważam, że jest to Dobra Nowina, która dziś płynie osobiście dla Ciebie?

 

Ponieważ tak mówi sam Jezus.

 

 

 

Począł więc mówić do nich:

 

Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

 

Iz 4, 21

 

 

Dziś spełniają się te Słowa Boga, które przeczytałeś, usłyszałeś.

 

Te Słowa zapowiedziane wiele lat wcześniej przez Proroka Izajasza wypełnieją się dla Ciebie DZIŚ!

 

Jezus, na którego przyjście oczekujemy.

 

Już dziś przychodzi z tą Dobrą Nowiną osobiście do Ciebie.

 

Dziś na Tobie, w Twoim sercu w Twoim życiu mogą spełnić się te wszystkie obietnice zapowiedziane przez Izajasza i wypełnione w Jezusie.

 

 

Jezus już dziś przynosi Tobie osobiście tą Dobrą Nowinę, tą obietnicę, że Cię ubogaci, uwolni, przywróci Ci wzrok, pocieszy, otrze każdą Twoją łzę, podniesie z upadku, uzdrowi, wyprowadzi z ciemności, uwolni z zamknięcia, otworzy Twoje serce na piękne i dobre relacje pełne miłości.

 

Dziś na początek tego Adwentu, na początek tego rozpoczętego już nowego roku liturgicznego.

 

Jezus ogłasza rok łaski Pana, który zaczyna się dziś.

 

Dla Ciebie, który czytasz te Słowa, który słyszysz i przyjmujesz to Słowo Boga do swojego serca.

 

Jezus ogłasza dziś rok łaski Pana, osobiście dla Ciebie.

 

 

 

Dołącz do Adwentowych REkoLACJI w naszej internetowej STREFIE BOGActwa Rozwoju.

 

W strefie znajdziesz wszystkie treści, rozważania, świadectwa.

 

Zachęcam Cię również, abyś uczestniczył aktywnie w strefie i włączył się w komentarzach do rozmowy.

 

Dziel się swoimi refleksjami, myślami, a przede wszystkim swoim świadectwem, tym jak Jezus przychodzi do Ciebie.

 

Słowo Boga i świadectwo najskuteczniej otwierają ludzkie serca na przychodzącego Jezusa.

 

Pamiętaj również, że we wtorek, 12 grudnia w ramach naszych Adwentowych REkoLACJI spotykamy się online, aby na żywo porozmawiać, podzielić się Słowem Boga i naszymi refleksjami oraz świadectwami z życia.

 

 

 

Zapewne masz wśród swoich znajomych, niejedną osobę, która potrzebuje usłyszeć dziś tą Dobrą Nowinę.

 

Osoby, które odnalazłyby się w niejednym zdaniu dzisiejszego Słowa – smutne, zamknięte, przygnębione, zniewolone, ubogie duchowo, ze złamanym sercem.

 

Zaproś dziś te osoby na nasze Adwentowe REkolACJE.

 

Prześlij link do strony zapisu na nasze Adwentowe REkoLACJE.

 

https://strefa.bogactworozwoju.pl/adwentowe-rekolacje

 

 

Niech również usłyszą Słowo Boga, Dobrą Nowinę, niech otworzą swoje serce na przychodzącego Jezusa, który je pocieszy, uwolni, ubogaci.

 

 

---

 

 

338 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(36)  Rzekł do Niego Szymon Piotr:

 

Panie, dokąd idziesz?

 

Odpowiedział mu Jezus:

 

Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz.

 

(37)  Powiedział Mu Piotr:

 

Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie.

 

(38)  Odpowiedział Jezus:

 

Życie swoje oddasz za Mnie?

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

 

Ewangelia Jana 13, 36-38

 

 

Apokalipsa św. Jana 4

 

Księga Estery 7

 

Księga Tobiasza 14

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego