Abba, Ojcze!

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

22 marca 2024

 

Pokój i Radość!

 

 

A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów:

 

Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę.

 

Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę.

 

I rzekł do nich:

 

Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie.

 

I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina.

 

I mówił:

 

Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie.

 

Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie].

 

Potem wrócił i zastał ich śpiących.

 

Rzekł do Piotra:

 

Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać?

 

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

 

Odszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same słowa.

 

Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmorzone snem, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć.

 

Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich:

 

Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć!

 

Nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.

 

Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca.

 

Mk 14, 32-42

 

 

Dziś ostatnie wspólne rozważanie naszych Wielkopostnych Rekolacji odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

Choć towarzyszymy Jezusowi na Górze Oliwnej i rozważamy to Słowo już od ponad 5 tygodni.

 

To nie zgłębiliśmy do końca tego Słowa i wielkiego bogactwa Dobrej Nowiny Jezusa.

 

Nie przeniknęliśmy w pełni wszystkich tajemnic Woli Boga.

 

I to jest bardzo dobra wiadomość.

 

Bo gdybyśmy mieli poczucie, że odkryliśmy i poznaliśmy do głębi już wszystkie prawdy Boga.

 

To znaczyłoby, że właśnie stworzyliśmy sobie Boga, a raczej boga na swój własny ludzki obraz.

 

Umniejszyliśmy boga i wtłoczyliśmy go w swoje ludzkie ograniczone ramy poznania.

 

Tak samo jest z Wolą Boga.

 

Nigdy nie odkryjesz, nie poznacz w pełni i do końca Woli Ojca.

 

Bóg odkrywa przed Tobą tajemnice swojej Woli i daje Ci łaskę jej poznania na tyle ile sam chce.

 

 

Przez cały Wielki Post wspólnie towarzyszyliśmy Jezusowi w modlitwie na Górze Oliwnej.

 

Pogłębialiśmy tym naszą osobistą, bliską relację z Jezusem.

 

Uczyliśmy się otwierać nasze serce i przyjmować tą łaskę Boga.

 

Aby coraz głębiej poznawać Boga i odkrywać Jego Wolę.

 

 

Teraz naszedł czas abyś Ty sam, osobiście zagłębił się w tą modlitwę.

 

Sam na sam z Jezusem zagłębił się w Słowo Boga.

 

A raczej abyś otworzył swoje serce i pozwolił Słowu Boga, kropla po kropli zstępować w głąb Twojego serca.

 

Pozwól Jezusowi zagłębić się w Twoje serce.

 

Niech sam Jezus modli się tym Słowem Ojca w Tobie.

 

Daj się przez tą modlitwę Słowem Boga poprowadzić Duchowi Świętemu.

 

 

Przez kolejne dni Wielkiego Tygodnia otrzymasz ode mnie wybrane fragmenty z Pisma Świętego mówiące o Woli Boga.

 

Samo Słowo, bez rozważań i refleksji.

 

Słowo Boga mówiące o odkrywani i pełnieniu Woli Abba Ojca zarówno wprost jak i w wielu różnych symbolach.

 

Do każdego z tych Biblijnych fragmentów nawiązywałem lub z ich głębokiego przesłania korzystałem w naszych codziennych refleksjach.

 

Słowo to będzie najlepszym podsumowaniem naszych Wielkopostnych Rekolacji.

 

To ostatnie wyzwanie do jakiego nas wzywa Jezus na ten ostatnie dni Wielkiego Tygodnia.

 

 

Czuwaj i módl się, abyś nie uległ pokusie.

 

Wyjdź z tego świata, wyjdź ze swoich starych schematów myślenia i działania.

 

Wejdź z Jezusem na tą Górę Oliwną, na tą górę modlitwy, która przemienia.

 

Przynajmniej na te kilka dni Wielkiego Tygodnia przyjmij ten Ethos głębokiej modlitwy Jezusa.

 

Czuwaj i módl się abyś nie uległ żadnej pokusie szatana, tego podstępnego złego ducha, który nieustannie będzie Cię zwodził i odwodził od tej modlitwy.

 

Módl się codziennie wraz z Jezusem trzy razy padając na kolana, na twarz, na ziemię, abyś pokonał te pokusy diabła.

 

Kiedy będzie Ci trudno i ciężko, a na pewno będziesz miał, takie momenty, przypomnij sobie ten swój osobisty Hymn zwycięstwa i uwielbienia Boga.

 

Nie próbuj walczyć swoją słabą siłą, lecz przylgnij całym sercem i zjednocz się w tej modlitwie z Jezusem.

 

Proś swojego Anioła Stróża, aby Cię umacniał.

 

Kiedy zaczniesz odczuwać smutek, trwogę lub inne nieprzyjemne emocje i uczucia, to wiedz, że to jest znak, że nie jesteś w tej modlitwie sam.

 

Kiedy zacznie Cię przytłaczać to Słowo, ta modlitwa to wiedz, że właśnie łączysz się w tej głębokiej modlitwie z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym.

 

Nie ulegaj pokusie złego, aby skończyć, przerwać i odpuścić.

 

Wzywaj Ducha Świętego, niech Ci udziela swej mocy, abyś wytrwał w tym czuwaniu i modlitwie.

 

Spotkaj się z Jezusem Miłosiernym i oczyść swoje serce w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

 

Abyś z czystym, otwartym sercem wszedł z Jezusem w te trzy wielkie dni Triduum Paschalnego.

 

W czwartek Jezus zasiada ze swoimi uczniami do Ostatniej Wieczerzy i ustanawia Eucharystię.

 

Ukazując swoją wielką miłość pokornie pada na kolana i obmywa uczniom nogi.

 

Następnie po odśpiewaniu Psalmów wychodzi z uczniami za potok Cedron na Górę Oliwną.

 

Aby kilka godzin później oddać za Ciebie swoje życie na krzyżu dla Twojego zbawienia.

 

Całe nasze 40 dniowe Wielkopostne przygotowanie osiąga w tym momencie swój szczyt.

 

W sobotę wieczorem rozpoczyna się Liturgia Wigilii Paschalnej, podczas której oczekujemy na Zmartwychwstanie Jezusa.

 

Czuwamy i modlimy się w oczekiwaniu na przejście Jezusa ze śmierci do życia, abyśmy i my z Nim Zmartwychwstali do życia w pełni.

 

Alleluja!

 

 

---

 

 

To już ostatni tydzień naszych Wielkopostnych Rekolacji o odkrywaniu i pełnieniu Woli Boga.

 

Zaloguj się do naszej Strefy BOGA - tu masz łatwy dostęp do wszystkich rozważań do poczytania i posłuchania w nagraniach audio.

 

Poczytaj komentarze i refleksje innych uczestników.

Friend podziel się koniecznie swoimi myślami.

 

---

 

Zapisz w swoim kalendarzu daty kolejnych spotkań online naszej Społeczności BOGA.

Spotkać będziemy się, co drugi poniedziałek o godz. 20:00:

08 kwietnia i 22 kwietnia

6 maja i 20 maja

3 czerwca i 17 czerwca.

 

Najbardziej jednak raduje mnie spotkanie osobiste w Krakowie.

W sobotę 8 czerwca 2024 odbędzie się drugie ogólnopolskie spotkanie Społeczności Bogactwa Rozwoju.

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego