9 z 11 Słów Boga z błogosławieństwem o wierze, nadziei i miłości

Ponieważ z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko.

Jemu chwała na wieki! Amen.

Rz 11, 36

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

05 marca 2022

9 z 11 pięknych rozdziałów Biblii, gdzie występuję razem błogosławieństwo i trzy cnoty Boskie wiara, nadzieja i miłości.

 

Niech Dobry Bóg przez to Słowo błogosławi Ci, a w Twoim sercu wzrasta wiara, nadzieja i miłość.

 

 

 

Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Ależ nie! Przecież i ja jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama z plemienia Beniamina.

 

Bóg nie odrzucił swego ludu, który wybrał od dawna.

 

Czy nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu? Uskarżał się przed Bogiem na Izraela:

 

Panie, pozabijali Twoich proroków, rozwalili Twe ołtarze.

 

Ja sam zostałem, a oni nastają na moje życie.

 

A jaka jest Boża odpowiedź? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężczyzn, którzy nie zgięli swych kolan przed Baalem.

 

W taki sam sposób również w obecnym czasie pozostała Reszta wybrana z łaski.

 

Jeśli zaś z łaski, to nie ze względu na uczynki, bo wtedy łaska nie byłaby łaską.

 

I cóż? Izrael nie osiągnął tego, o co zabiegał.

 

Osiągnęli to natomiast wybrani.

 

Inni zaś okazali zatwardziałość,

 

jak jest napisane: Dał im odurzającego ducha: oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli aż do dnia dzisiejszego.

 

Dawid zaś mówi: Niech stół ich stanie się dla nich zasadzką i sidłem, powodem upadku i odpłatą.

 

Niechaj zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a kark ich zegnij na zawsze.

 

Pytam znowu: Czy potknęli się tak, że zupełnie upadli? Nie! Ale na skutek ich potknięcia zbawienie dotarło do pogan, aby ich samych pobudzić do większej gorliwości.

 

Jeśli więc ich upadek przyniósł korzyść światu, a ich pomniejszenie stało się szczęśliwe dla pogan, o ileż bardziej błogosławione okaże się ich pełne nawrócenie.

 

Zwracam się do was, do pogan! Jako apostoł pogan staram się dobrze wypełniać moją posługę w nadziei,

 

że pobudzę do gorliwości moich rodaków i niektórych z nich ocalę.

 

Skoro bowiem ich odrzucenie przyniosło pojednanie światu, czymże będzie ich przyjęcie, jeśli nie przywróceniem do życia z martwych.

 

Bo jeżeli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to gałęzie również.

 

Jeśli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a ty, będąc dziczką oliwną, zostałeś wszczepiony w ich miejsce i korzystasz z obfitości oliwnego korzenia,

 

nie wynoś się ponad gałęzie.

 

A gdy się chełpisz, pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie.

 

Powiesz może: Gałęzie zostały odcięte, abym ja był wszczepiony.

 

Słusznie.

 

Z powodu niewiary zostały odcięte.

 

Ty zaś stoisz dzięki wierze.

 

Nie wynoś się więc, ale trwaj w bojaźni.

 

Bo jeśli Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, to także i ciebie nie oszczędzi.

 

Wspomnij na dobroć i surowość Boga; surowość - dla tych, którzy upadli, dobroć - dla ciebie, o ile pozostaniesz w jej zasięgu, w przeciwnym razie i ty zostaniesz odcięty.

 

Jeśli zaś tamci odstąpią od niewiary, także zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich na nowo.

 

Bo jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i wbrew naturze wszczepiony w szlachetną oliwkę, to o ileż bardziej tamci, którzy z natury do niej należą, zostaną wszczepieni w swoje własne drzewo oliwne.

 

Nie chcę, bracia, pozostawiać was nieświadomymi tajemnicy, abyście nie uważali siebie za lepszych.

 

Zatwardziałość ogarnęła tylko część Izraela, dopóki nie wejdzie ogół pogan.

 

A wtedy cały Izrael zostanie zbawiony, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba.

 

Takie będzie moje przymierze z nimi, kiedy odpuszczę ich grzechy.

 

Według Ewangelii - są oni wrogami z waszego powodu, według wybraństwa - są umiłowani ze względu na przodków.

 

Boże dobrodziejstwa i wezwanie są bowiem nieodwołalne.

 

Podobnie jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa,

 

tak też i oni teraz są nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby sami doznali miłosierdzia.

 

Bóg bowiem pogrążył wszystkich w nieposłuszeństwie, aby wszystkim okazać miłosierdzie.

 

O głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga! Jak niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi.

 

Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto stał się Jego doradcą,

 

albo kto dał Mu coś najpierw, aby otrzymać coś w zamian.

 

Ponieważ z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko.

 

Jemu chwała na wieki! Amen.

 

 

List do Rzymian

 

Rozdział 11

 

 

 

Podziel się udostępnij na Facebooku niech Dobre Słowo Boga roznosi się na cały świat

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

21 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty:  Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,  nie zatwardzajcie serc waszych.  Hbr 3, 7-8
20 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3, 7-8

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego