Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17
25 stycznia 2023
Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Dz 16, 14

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

6 z 11 wyjątkowych rozdziałów Biblii, w którym przeczytasz o błogosławieństwie i trzech cnotach Boskich wierze, nadziei i miłości.

 

Niech przez to Słowo Bóg Cię błogosławi, a wiara, nadzieja i miłość wzrastają w Twoim sercu na Chwałę Pana.

 

 

 

Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką:

 

że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarąmiłością, cierpliwością.

 

Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, powinny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego.

 

Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci,

 

jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom - aby nie bluźniono słowu Bożemu.

 

Młodzieńców również upominaj, ażeby byli umiarkowani;

 

we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę,

 

mowę zdrową, nienaganną, żeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć.

 

Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech się im nie sprzeciwiają,

 

niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, żeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego Zbawiciela, Boga.

 

Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

 

i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie,

 

oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa,

 

który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

 

To mów, do tego zachęcaj i karć z całą powagą; niechaj cię nikt nie lekceważy.

 

 

List do Tytusa

 

Rozdział 2

 

 

 

Podziel się udostępnij na Facebooku niech Dobre Słowo Boga niesie się w świat

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

02 marca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

Tt 2, 11

6 z 11 Słów Boga z błogosławieństwem o wierze, nadziei i miłości