Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

17 maja 2022
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. J 17, 23
16 maja 2022
A ty działasz czy tylko wiesz, że musisz coś w swoim życiu zrobić, ale…
12 maja 2022
Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Łk 14, 16
11 maja 2022
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Łk 1, 43
10 maja 2022
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. J 10, 11
09 maja 2022
Czy dasz sobie pozwolenie, aby przyjąć moc Ducha Świętego, kiedy nastanie jutro, czyli nowe dziś?
06 maja 2022
Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Mk 11, 24

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

4 z 11 wyjątkowych rozdziałów Biblii, w którym przeczytasz o błogosławieństwie i trzech cnotach Boskich wierze, nadziei i miłości.

 

Niech to Słowo Boga będzie dla Ciebie błogosławieństwem przez, które z mocą wzrosną i pięknie rozwiną się w Tobie wiara, nadzieja i miłość.

 

 

 

Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i [naszej] nauce.

 

Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa. Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj!

 

Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz nauczania zgodnego z pobożnością, [to] jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki.

 

Z nich rodzą się: zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy - ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.

 

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma.

 

Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść.

 

Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni.

 

A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu.

 

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy.

 

Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień.

 

Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarąmiłością, wytrwałością, łagodnością.

 

Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

 

Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa - Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata -

 

ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

 

Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących,

 

jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć:

 

Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.

 

Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do użytkowania;

 

niech czynią dobrze, niech bogacą się w dobre uczynki, niech będą hojni, uspołecznieni,

 

odkładając do skarbca dla siebie samych dobry fundament przyszłości, aby osiągnąć prawdziwe życie.

 

O, Tymoteuszu, strzeż depozytu [wiary], unikając światowej, czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń fałszywej wiedzy, jaką niektórzy obiecując, odeszli od wiary.

 

Łaska [niech będzie] z wami!

 

 

 

1 List do Tymoteusza

 

Rozdział 6

 

 

Podziel się Dobrym Słowem Boga na Facebooku

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 

28 lutego 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

O, Tymoteuszu, strzeż depozytu [wiary], unikając światowej, czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń fałszywej wiedzy, jaką niektórzy obiecując, odeszli od wiary. 1Tm 6, 20-21

4 z 11 Słów Boga z błogosławieństwem o wierze, nadziei i miłości

12 358 62 87

kontakt@bogactworozwoju.pl