3 z 3 głębokich postaw serca niezbędnych do dobrego życia.

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce ziemi.

Dz 1, 8

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

30 maja 2022

Jaka jest 3 z 3 głębokich postaw serca niezbędnych do dobrego życia?

 

Przeczytaj najpierw fragment z Dziejów Apostolskich.

 

 

Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby.

 

Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.

 

Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa.

 

On to jest Panem wszystkich.

 

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan.

 

Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą.

 

Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

 

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem.

 

Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie.

 

Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi,

 

ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.

 

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych.

 

Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

 

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki.

 

I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan.

 

Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.

 

Wtedy odezwał się Piotr:

 

Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?

 

I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.

 

Dz 10, 34-48

 

 

Już za kilka dni świętować będziemy Zesłanie Ducha Świętego.

 

Potraktuj nasze spotkanie online w najbliższy wtorek jako przygotowanie do otworzenia swojego serca i przyjęcia Ducha Świętego.

 

Ponieważ tylko Duch Święty może sprawić i uzdolnić Cię do tej trzeciej głębokiej postawy serca.

 

Po ludzku to jest najtrudniejsza do zrealizowania postawa ze wszystkich trzech.

 

Nie jesteś jej w stanie samej osiągnąć.

 

Konieczna jest Twoja bliska osobista relacja i ścisła współpraca z Duchem Świętym.

 

Najważniejsza jest Twoja zgoda na działanie Ducha Świętego w Tobie.

 

Jednocześnie potrzebna jest Twoja pełna zgoda na działanie z mocą Ducha Świętego przez Ciebie.

 

Kiedy przyjmujesz tą postawę Duch Święty uzdalnia Cię do pełnienia Woli Boga.

 

Jaka jest więc 3 z 3 głębokich postaw serca niezbędnych do dobrego życia?

 

 

Postawa świadka.

 

Masz stać się świadkiem Jezusa.

 

Świadkiem Jezusa, który za sprawą Ducha Świętego narodził się z Dziewicy Maryi.

 

Jezusa, który prawdziwie żył, chodził i głosił Dobrą Nowinę, nauczał, uzdrawiał, wypędzał złe duchy, niewidomym przywracał wzrok, kulawych stawiał na nogi, głuchym przywracał słuch, wskrzeszał umarłych.

 

Masz być świadkiem Jezusa, który oddał życie na odpuszczenie grzechów za każdego z nas, za mnie, za Ciebie, również za tego człowieka do którego Duch Święty Cię poprowadzi.

 

Przede wszystkim masz stać się świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego.

 

Świadkiem jest ten, który ma osobiste doświadczenie spotkania Zmartwychwstałego Jezusa.

 

 

Na kilka dni przez Zesłaniem Ducha Świętego zapraszam Cię na nasze pierwsze spotkanie.

 

Spotykamy się online we wtorek 31 maja o godzinie 19:00.

 

ZAPISZ SIĘ NA TO SPOTKANIE

 

 

Kilka dni po Zesłaniu Ducha Świętego zapraszam na osobiste spotkanie w Krakowie.

 

Spotykamy się we wtorek 7 czerwca o godzinie 19:00 w Centro Unita na ulicy Łanowej 32.

 

Napisz mi proszę czy jesteś z Krakowa lub okolic i czy wybierasz się na to spotkanie.

 

 

Mam jeszcze do Ciebie ogromna prośbę.

 

Proszę pomódl się za nas, za mnie, za moją żonę, za całą naszą społeczność.

 

Walka duchowa przed naszymi spotkaniami jest przepotężna.

 

Między innymi zły duch już mi podpowiada żebym co najmniej przełożył te nasze spotkania, a najlepiej żebym je odwołał.

 

Sączy ten swój jad destruktywnych myśli: i tak nikt nie przyjdzie, a jak ktoś jednak się pojawi, to i tak spotkanie będzie totalną klapą, jesteś słaby, nie dasz rady, nie jesteś gotowy, a to co masz do powiedzenia jest bez sensu, zmarnujesz tylko czas sobie i tym wszystkim ludziom.

 

Bez Ducha Świętego niewątpliwie uległbym tym podszeptom i odwołał, a przynajmniej przełożyłbym na inny termin nasze spotkania.

 

Wierzę, żywię głęboko w sercu nadzieję i ufam Słowu i obietnicy Boga, którą nam dziś daje.

 

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce ziemi.

 

Dz 1, 8

 

 

 

Spotkaj się osobiście z Jezusem, doświadcz mocy Ducha Świętego aby pełnić Wolę Boga Ojca w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego