3 stopnie na szczyt Wielkiej Miłości w tym Wielkim Poście.

Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Mt 22, 39

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

12 kwietnia 2022

Wielki Tydzień, który rozpoczęliśmy zapowiada koniec Wielkiego Postu.

 

Wchodzimy w ostatni etap przygotowania do Paschy.

 

Do tego wielkiego przejścia Jezusa ze śmierci do życia.

 

Nasze wspólne duchowe przygotowanie do najważniejszych świąt Wielkiej Nocy napisało samo życie.

 

Zaczęliśmy od wspólnej misji 168 godzin modlitwy o pokój.

 

Następnie w intencji pokoju podjęliśmy i podejmiemy jeszcze w tym tygodniu post.

 

Te najważniejsze świata, które stanowią centrum i szczyt dla każdego Chrześcijanina.

 

Wzywają nas abyśmy nie zawrócili w połowie drogi lecz weszli na sam szczyt.

 

 

 

Przez cały Wielki Post Duch Święty prowadził nas i odkrywał przed nami kolejne kroki.

 

Dziś ta nasza wspólna Wielkopostna droga ułożyła się w spójną całość.

 

168 godzin modlitwy o pokój to była nasza wspólna modlitwa z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym.

 

Podjęcie postu to wejście w mękę i śmierć Jezusa.

 

Przed nami w tej walce duchowej, atak szczytowy, ostateczna bitwa.

 

Zmartwychwstanie Jezusa.

 

Jak możemy doświadczyć największego zwycięstwa w historii świata?

 

Jak możemy doświadczyć zwycięstwa Jezusa nad śmiercią?

 

Odpowiedź znajdziemy w odpowiedzi Jezusa na pytanie o największe przykazanie (Mt 22, 36-39):

 

 

 

Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?

 

On mu odpowiedział:

 

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

 

To jest największe i pierwsze przykazanie.

 

Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

 

 

 

Nasza wspólna modlitwa to zwrócenie się w kierunku Boga.

 

To wyraz naszej miłości do Boga i otwarcie się na przyjęcie Jego miłości.

 

Post to skierowanie się na siebie samego.

 

To okazanie miłości, tej głębokiej, duchowej miłości samemu sobie.

 

 

 

Czego nam jeszcze brakuje?

 

Miłości bliźniego.

 

Miłość bliźniego najlepiej możemy okazać poprzez jałmużnę.

 

 

 

Jałmużna to skierowanie się w stronę bliźniego.

 

To okazanie miłości bliźniemu.

 

 

 

Modlitwa, post, jałmużna to wypełnienie największego przykazania miłości.

 

Jezus powiedział (J 15, 12-14):

 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

 

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

 

 

 

Jezus okazał Ci swoją największą miłość poprzez to, że oddał za Ciebie swoje życie.

 

Ty oddaj choć część ze swojego życia na jałmużnę.

 

 

 

Słowo Boga nic nam dziś wprost nie powiedziało o jałmużnie tylko o miłości.

 

I bardzo dobrze.

 

Zgodnie ze Słowem z Pierwszego Listu do Koryntian (1Kor 13, 3):

 

 

 

Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.

 

 

 

Modlitwa otwiera Cię na doskonałą miłość, którą Jezus Cię umiłował.

 

Post oczyszcza Twoje serce abyś tą miłość Boga przyjął, zaczął miłować Boga i siebie samego.

 

Jałmużna to dzielenie się tą miłością, którą przyjąłeś od Boga z bliźnim.

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą, radością i mocą Ducha Świętego pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego