12 z 11 Słów Boga z błogosławieństwem o wierze, nadziei i miłości

I tak dzięki cierpliwości Abraham uzyskał obietnicę.

Hbr 6, 15

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

08 marca 2022

Bóg zawsze daje w obfitości, zawsze przekracza nasze oczekiwania, zawsze obdarowuje w nadmiarze.

 

Dlatego dziś jeszcze 12 z zapowiedzianych 11 cudownych rozdziałów Biblii, gdzie Słowo mówi o błogosławieństwie i trzech cnotach Boskich wiarze, nadziei i miłości.

 

Niech Dobry Bóg w swojej hojności poprzez swoje Słowo błogosławi Cię i całemu Twojemu życiu, a w Twoim sercu niech w obfitości wzrastają wiara, nadzieja i miłość.

 

 

 

Zostawmy jednak podstawy nauki o Chrystusie i przejdźmy do spraw dojrzałości.

 

Nie kładźmy ponownie fundamentu, którym jest: odwrócenie się od martwych uczynków, wiara w Boga, nauka o obmyciach, nakładaniu rąk, powstaniu z martwych i sądzie wiecznym.

 

Tak właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli!

 

Ci bowiem, którzy raz otrzymali światło, zakosztowali daru nieba, stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali dobrego słowa Boga oraz przejawów mocy przyszłego wieku,

 

a mimo to odpadli, nie są w stanie sami się nawrócić! Krzyżują oni w sobie na nowo Syna Bożego i wystawiają na szyderstwo.

 

Gdy ziemia pije obficie spadający na nią deszcz i rodzi rośliny pożyteczne dla tych, którzy je uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.

 

Jeśli zaś wydaje ciernie i osty, jest bez wartości i bliska przekleństwa, a w końcu będzie spalona.

 

Jednak co do was, umiłowani, choć tak mówimy, jesteśmy przekonani, że czeka was lepszy los - zbawienie.

 

Bóg przecież nie może być niesprawiedliwy, by miał zapomnieć o waszym trudzie i miłości, jaką okazaliście Jego imieniu, gdy usługiwaliście świętym i nadal służycie.

 

Pragniemy jednak, aby każdy z was nadal wykazywał taką gorliwość, aż do całkowitego spełnienia się nadziei!

 

Nie bądźcie ociężali, lecz naśladujcie tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic.

 

Kiedy Bóg dawał obietnicę Abrahamowi, to ponieważ nie mógł złożyć przysięgi na kogoś większego, przysiągł na samego siebie:

 

Będę cię obficie błogosławił i niezmiernie cię rozmnożę.

 

I tak dzięki cierpliwości Abraham uzyskał obietnicę.

 

Otóż ludzie przysięgają na kogoś większego, a zakończenie każdego sporu wzmacniają przysięgą.

 

W tym sensie Bóg, chcąc dobitnie ukazać dziedzicom obietnicy niezmienność swej decyzji, zagwarantował ją przysięgą.

 

Przez te dwa niezmienne akty - a niemożliwe, żeby Bóg skłamał - otrzymaliśmy silną zachętę, aby uciec się do Niego, chwytając się rzuconej nam nadziei.

 

Jest ona jakby niezawodną i mocną kotwicą dla duszy, przenikającą poza wewnętrzną zasłonę.

 

Tam właśnie dotarł przed nami Jezus, stając się najwyższym kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

 

 

List do Hebrajczyków

 

Rozdział 6

 

 

 

Podziel się udostępnij na Facebooku niech Dobre Słowo Boga roznosi się na cały świat

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 
 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego