12 z 11 Słów Boga z błogosławieństwem o wierze, nadziei i miłości

I tak dzięki cierpliwości Abraham uzyskał obietnicę.

Hbr 6, 15

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

08 marca 2022

Bóg zawsze daje w obfitości, zawsze przekracza nasze oczekiwania, zawsze obdarowuje w nadmiarze.

 

Dlatego dziś jeszcze 12 z zapowiedzianych 11 cudownych rozdziałów Biblii, gdzie Słowo mówi o błogosławieństwie i trzech cnotach Boskich wiarze, nadziei i miłości.

 

Niech Dobry Bóg w swojej hojności poprzez swoje Słowo błogosławi Cię i całemu Twojemu życiu, a w Twoim sercu niech w obfitości wzrastają wiara, nadzieja i miłość.

 

 

 

Zostawmy jednak podstawy nauki o Chrystusie i przejdźmy do spraw dojrzałości.

 

Nie kładźmy ponownie fundamentu, którym jest: odwrócenie się od martwych uczynków, wiara w Boga, nauka o obmyciach, nakładaniu rąk, powstaniu z martwych i sądzie wiecznym.

 

Tak właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli!

 

Ci bowiem, którzy raz otrzymali światło, zakosztowali daru nieba, stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali dobrego słowa Boga oraz przejawów mocy przyszłego wieku,

 

a mimo to odpadli, nie są w stanie sami się nawrócić! Krzyżują oni w sobie na nowo Syna Bożego i wystawiają na szyderstwo.

 

Gdy ziemia pije obficie spadający na nią deszcz i rodzi rośliny pożyteczne dla tych, którzy je uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.

 

Jeśli zaś wydaje ciernie i osty, jest bez wartości i bliska przekleństwa, a w końcu będzie spalona.

 

Jednak co do was, umiłowani, choć tak mówimy, jesteśmy przekonani, że czeka was lepszy los - zbawienie.

 

Bóg przecież nie może być niesprawiedliwy, by miał zapomnieć o waszym trudzie i miłości, jaką okazaliście Jego imieniu, gdy usługiwaliście świętym i nadal służycie.

 

Pragniemy jednak, aby każdy z was nadal wykazywał taką gorliwość, aż do całkowitego spełnienia się nadziei!

 

Nie bądźcie ociężali, lecz naśladujcie tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic.

 

Kiedy Bóg dawał obietnicę Abrahamowi, to ponieważ nie mógł złożyć przysięgi na kogoś większego, przysiągł na samego siebie:

 

Będę cię obficie błogosławił i niezmiernie cię rozmnożę.

 

I tak dzięki cierpliwości Abraham uzyskał obietnicę.

 

Otóż ludzie przysięgają na kogoś większego, a zakończenie każdego sporu wzmacniają przysięgą.

 

W tym sensie Bóg, chcąc dobitnie ukazać dziedzicom obietnicy niezmienność swej decyzji, zagwarantował ją przysięgą.

 

Przez te dwa niezmienne akty - a niemożliwe, żeby Bóg skłamał - otrzymaliśmy silną zachętę, aby uciec się do Niego, chwytając się rzuconej nam nadziei.

 

Jest ona jakby niezawodną i mocną kotwicą dla duszy, przenikającą poza wewnętrzną zasłonę.

 

Tam właśnie dotarł przed nami Jezus, stając się najwyższym kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

 

 

List do Hebrajczyków

 

Rozdział 6

 

 

 

Podziel się udostępnij na Facebooku niech Dobre Słowo Boga roznosi się na cały świat

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 
 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 grudnia 2023
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. Mk 2, 5
05 grudnia 2023
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Mt 28, 20
04 grudnia 2023
"Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.  Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę." Iz 61, 1
01 grudnia 2023
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 8
30 listopada 2023
A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Mt 1, 22
28 listopada 2023
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. J 13, 34
27 listopada 2023
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego