Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17
25 stycznia 2023
Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Dz 16, 14

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Bóg zawsze daje w obfitości, zawsze przekracza nasze oczekiwania, zawsze obdarowuje w nadmiarze.

 

Dlatego dziś jeszcze 12 z zapowiedzianych 11 cudownych rozdziałów Biblii, gdzie Słowo mówi o błogosławieństwie i trzech cnotach Boskich wiarze, nadziei i miłości.

 

Niech Dobry Bóg w swojej hojności poprzez swoje Słowo błogosławi Cię i całemu Twojemu życiu, a w Twoim sercu niech w obfitości wzrastają wiara, nadzieja i miłość.

 

 

 

Zostawmy jednak podstawy nauki o Chrystusie i przejdźmy do spraw dojrzałości.

 

Nie kładźmy ponownie fundamentu, którym jest: odwrócenie się od martwych uczynków, wiara w Boga, nauka o obmyciach, nakładaniu rąk, powstaniu z martwych i sądzie wiecznym.

 

Tak właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli!

 

Ci bowiem, którzy raz otrzymali światło, zakosztowali daru nieba, stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali dobrego słowa Boga oraz przejawów mocy przyszłego wieku,

 

a mimo to odpadli, nie są w stanie sami się nawrócić! Krzyżują oni w sobie na nowo Syna Bożego i wystawiają na szyderstwo.

 

Gdy ziemia pije obficie spadający na nią deszcz i rodzi rośliny pożyteczne dla tych, którzy je uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.

 

Jeśli zaś wydaje ciernie i osty, jest bez wartości i bliska przekleństwa, a w końcu będzie spalona.

 

Jednak co do was, umiłowani, choć tak mówimy, jesteśmy przekonani, że czeka was lepszy los - zbawienie.

 

Bóg przecież nie może być niesprawiedliwy, by miał zapomnieć o waszym trudzie i miłości, jaką okazaliście Jego imieniu, gdy usługiwaliście świętym i nadal służycie.

 

Pragniemy jednak, aby każdy z was nadal wykazywał taką gorliwość, aż do całkowitego spełnienia się nadziei!

 

Nie bądźcie ociężali, lecz naśladujcie tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic.

 

Kiedy Bóg dawał obietnicę Abrahamowi, to ponieważ nie mógł złożyć przysięgi na kogoś większego, przysiągł na samego siebie:

 

Będę cię obficie błogosławił i niezmiernie cię rozmnożę.

 

I tak dzięki cierpliwości Abraham uzyskał obietnicę.

 

Otóż ludzie przysięgają na kogoś większego, a zakończenie każdego sporu wzmacniają przysięgą.

 

W tym sensie Bóg, chcąc dobitnie ukazać dziedzicom obietnicy niezmienność swej decyzji, zagwarantował ją przysięgą.

 

Przez te dwa niezmienne akty - a niemożliwe, żeby Bóg skłamał - otrzymaliśmy silną zachętę, aby uciec się do Niego, chwytając się rzuconej nam nadziei.

 

Jest ona jakby niezawodną i mocną kotwicą dla duszy, przenikającą poza wewnętrzną zasłonę.

 

Tam właśnie dotarł przed nami Jezus, stając się najwyższym kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

 

 

List do Hebrajczyków

 

Rozdział 6

 

 

 

Podziel się udostępnij na Facebooku niech Dobre Słowo Boga roznosi się na cały świat

 

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

 
 
08 marca 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

I tak dzięki cierpliwości Abraham uzyskał obietnicę.

Hbr 6, 15

12 z 11 Słów Boga z błogosławieństwem o wierze, nadziei i miłości