1 z 11 Słów Boga z błogosławieństwem o wierze, nadziei i miłości

Łaska i pokój niech będą wam udzielone obficie! 

1P 1, 2

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

25 lutego 2022

Od dziś przez kolejne 11 dni, wyślę do Ciebie, każdego dnia po jednym wyjątkowym rozdziale z Pisma Świętego.

 

W każdym z tych szczególnych, wybranych rozdziałów przeczytasz o błogosławieństwie, wierze, nadziei i miłości.

 

Niewiele jest takich rozdziałów, w całej Biblii gdzie wraz z błogosławieństwem występują wszystkie trzy cnoty boskie – wiara, nadzieja i miłość.

 

A Ty w kolejnych dniach otrzymasz większość z nich.

 

Niech to Słowo będzie dla Ciebie błogosławieństwem przez, które z mocą wzrosną i pięknie rozwiną się w Tobie wiara, nadzieja i miłość.

 

A ja na te dni zapadam w zimowy odpoczynek, aby wrócić nowy na początku Wielkiego Postu.

 

 

 

Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przybyszów wśród diaspory w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,

 

którzy wybrani zostali zgodnie z tym, co przewidział Bóg Ojciec,

 

aby w Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa.

 

Łaska i pokój niech będą wam udzielone obficie!

 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

 

On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei:

 

do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie.

 

Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.

 

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.

 

Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa.

 

Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.

 

Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy - ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę.

 

Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia [przeznaczone] dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia.

 

Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego.

 

Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.

 

Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa.

 

[Bądźcie] jak posłuszne dzieci.

 

Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi,

 

ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane:

 

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.

 

Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.

 

Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.

 

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was.

 

Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

 

Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie.

 

Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa.

 

Wszelkie bowiem ciało [jest] jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki.

 

Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

 

 

Pierwszy List Świętego Piotra

 

Rozdział 1

 

 

Miłością ożywiany z odwagą i radością pełnij Wolę Boga w codzienności

 

Gorąco Cię pozdrawiam :-)

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego