Wakacyjne REKOLACJE w codzienności – 
pierwsze spotkanie online

Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać,

ale miłość moja nie odstąpi ciebie i nie zachwieje.

Iz 54, 10

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

28 czerwca 2023

Pokój Tobie!

 

  

Wakacyjne REKOLACJE w codzienności

 

 

ZAPISZ SIĘ na pierwsze spotkanie online Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności

 

Spotykamy się o godzinie 20:00 w czwartek 29 czerwca we wspomnienie św. Piotra i Pawła.

 

 

Wakacje to czas letniego wypoczynku, radości i nawiązywania nowych znajomości.

 

Te słoneczne miesiące to bardzo dobry czas na naładowanie się nową mocą.

 

Podziwiania Bożego stworzenia w promieniach słonecznych.

 

Odkrywania Bożej nieskończoności w bezkresie morza.

 

Wypłynięcia na głębię, a może nawet spróbowania chodzenia po wzburzonej wodzie jak św. Piotr na Słowa Jezusa.

 

Podziwiania Bożej potęgi i majestatu widoku górskich szczytów.

 

Doświadczania wielkiej, niezachwianej i nieskończonej miłości Boga, jak pisał Prorok Izajasz:

 

Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi ciebie i nie zachwieje

 

To czas wędrowania po górskich szlakach i wyruszania na piesze pielgrzymki, aby poczuć się jak najbliżsi uczniowie idący krok w krok za Jezusem.

 

Te obecne wakacje to również czas wyjątkowych REKOLACJI w codzienności.

 

Czas spotykania się w gronie przyjaciół naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Rozmów na luźniejsze i te poważniejsze tematy, nawiązywania nowych osobistych relacji między nami.

 

Wspólnego czytania Pisma Świętego, rozważania Słowa Boga i pogłębiania osobistych, bliskich relacji z Bogiem.

 

Po co to wszystko?

 

Co Ci dadzą nasze wspólne Wakacyjne REKOLACJE w codzienności?

 

To być może, nie za sprawą tego słońca na niebie, lecz jak pisał Ewangelista Łukasz.

 

Za sprawą Wschodzącego Słońca, którym jest Jezus Mesjasz Pan, najbardziej przemieniający czas w Twoim dotychczasowym życiu.

 

Bo tym co ma moc przemienić Ciebie osobiście, Twoje życie, Twoją codzienność jest tylko i wyłącznie Bóg.

 

Osobiste spotkanie z Jezusem, ma moc przemienić Ciebie i Twoje życie.

 

Po to będziemy się wspólnie spotykać na wakacyjnych REKOLACJACH w codzienności, aby spotkać się z Jezusem.

 

Abyś pogłębiał swoją osobistą, bliską relację z Bogiem.

 

Tak, abyś na koniec tych wakacji spojrzał na siebie, na swoje życie oczami Boga.

 

Abyś odkrył i poczuł w głębi serca, tą bliską RELACJĘ z Bogiem Ojcem, że jesteś ukochanym dzieckiem Tatusia Niebieskiego.

 

Abyś nawiązał bliską RELACJĘ z najlepszym przyjacielem jakiego w życiu spotkasz, Jezusem i stał się Jego umiłowanym uczniem.

 

Abyś otworzył serce i duszę na osobistą RELACJĘ z Duchem Świętym, Jego moc, odwagę i dał się poprowadzić przez życie każdego dnia.

 

 

Obietnica tak wielka, piękna i gorąca jak Słońce w samo południe w środku lata.

 

Jednak, kiedy nie wyjdziesz ze swojego mieszkania na dwór, ze swojego domu na pole, jak to mówią u nas w Krakowie, to nie doświadczysz nawet najmniejszego promienia słonecznego.

 

Tak samo, kiedy nie wyjdziesz ze swojego duchowego zamknięcia, ze swojej strefy komfortu, jak to dziś się utarło mówić, to nie doświadczysz nawet najmniejszego promienia Bożego słońca.

 

Dołącz do naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności i sprawdź, jak to jest żyć codziennie w bliskiej obecności i osobistej RELACJI Z Bogiem.

 

Dołącz do naszego pierwszego spotkania online, na którym omówimy szczegóły naszych Wakacyjnych REKOLACJI w codzienności.

 

Ja mam ogólny zarys naszych REKOLACJI, które pokazał mi Jezus, w czasie naszej męskiej rozmowy, w Łagiewnickiej kaplicy z obrazem Jezusa Miłosiernego.

 

Powiedział mi również, że skoro mamy budować RELACJE, to nie może być tylko moje, lecz nasze wspólne dzieło.

 

Wakacyjne REKOLACJE w codzienności mamy zorganizować i zrealizować wspólnie.

 

Dlatego gorąco Cię  zapraszam do udziału w pierwszym REKOLACYJNYM spotkaniu online.

 

Ufam, że moja wizja Wakacyjnych REKOLACJI spodoba Ci się tak bardzo.

 

Wierzę, że działający pośród nas Duch Święty porwie Cię z taką mocą, że zapragniesz w sercu współtworzyć te nasze Wakacyjne REKOLACJE w codzienności.

 

Każdy pomysł, każdą propozycję, każdą wizję rozważymy, wspólnie omówimy i wypracujemy najlepsze rozwiązanie.

 

Jeśli na tą chwilę nie masz żadnych pomysłów, w ogóle się tym nie przejmuj.

 

Tym bardziej dołącz do spotkania, aby się zainspirować, abyś poczuł Ducha Społeczności, zaczerpnął z osobistego spotkania i relacji.

 

Przemieniamy się w drodze, kiedy jesteśmy w tą podróż zaangażowani, kiedy współtworzymy wspólnie dzieło większe niż suma naszych indywidualnych pomysłów.

 

Przede wszystkim inspirować się będziemy Słowem Boga.

 

Prowadzić nas będzie osobiście Jezus, poprzez Dobrą Nowinę.

 

Otwierać nas będzie i umacniał w drodze Duch Święty.

 

 

 ---

  

(5)  Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza.

 

Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta.

 

(6)  Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.

 

(7)  Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś już posunęli się w latach.

 

(8)  Kiedy według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, (9)  jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia.

 

(10)  A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia.

 

(11)  Wtedy ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia.

 

(12)  Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.

 

(13)  Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu!

 

Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan.

 

(14)  Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin.

 

(15)  Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym.

 

(16)  Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga; (17)  on sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały.

 

(18)  Na to rzekł Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku.

 

(19)  Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem.

 

I zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę.

 

(20)  A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie.

 

(21)  Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku.

 

(22)  Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku.

 

On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.

 

(23)  A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu.

 

(24)  Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się [z tym] przez pięć miesięcy, mówiąc:

 

(25)  Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi.

 

Ewangelia Łukasza 1, 5-25

 

 

Psalm 57

 

Księga Sędziów 18

 

Księga Koheleta 3

 

 

179 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Jeśli jeszcze nie dołączyłeś do naszego wspólnego codziennego czytania.

 

Dołącz dziś, zaczniesz od pierwszego dnia.

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego