To pytanie jest dużo ważniejsze niż mogło Ci się jeszcze wczoraj wydawać.

Wybadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz mnie i poznaj moje troski.

Ps 139, 23

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

10 października 2023

Pokój Tobie!

 

 

Pytanie, do zadania którego Cię wczoraj zachęcałem okazuje się dużo ważniejsze niż to co wczoraj napisałem.

 

Czuję, że umniejszyłem jego wartość tym, że zwróciłem uwagę, że zadaje je uczony w Prawie, aby wystawić Jezusa na próbę.

 

Okazuje się, że tak naprawdę, to pytanie wystawia każdego z nas na próbę.

 

Nie jakiś tam błahy, niemający żadnego znaczenia czy przełożenia na życie test.

 

Kiedy jednak odważysz się zadać to pytanie Jezus swoją odpowiedzią może wystawić Cię na próbę najwyższej życiowej wagi.

 

Nie mówię Ci tego przekazując jakąś zapożyczoną z mądrej książki teorię.

 

To jest moje i mojej kochanej żony Kasi aktualne doświadczenie.

 

To jest realna próba, którą dziś przechodzimy.

 

Z tego też powodu, to Słowo wczoraj po raz kolejny tak mocno poruszyło do głębi moje serce.

 

 

To próba, po przejściu której albo doświadczysz wielkiej radości, albo wielkiego smutku.

 

Zdobędziesz wielki skarb albo zadowolisz się tym co już posiadasz.

 

Pójdziesz dalej za Jezusem albo odejdziesz mocno zasmucony.

 

 

Przyznam Ci się do czegoś.

 

Czasem przychodzi do mnie myśl, że może jednak lepiej by było gdybym nie usłyszał tego pytania.

 

A jeszcze byłoby lepiej gdybym nie poznał tej odpowiedzi Jezusa.

 

Życie w tej błogiej nieświadomości jest prostsze, lżejsze i łatwiejsze.

 

Bo kiedy już poznasz tą odpowiedź, to pozostaje Ci wybór między dwoma drogami.

 

Albo podejmiesz trud pójścia za Jezusem, albo odejdziesz zasmucony.

 

Wierzysz, że osiągniesz życie wieczne i zdobędziesz wielki skarb w niebie albo zadowalasz się tym co już masz.

 

Jak to mówią - Czy lepszy wróbel w garści czy gołąb na dachu?

 

To wybór między tym co już namacalnie posiadasz, a niepewnym jutrem.

 

Wybór między pewnością tego co posiadasz, a wiarą w spełnienie się tej Obietnicy Boga o skarbie w niebie oraz nadzieją o życiu wiecznym.

 

 

Zanim Ci zdradzę o jak bardzo trudną próbę chodzi, to się tylko upewnię.

 

Czy chcesz tą próbę przejść?

 

Czujesz w sercu łaskę Boga, który pomoże Ci tą próbę przejść.

 

Bo uwierz mi, nie da się tej próby przejść samemu, tylko o ludzkich siłach.

 

 

Czy czujesz, się gotowy, aby zaśpiewać jak Dawid w Psalmie 139 i prosić Boga o tą próbę, o to trudne doświadczenie?

 

 

Wybadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;

 

doświadcz mnie i poznaj moje troski,

 

i zobacz, czy nie podążam drogą nieprawości,

 

a prowadź mnie drogą odwieczną!

 

Ps 139, 23-24

 

 

---

 

 

283 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(1)  Pewnego dnia, kiedy nauczał lud w świątyni i głosił Dobrą Nowinę, podeszli arcykapłani i uczeni w Piśmie wraz ze starszymi

 

(2)  i zapytali Go: Powiedz nam, jakim prawem to czynisz albo kto ci dał tę władzę?

 

(3)  Odpowiedział im: Ja też zadam wam pytanie.

 

Powiedzcie Mi:

 

(4)  Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi?

 

(5)  Oni zastanawiali się i mówili między sobą: Jeśli powiemy: „Z nieba”, to zarzuci nam: „Dlaczego nie uwierzyliście mu?”

 

(6)  A jeśli powiemy: „Od ludzi”, to cały lud nas ukamienuje, bo jest przekonany, że Jan był prorokiem.

 

(7)  Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą, skąd pochodził.

 

(8)  Wtedy Jezus im rzekł: Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

 

Ewangelia Łukasza 20, 1-8

 

 

1 Księga Kronik 25

 

Księga Nahuma 3

 

Mądrość Syracha 1

 

 

---

 

 

Posłuchaj świadectw wyjątkowych gości w naszej Strefie BOGActwa Rozwoju, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach z życia i ich osobistej relacji z Bogiem.

 

Posłuchaj nagrań z naszych REKOLACYJNYCH spotkań.

 

Posłuchaj szczerych rozmów, które otwierają serce na Boga.

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

 

W opisie zbiórki na stronie również odnoszę się do tej Ewangelii.

 

Nikt nas nie ograbił, jak tego człowieka z Ewangelii, przypowieści o Dobrym Samarytaninie.

 

Dobrowolnie oddaliśmy i poświęciliśmy wszystkie nasze pieniądze na potrzeby działalności fundacji, głoszenie Dobrej Nowiny i wspieranie osób z naszej Społeczności w rozwoju duchowym dla pogłębiania osobistej, bliskiej relacji z Bogiem.

 

Efekt finansowy jest jednak podobny. Brak środków na dalsze funkcjonowanie i działalność fundacji.

 

Jednak w tej naszej biedzie głęboko doświadczamy spotkania z Jezusem, Dobrym Samarytaninem i tymi, którzy poszli za Jego Słowem i czynią podobnie.

 

W podziękowaniu za okazane wsparcie, dla naszych wspaniałych darczyńców przygotowaliśmy całkiem nowy, bardzo wyjątkowy zestaw wersetów z Pisma Świętego.

 

Dziś każdy darczyńca w podziękowaniu za wsparcie naszej działalności otrzyma w prezencie zestaw 30 SMSów ze Słowem Boga o MIŁOSIERDZIU

 

Miłosierdzie - jedno z najważniejszych wymiarów w osobistej relacji z Bogiem każdego z nas, a nie było jeszcze obecne w naszym codziennym SMSowym dzieleniu się Słowem Boga.

 

Dołącz do grona naszych wspaniałych darczyńców i niech to Słowo Boga o MIŁOSIERDZIU porusza Twoje serce każdego dnia.

 

 

Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy:

Chcę raczej MIŁOSIERDZIA niż ofiary.

Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

 

Mt 9, 13

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 grudnia 2023
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. Mk 2, 5
05 grudnia 2023
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Mt 28, 20
04 grudnia 2023
"Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.  Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę." Iz 61, 1
01 grudnia 2023
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 8
30 listopada 2023
A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Mt 1, 22
28 listopada 2023
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. J 13, 34
27 listopada 2023
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego