Spotkanie z Aniołem Bożym. Kim jest ten Anioł Boży?

Widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego;

czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego.

Dn 3, 92

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

15 stycznia 2024

Zagłębiamy się w dwie niezwykłe historie Biblijne.

 

Jedna jest z Nowego Testamentu (Dz 16, 23-34), a druga z Starego opisana w 3 Rozdziale Księgi Daniela.

 

Patrząc na nie powierzchownie, to na pierwszy rzut oka, ktoś może powiedzieć, że niewiele je łączy.

 

A jednak zagłębiając się w nie, odkrywamy, że łączy je to, co w Piśmie Świętym i w życiu każdego Chrześcijanina najważniejsze.

 

Po co Bóg robi te wszystkie cuda i niezwykłe znaki?

 

Oto co się wydarzyło po tym ja trzej młodzieńcy w środku palącego ognia śpiewają hymny, wysławiają i błogosławią Boga.

 

 

Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał.

 

Zwrócił się do swych doradców, mówiąc:

 

Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?

 

Oni zaś odpowiedzieli królowi:

 

Oczywiście, królu.

 

On zaś w odpowiedzi rzekł:

 

Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego; czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego.

 

Dn 3, 91-92

 

 

Kim jest ten czwarty mężczyzna wyglądem przypominający anioła Bożego?

 

Kim jest ten anioł Boży, który chroni przed ognistymi płomieniami?

 

Kto chroni człowieka, że nic złego mu się nie dzieje nawet jak znajdzie się w samym środku ognia życiowych trudności?

 

Kto rozwiązuje człowiekowi pęta niewoli i wyprowadza ku wolności?

 

 

Anioł Boży w oryginalnym tekście Biblii zapisany jest dosłownie jako Syn Boży.

 

Syn Boży, czyli Jezus.

 

Sam Jezus jest tym, który przychodzi do Ciebie, kiedy Ty znajdujesz w największych trudnościach.

 

Jezus wchodzi w sam środek Twoich życiowych problemów i chroni Cię przed tymi codziennymi płomieniami trudów.

 

Nie dopuszcza, aby ten ogień Cię spalił.

 

Wręcz przeciwnie.

 

Ten ogień spala więzy i pęta, aby Cię oczyścić i od nich uwolnić.

 

 

Niestety często to jest jedyny sposób, który Bóg czyni dla dobra człowieka.

 

Dopuszcza ten ogień trudności na człowieka osobiście lub jego bliźniego, aby ukazać swoją moc i potęgę.

 

Aby uczynić cuda i znaki.

 

Po co?

 

Aby człowieka doprowadzić do wiary, do nawrócenia i osobistego spotkania z Jezusem.

 

 

Czy Ty w swoim życiu widzisz dziś już coś więcej niż ten ogarniający Cię zewsząd ogień trudności, codziennych problemów i nieustannych przeciwności?

 

Czy dostrzegasz już po co to wszystko się w Twoim życiu dzieje i wydarza?

 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

 

 

---

 

PS

 

Skorzystaj z pełnej puli trzech dzieł związanych ze Słowem Boga, które przygotowaliśmy na cały 2024 rok.

 

Dowiedz się więcej >>>.

 

---

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego