Znamy się więc zróbmy to dzieło wspólnie

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

20 czerwca 2024

Pokój i Radość!

 

 

Znamy się już dłuższy czas.

 

Głównie to Ty mnie poznajesz poprzez moje codzienne listy i refleksje nad Pismem Świętym.

 

Wspólnie natomiast zgłębiamy i poznajemy Słowo Boga.

 

Wspólnie również budujemy bliskie, osobiste relacje z Bogiem - Ojcem, Jezusem i Duchem Świętym.

 

Ufam, że skoro czytasz moje listy, przynajmniej od czasu do czasu, to znaczy, że znajdujesz w nich wartościowe dla siebie treści.

 

Wierzę, że jeśli uczestniczysz w prowadzonych przeze mnie kursach i RE(ko)LACJACH, to jest to dla Ciebie bardzo owocny czas wzrostu duchowego i osobistego rozwoju.

 

Mam głęboką nadzieję, że ta wspólnie przebyta droga już zaczyna przemieniać Twoje myślenie, Twoją codzienność, Ciebie i Twoje życie.

 

Dlatego ufam, że z radością i nadzieją przyjmujesz zapowiedzi nowego programu rozwoju, o którym piszę w ostatnich listach.

 

 

„Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.”

 

List do Rzymian 12, 2

 

 

Wierzę głęboko, że ten nowy program, który powstanie na bazie Programu Przemiany Życia – Wypłyń na Głębie.

 

Jednocześnie moich osobistych doświadczeń ostatnich kilkunastu lat codziennego zgłębiania Słowa Boga i budowania osobistych relacji z Bogiem.

 

A przede wszystkim na fundamencie nauk najlepszego Nauczyciela i mądrości najpotężniejszego Mistrza, Jezusa.

 

Wierzę, ufam i mam głęboką nadzieję, że ten nowy program okaże się największym i najbardziej wartościowym dziełem naszej Fundacji.

 

Stanie się tak pod jednym kluczowym warunkiem.

 

Kiedy ja, Ty i cała nasza Społeczność BOGActwa Rozwoju zaangażuje się w jego realizację.

 

Pragnę, aby ten nowy program duchowego wzrostu i osobistego rozwoju był naszym wspólnym dziełem, całej naszej Społeczności BOGA.

 

W pełnej oczywiście wolności.

 

Każdy w zakresie jaki uzna za potrzebny i na miarę swoich chęci i możliwości.

 

Przede wszystkim proszę Cię o wsparcie duchowe, o Twoją modlitwę.

 

 

„Aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze.”

 

List do Filipian 1, 9-10

 

 

Proszę Cię również o wsparcie darowizną.

 

 

 

Co zyskasz wspierając darowizną nasz nowy program duchowego wzrostu i osobistego rozwoju?

 

 

>>> Od razu po przekazaniu darowizny otrzymasz dostęp do poprzedniej edycji programu.

 

Programu Przemiany Życia - Wypłyń na Głębię

 

Szczegółowy opis tego programu znajdziesz na stronie.

 

 

Na bazie kursu Wypłyń na Głębię, po siedmiu latach od pierwszej edycji, tworzymy rozszerzony w treści i pogłębiony w przekazie całkowicie nowy program, dzięki któremu:

 

- Poznasz sposoby rozeznawania i odkrywania Woli Boga.

 

- Poznasz kilkanaście metod na podejmowanie trafnych decyzji.

 

- Rozwiniesz praktyczną umiejętności podejmowania trafnych decyzji zgodnych z Wolą Boga.

 

- Uświadomisz sobie liczne przeszkody, które ograniczają Twoją zdolność podejmowania trafnych decyzji i poznasz sposoby jak je przezwyciężać oraz na stałe eliminować.

 

- Odkryjesz swoją głęboką tożsamość i godność umiłowanego Dziecka Bożego.

 

- Pogłębisz bliskie, osobiste, pełne miłości relacje z Bogiem.

 

- Staniesz się osobistym uczniem Jezusa, który każdego dnia idzie za swoim Nauczycielem i Mistrzem

 

- Otworzysz się na Ducha Świętego, na Jego moc i zaczniesz codziennie współpracować z Duchem aby kształtować swoje dobre życie.

 

 

 

>>> Staniesz się współtwórcą programu, który wesprze we wzroście duchowym i rozwoju osobistym tysiące osób.

 

Na nasz Wielkopostny Kurs Odkrywania Woli Boga w codzienności zapisało się ponad

5 000 osób.

 

Nie tylko naszym marzeniem jest to, aby z dobrymi treściami Ewangelicznymi dotrzeć do kilkukrotnie większego grona odbiorców.

 

To więcej niż potrzeba, to nasz Chrześcijański obowiązek, aby dzielić się Słowem Boga, które ma moc przemieniać ludzkie życie.

 

 

 

>>> Uczestniczyć będziesz w całym procesie tworzenia nowego programu.

 

Poprzez codzienne listy mailowe śledzić będziesz postęp prac.

 

Z gronem naszych darczyńców jako pierwszymi dzielić się będziemy na gorąco kolejnymi materiałami programu.

 

 

 

>>> Dzięki Tobie już w październiku powstanie program rozwoju, którego tak bardzo w dzisiejszym pogubionym w ciemności świecie potrzebuje każdy, kto pragnie iść w mocy Ducha Świętego za Jezusem pełniąc codziennie Wolę Boga.

 

 

Przekaż proszę darowiznę i wesprzyj tworzenie naszego nowego programu duchowego wzrostu i osobistego rozwoju.

 

 

 

„Abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga.”

 

List do Kolosan 1, 9-10

 

 

 

Niech Bóg Ojciec przez to dozna chwały,

że Ty staniesz się osobistym uczniem Jezusa

i owoc obfity przyniesiesz.

(por. J 15, 8)

 

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego