Zaśpiewaj ten hymn Bogu i zobacz co się stanie.

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.

Ps 24, 1

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

12 stycznia 2024

Pokój i Radość!

 

We wczorajszym liście przytoczyłem Ci modlitwę Azariasza.

 

Ufam, że z wiarą pomodliłeś się tą modlitwą.

 

Jak czytamy w tym fragmencie Dziejów Apostolskich, który wspólnie zgłębiamy.

 

O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu.

 

Dziś wspólnie pomódlmy się śpiewając hymn uwielbienia Bogu zwanym Kantykiem trzech młodzieńców.

 

 

Efekt modlitwy Pawła i Sylasa śpiewających hymny Bogu był przecudownie niezwykły (Dz 16, 26)

 

Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia.

 

Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany.

 

 

 

Ziemia jest dla mnie w Piśmie Świętym symbolem tej żyznej ziemi serca, w którą Bóg zasiewa swoje Ziarno Słowa.

 

Dlatego za każdym razem, kiedy czytam w Biblii słowo ziemia, od razu wstawiam w to miejsce słowo serce.

 

Nie zawsze zdanie z sercem zamiast ziemi ma sens.

 

Jednak w tym wypadku historia ta nabiera sensu dużo głębszego i odkrywamy jej nowy wymiar.

 

Po modlitwie i wychwalaniu Boga hymnami nagle serce człowieka doznaje silnego poruszenia, zostaje do głębi wstrząśnięte.

 

Fundamenty więzienia, które zniewala serce człowieka trzęsą się, a mury rozpadają.

 

Drzwi do serca otwierają się, aby mógł wejść Król Chwały.

 

Kto jest tym Królem Chwały?

 

Jak wyśpiewujemy w przepięknym Psalmie 24.

 

 

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.

 

Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami.

 

Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu?

 

Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie.

 

Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.

 

Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego.

 

Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały.

 

Któż jest tym Królem chwały?

 

Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju.

 

Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały!

 

Któż jest tym Królem chwały?

 

To Pan Zastępów: On sam Królem chwały.

 

 

Do Boga należy Twoje serce i wszystko co je napełnia.

 

Oddaj teraz Bogu wszystko, co jest w Twoim sercu.

 

Nie tylko to, co dobre i piękne.

 

Oddaj również, a może nawet przede wszystkim to, co kryje się w swoim sercu złego, grzesznego, słabego, zniewalającego, trzymającego Cię w niewoli i ciemności.

 

Oddaj to, wychwalając Boga tym hymnem uwielbienia.

 

Niech Twoje serce zostanie silnie wstrząśnięte.

 

Niech legnie w gruzach więzienie, które Cię zniewala.

 

Niech rozerwą się kajdany zła.

 

Niech ten ogień trudów, przeciwności i cierpienia, który Cię ogarnia pomimo, że jesteś w jego samym środku nie dotykał Cię i nie spalił.

 

Niech Twoje serce otworzy się na oścież, aby mógł dziś, teraz w głębie Twojego serca wkroczyć Król Chwały, Pan Bóg, Jezus Chrystus.

 

 

 

 

Wtedy ci trzej jakby jednym głosem wysławiali, chwalili i błogosławili Boga, mówiąc w piecu:

 

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców - pełen chwały i wywyższony na wieki.

 

Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości - chwalebne i wywyższone na wieki.

 

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały - chwalony, sławiony przez wieki ponad wszystko.

 

Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa - chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.

 

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na Cherubach zasiadasz - pełen chwały i wywyższony na wieki.

 

Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba - pełen chwały i sławny na wieki.

 

Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Niebiosa, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Wszystkie wody ponad niebem, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Słońce i księżycu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Deszcze i rosy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Ogniu i żarze, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Chłodzie i upale, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Rosy i szrony, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Mrozy i zimna, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Lody i śniegi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Dnie i noce, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Światło i ciemności, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki!

 

Góry i pagórki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Źródła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Morza i rzeki, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Wszelkie ptaki podniebne, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Synowie ludzcy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Izraelu, błogosław Pana, chwal i wywyższaj Go na wieki!

 

Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

 

Chananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki, bo wybawił nas z Otchłani i z mocy śmierci ocalił nas, wyrwał nas spośród buchającego żarem ognia.

 

Wychwalajcie Pana, bo łaskawy, bo Jego łaska na wieki.

 

Wszyscy bogobojni, błogosławcie Pana, Boga bogów, chwalcie i wysławiajcie, bo na wieki Jego łaskawość.

 

Księga Daniela 3, 51-90

 

 

Trzęsienie ziemi, ani ogień, który nie spala, to nie są największe cuda, które dzieją się w tych Biblijnych historiach.

 

Jest tu coś o wiele, wiele bardziej niezwykłego i cudownego.

 

Ale to, co jest tym największym cudem, który Bóg poprzez te wydarzenia chce nam pokazać, zgłębiać i odkrywać będziemy w przyszłym tygodniu.

 

Napisz mi, jak Ty uważasz.

 

Co w tych historiach jest największym cudem?

 

 

---

 

Skorzystaj z pełnej puli trzech dzieł związanych ze Słowem Boga, które przygotowaliśmy na nowy rok.

Dowiedz się więcej.

 

---

  

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego