Wielkopostny Kurs Odkrywania i Pełnienia Woli Boga w Codzienności

24 lutego 2021

Weź duchową latarkę i oświeć nią ciemne zakamarki duszy

Wracamy do Listu do Galatów, którego rozważanie przerwaliśmy podążając za aktualnym Słowem Boga jaki dał nam Kościół na ten czas.

 

Niech to będzie dla Ciebie bardzo ważna wskazówka na odkrywanie Woli Boga.

 

Zdarzyć się może tak, że jej poszukiwania zaprowadzą Cię w ciemną, ślepą uliczkę.

 

Nie Wola Boga Cię tam pokieruje, ale Twoje niepoukładane myśli podsycane na dodatek podszeptami złego.

 

Tak możesz się w tym ciemnym zaułku szamotać sam ze sobą, ze swoimi myślami, ze złym, bez końca.

 

Jedyne wyjście, to wrócić do po początku.

 

A na początku było Słowo (J, 1, 1)

 

To może być na przykład czytanie z dnia.

 

Tak jak my to zrobiliśmy, kiedy daliśmy się temu Słowu poprowadzić.

 

Poprowadziło nas do zbudowania bliższej, osobistej relacji z Bogiem Tatusiem.

 

Do odkrycia, że jest możliwa jeszcze głębsza relacja z Bogiem.

 

Głęboka relacja miłości oblubieńczej z Jezusem.

 

Wielu z Was dało wyraz w odpowiedzi do mnie, że to było bardzo ważne i potrzebne.

 

To jest bardzo ważne również w kontekście tego co chcę Ci dziś zaproponować.

 

 

Jedną z metod odkrywania Woli Boga jest rozeznanie jaką drogą i do czego Cię Twoje myśli i Twoje zamiary prowadzą.

 

Jednocześnie jakie owoce mogą zrodzić się z Twojego działania.

 

Mógłbym Cię z tą ogólną informacją zostawić.

 

Przeanalizuj jakie będą skutki i konsekwencje Twoich wyborów.

 

Zastanów się jakie owoce mogą się zrodzić w wyniku Twojego działania.

 

Jeśli dobre to znaczy, że to Wola Boga, jak złe to znaczy, że to nie Wola Boga.

 

Ale tego nie zrobię :-)

 

Nie zostawię Cię w tym ciemnym zaułku samego, bez narzędzia, które pomoże Ci z niego wyjść.

 

Jak myślisz co to może być?

 

Co pomoże Ci wyjść z ciemności?

 

Pomyślałeś – latarka?

 

Bardzo dobrze.

 

Latarką oświecasz konkretny ciemny zakamarek, na który kierujesz jej smugę światła.

 

Tą latarką jest Biblia, światłem Słowo, którym oświecisz ciemne zakamarki swojej duszy.

 

 

Biblia rzuca światło na kilka bardzo konkretnych ciemnych obszarów w jakie nieopacznie możesz wejść.

 

Jeden zestaw takich ciemnych ślepych uliczek dostałeś już w Liście do Galatów (Ga 5, 19-21)

 

 

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała:

 

nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne.

 

 

Jak tylko zobaczysz uliczkę z nazwą np. nieczystość, gniew, pijaństwo to nawet tam nie wchodź.

 

Łatwo jednak powiedzieć, trudniej zrobić.

 

Zazwyczaj orientujesz się, że to jedna z tych ślepych, ciemnych uliczek kiedy już dawno na niej jesteś.

 

Dobrze kiedy ta ciemna uliczka jest krótka, zaraz dochodzisz do ściany i szybko się orientujesz, że trzeba z niej zawrócić, to znaczy nawrócić się.

 

Zazwyczaj jednak te ciemne uliczki nie wydają się ślepe, bo ciągną się daleko, długo, całymi latami.

 

Tak daleko nią już zaszedłeś, poświęciłeś tak dużo czasu idąc nią, że zawrócenie z niej wydaje się najmniej efektywnym sposobem.

 

Przecież żeby z niej wyjść potrzeba będzie pokonać dokładnie taką samą drogę powrotną.

 

Potrzeba będzie poświęcić tyle samo czasu żeby wrócić do jej początku.

 

Wtedy rodzi się myśl: może jednak dalej znajdzie się jakaś inna droga, w którą będę mógł skręcić, może nawet jakaś droga na skróty, żeby wrócić na dobrą drogę.

 

Tak się możesz oszukiwać całymi latami, brnąc dalej w ciemną, ślepą nicość coraz bardziej.

 

Nie ważne jak już daleko zaszedłeś w ciemną ulicę, teraz czy kiedykolwiek w przyszłości się zorientujesz, że to ślepa droga.

 

W każdym momencie możesz sięgnąć po latarkę, żeby przeczytać Dobrą Nowinę na tą sytuację (Ps 23, 4):

 

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

 

Bóg jest i będzie z Tobą codziennie w każdym Twoim najciemniejszym zakamarku.

 

Bóg jest z Tobą dziś w tej rzeczywistości w jakiej jesteś.

 

Chce rzucić światło na te otaczające Cię ciemności.

 

Po to żebyś jak najszybciej zorientował się, że zszedłeś z dobrej drogi wypełniania Woli Boga.

 

Żebyś jak najszybciej na nią wrócił.

 

 

W myśl Świętego Pawła z Listu do Tesaloniczan (1Tes 5, 21-22).

 

Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie.

 

Unikajcie wszelkiego rodzaju zła.

 

 

Daję Ci jeszcze kilka zestawów z nazwami złych, ciemnych, ślepych uliczek, których unikaj.

 

A jeśli już na nie wszedłeś to szybko z nich zawracaj.

 

 

Ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwego poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.

 

Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości.

 

Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości.

 

Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.

 

Rz 1, 28-32

 

 

To, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to właśnie czyni człowieka nieczystym.

 

Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa.

 

Mt 15, 18-19

 

 

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się!

 

Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.

 

1Kor 6, 9-10

 

 

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu.

 

Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.

 

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień.

 

Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!

 

Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości.

 

Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

 

Rz 13, 11-14

 

 

 

Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię.

 

Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku.

 

Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.

 

Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście Złego.

 

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie.

 

Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.

 

Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata.

 

Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

 

1J 2, 12-17

 

 

Napisz w komentarzu na stronie jakie ciemności oświeciła Tobie duchowa latarka Słowa.

 

Włącz się do rozmowy

Podziel się swoimi refleksjami, odkryciami, wnioskami

Podziel się świadectwem odkrywania i pełnienie Woli Boga w codzienności.

Listy od początku kursu

Wesprzyj naszą dalszą pracę i głoszenie Dobrej Nowiny

Ostatnia moment na otrzymanie SMSów o Woli Boga

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

Każdy dzień zaczynaj od Słowa Boga.

Abyś już od samego rana zaczął odkrywać Wolę Boga.

10 zł

30 zł

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

+ dodatkowo 60 SMSów ze Słowem Boga o odwadze 

Abyś nie tylko w codzienności odkrywał Wolę Boga, ale również ją codziennie z odwagą pełnił.

50 zł

100 zł

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

+ dodatkowo 365 SMSów ze Słowem Boga o odwadze na każdy dzień roku

Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

Łk 22, 42

Abyś codziennie odkrywał Wolę Boga i z odwagą pełnił Wolę Boga w swojej codzienności przez cały rok

150 zł

200 zł

300 zł

500 zł

Jeśli wolisz tradycyjny sposób, zrób przelew na konto fundacji.

 

Dane do przelewu:

 

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Turniejowa 70/97B,

30-619 Kraków

 

nr konta 58 1140 2004 0000 3502 7794 4717

 

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

 

Po wpłacie darowizny napisz do nas na adres:

kontakt @ bogactworozwoju.pl

Żebyśmy mogli zarejestrować Twój numer telefonu.

 

Fundacja Bogactwo Rozwoju

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego  

e-mail: kontakt @ bogactworozwoju.pl

ul. Turniejowa  70/97B

30-619 Kraków 

KRS 0000743823

NIP 6793172784

REGON 380964663

Przewspaniałe grono naszych darczyńców dzięki, którym zrealizowaliśmy nasz wyjątkowy Wielkopostny Kurs

 

Przepięknie z głębi serca Wam dziękuję w imieniu swoim i wszystkich uczestników kursu.

Dzięki Wam ponad 7000 osób mogło wziąć udział w naszym kursie, karmić się Słowem Boga i poznawać Wolę Boga w codzienności.

DZIĘKUJEMY!!!

Imię wspaniałego darczyńcy Wsparcie przekazana darowizna
   
Agata 30,00
Karina 50,00
Janina 30,00
Alicja 30,00
Sławomir 30,00
Adam 100,00
Agnieszka 150,00
Maria 50,00
Mariola 25,00
Agata 50,00
Dominik 100,00
Ewa 30,00
Robert 50,00
Elżbieta 50,00
Anika 10,00
Elisabeth 50,00
Wanda 20,00
Vi-Kolor 800,00
Dorota 30,00
Emil 30,00
Grażyna 30,00
Jacek 30,00
Jacek 30,00
Dariusz 30,00
Sylwia 30,00
Ewa 50,00
Dagmara 30,00
Sylwia 10,00
Paulina 100,00
Anna 20,00
Urszula 50,00
Aneta 30,00
Aleksandra 30,00
Katarzyna 50,00
Alicja 30,00
Katarzyna 300,00
Romualda 200,00
Anna 100,00
Joanna 50,00
Lilianna 100,00
Anna 20,00
Łukasz 30,00
Alicja 51,00
Paweł 100,00
Dariusz 30,00
Wioletta 10,00
Beata 50,00
Bożena 30,00
Magdalena 30,00
Daniel 30,00
Agnieszka 100,00
Sławomir 30,00
Danuta 300,00
Janusz  400,00
Grzegorz 30,00
Kamila 50,00
Ela 300,00
Ewa 30,00
Magda 200,00
Anna 30,00
Patryk 50,00
Aneta 50,00
Ewa 50,00
Hanna 30,00
Anna 10,00
Elżbieta 50,00
Jolanta 30,00
Agata 50,00
Katarzyna 100,00
Zofia 10,00
Alicja  30,00
Barbara 30,00
Elżbieta 30,00
Lucjan 10,00
Irena 20,00
Maria 50,00
Anna 50,00
Aleksandra 10,00
Grażyna 50,00
Renata 30,00
Katarzyna 50,00
Danuta 10,00
Teresa 10,00
Krystyna 30,00
Lucyna 30,00
Joanna 50,00
Gosia 50,00
Natalia 10,00
Ewelina 10,00
Teresa 50,00
Beata 10,00
Łukasz 10,00
Kasia 10,00
Aleksandra 10,00
Grażyna 10,00
Magdalena 30,00
Katarzyna 30,00
Bożena 50,00
Barbara 10,00
Ewa 10,00
Aleksandra 30,00
Adriana 10,00
Lidia 10,00
Anna 30,00
Paweł 10,00
Violetta 50,00
Julita 10,00
Julita 10,00
Julita 10,00
Sylwia 10,00
Joanna 10,00
Karina 30,00
Małgorzata 50,00
Zofia 30,00
Barbara 30,00
Joanna 10,00
Izabela 50,00
Dominik 100,00
Daniel 30,00
Dariusz 30,00
Bożena 10,00
Martyna 100,00
Bożena 50,00
Alicja 50,00
Magdalena 30,00
Luiza 10,00
Katarzyna 10,00
Agnieszka 50,00
Alicja 10,00
Joanna 150,00
Anna 30,00
Beata 30,00
Joanna 10,00
Martyna 10,00
Małgorzata 10,00
Anna 50,00
Romualda 200,00
Anna 20,00
Alicja 100,00
Łukasz 30,00
Paweł 100,00
Katarzyna 200,00
Łukasz 408,00
Genowefa 50,00
Sławomir 30,00
Lidia 50,00
Bogusława 50,00
Joanna 10,00
Anna 30,00
Magdalena 150,00
Katarzyna 10,00
Agnieszka 30,00
Agata 50,00
Agnieszka 150,00
Marta 50,00
Katarzyna 100,00
Anna 10,00
Agata 30,00
Małgorzata 30,00
Dariusz 30,00
Beata 50,00
Agata 50,00
Anna 150,00
Monika 30,00
Bartosz 50,00
Sylwia 30,00
Zofia 30,00
Janusz 200,00
Halina 10,00
Danuta 50,00
Monika 30,00
Ewa 50,00
Anna 30,00
Jacek 100,00
Anna 30,00
Agnieszka 200,00
Izabela 50,00
Paulina 10,00
Sylwia 10,00
Anna 30,00
Anna 20,00
Anna 50,00
Urszula 30,00
Magdalena 30,00

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2021

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego