Wielkopostny Kurs Odkrywania i Pełnienia Woli Boga w Codzienności

29 marca 2021

Szata

Zbliżamy się szybko do końca naszego Wielkopostnego Kursu.

 

A ja się czuję jakbyśmy go dopiero zaczynali.

 

Każdy kolejny list, kolejny Biblijny werset, kolejne Słowo Boga przyniosły przeobfite bogactwo nowych treści.

 

Starczyłoby nam na kolejne 40 dni ich zgłębiania.

 

Chociażby obietnica Woli Boga jaka kryje się za symbolami ostatniego daru miłosiernego ojca dla syna jaki został nam do odkrycia (Łk 15, 22).

 

Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go.

 

Powiem Ci dziś tylko o samej szacie i to tylko krótko o jednym jej wymiarze.

 

Szata, ubranie, odzienie w Biblii ma bardzo szeroką symbolikę.

 

Moglibyśmy urządzić niezłą „duchową rewię mody” wychodząc od prostej szaty.

 

Aż doszlibyśmy do…

 

Tą najlepszą, najznakomitszą, najpiękniejszą szatę jaką Bóg pragnie Cię ubrać dziś poznamy.

 

Mówi o niej Prorok Izajasz (Iz 61, 10).

 

 

Ogromnie się weselę w Panu,

 

dusza moja raduje się w Bogu moim,

 

bo mnie przyodział w szaty zbawienia,

 

okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,

 

jak oblubieńca, który wkłada zawój,

 

jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.

 

 

Wolą Boga jest ubrać Cię w szaty zbawienia.

 

Jakiekolwiek Twoje próby odkrywania Woli Boga bez tej perspektywy nie mają żadnego sensu.

 

Bez Twojej wiary w zbawienie, i to w zbawienie całkowicie z łaski miłosiernego Ojca.

 

Bez żadnej Twojej zasługi, a nawet pomimo Twoich słabości i grzeszności.

 

Bóg pragnie Cię ustroić w najlepszą szatę i klejnoty.

 

Twoje zadanie jest jedno.

 

Przyjmij te dary od Boga.

 

Pozwól się sługom Ojca ubrać w najlepszą szatę.

 

Pozwól założyć sobie pierścień na rękę.

 

Pozwól założyć sobie sandały na nogi.

 

 

Kto się tak pięknie stroi?

 

Z jakiej wyjątkowej okazji kobieta zakłada najbardziej wyjątkową suknię i stroi się w klejnoty?

 

Tak stroi się oblubienica dla swojego oblubieńca na czas zaślubin.

 

Ale o tym już w kolejnym liście.

 

 

 

Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie szaty, w którą Ojciec każe ubrać swoje dziecko.

 

Jest tu użyte greckie słowo στολη stole.

 

Oznacza ono długą, luźną szatę sięgającą kostek, noszoną przez królów, kapłanów i dostojników.

 

To również szata tych wybranych triumfujących w niebie przed tronem Boga.

 

Przeczytaj wizję świętego Jana z Apokalipsy i zobacz jak nam się piknie łączy z wczorajszym dniem – Niedzielą Palmową.

 

 

Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem.

 

Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.

 

I głosem donośnym tak wołają:

 

Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku.

 

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czterech Istot żyjących, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen.

 

Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen.

 

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?

 

I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz.

 

I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.

 

Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy.

 

A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.

 

Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasał ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.

 

Ap 7, 9-17

 

 

Każdego dnia kiedy będziesz się ubierał w swoje ziemskie codzienne ubranie.

 

Pamiętaj również o tej szacie zabawienia w jaką Cię ubiera Bóg.

 

 

Włącz się do rozmowy

Podziel się swoimi refleksjami, odkryciami, wnioskami

Podziel się świadectwem odkrywania i pełnienie Woli Boga w codzienności.

Listy od początku kursu

Wesprzyj naszą dalszą pracę i głoszenie Dobrej Nowiny

Ostatnia moment na otrzymanie SMSów o Woli Boga

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

Każdy dzień zaczynaj od Słowa Boga.

Abyś już od samego rana zaczął odkrywać Wolę Boga.

10 zł

30 zł

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

+ dodatkowo 60 SMSów ze Słowem Boga o odwadze 

Abyś nie tylko w codzienności odkrywał Wolę Boga, ale również ją codziennie z odwagą pełnił.

50 zł

100 zł

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

+ dodatkowo 365 SMSów ze Słowem Boga o odwadze na każdy dzień roku

Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

Łk 22, 42

Abyś codziennie odkrywał Wolę Boga i z odwagą pełnił Wolę Boga w swojej codzienności przez cały rok

150 zł

200 zł

300 zł

500 zł

Jeśli wolisz tradycyjny sposób, zrób przelew na konto fundacji.

 

Dane do przelewu:

 

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Turniejowa 70/97B,

30-619 Kraków

 

nr konta 58 1140 2004 0000 3502 7794 4717

 

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

 

Po wpłacie darowizny napisz do nas na adres:

kontakt @ bogactworozwoju.pl

Żebyśmy mogli zarejestrować Twój numer telefonu.

 

Fundacja Bogactwo Rozwoju

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego  

e-mail: kontakt @ bogactworozwoju.pl

ul. Turniejowa  70/97B

30-619 Kraków 

KRS 0000743823

NIP 6793172784

REGON 380964663

Przewspaniałe grono naszych darczyńców dzięki, którym zrealizowaliśmy nasz wyjątkowy Wielkopostny Kurs

 

Przepięknie z głębi serca Wam dziękuję w imieniu swoim i wszystkich uczestników kursu.

Dzięki Wam ponad 7000 osób mogło wziąć udział w naszym kursie, karmić się Słowem Boga i poznawać Wolę Boga w codzienności.

DZIĘKUJEMY!!!

Imię wspaniałego darczyńcy Wsparcie przekazana darowizna
   
Agata 30,00
Karina 50,00
Janina 30,00
Alicja 30,00
Sławomir 30,00
Adam 100,00
Agnieszka 150,00
Maria 50,00
Mariola 25,00
Agata 50,00
Dominik 100,00
Ewa 30,00
Robert 50,00
Elżbieta 50,00
Anika 10,00
Elisabeth 50,00
Wanda 20,00
Vi-Kolor 800,00
Dorota 30,00
Emil 30,00
Grażyna 30,00
Jacek 30,00
Jacek 30,00
Dariusz 30,00
Sylwia 30,00
Ewa 50,00
Dagmara 30,00
Sylwia 10,00
Paulina 100,00
Anna 20,00
Urszula 50,00
Aneta 30,00
Aleksandra 30,00
Katarzyna 50,00
Alicja 30,00
Katarzyna 300,00
Romualda 200,00
Anna 100,00
Joanna 50,00
Lilianna 100,00
Anna 20,00
Łukasz 30,00
Alicja 51,00
Paweł 100,00
Dariusz 30,00
Wioletta 10,00
Beata 50,00
Bożena 30,00
Magdalena 30,00
Daniel 30,00
Agnieszka 100,00
Sławomir 30,00
Danuta 300,00
Janusz  400,00
Grzegorz 30,00
Kamila 50,00
Ela 300,00
Ewa 30,00
Magda 200,00
Anna 30,00
Patryk 50,00
Aneta 50,00
Ewa 50,00
Hanna 30,00
Anna 10,00
Elżbieta 50,00
Jolanta 30,00
Agata 50,00
Katarzyna 100,00
Zofia 10,00
Alicja  30,00
Barbara 30,00
Elżbieta 30,00
Lucjan 10,00
Irena 20,00
Maria 50,00
Anna 50,00
Aleksandra 10,00
Grażyna 50,00
Renata 30,00
Katarzyna 50,00
Danuta 10,00
Teresa 10,00
Krystyna 30,00
Lucyna 30,00
Joanna 50,00
Gosia 50,00
Natalia 10,00
Ewelina 10,00
Teresa 50,00
Beata 10,00
Łukasz 10,00
Kasia 10,00
Aleksandra 10,00
Grażyna 10,00
Magdalena 30,00
Katarzyna 30,00
Bożena 50,00
Barbara 10,00
Ewa 10,00
Aleksandra 30,00
Adriana 10,00
Lidia 10,00
Anna 30,00
Paweł 10,00
Violetta 50,00
Julita 10,00
Julita 10,00
Julita 10,00
Sylwia 10,00
Joanna 10,00
Karina 30,00
Małgorzata 50,00
Zofia 30,00
Barbara 30,00
Joanna 10,00
Izabela 50,00
Dominik 100,00
Daniel 30,00
Dariusz 30,00
Bożena 10,00
Martyna 100,00
Bożena 50,00
Alicja 50,00
Magdalena 30,00
Luiza 10,00
Katarzyna 10,00
Agnieszka 50,00
Alicja 10,00
Joanna 150,00
Anna 30,00
Beata 30,00
Joanna 10,00
Martyna 10,00
Małgorzata 10,00
Anna 50,00
Romualda 200,00
Anna 20,00
Alicja 100,00
Łukasz 30,00
Paweł 100,00
Katarzyna 200,00
Łukasz 408,00
Genowefa 50,00
Sławomir 30,00
Lidia 50,00
Bogusława 50,00
Joanna 10,00
Anna 30,00
Magdalena 150,00
Katarzyna 10,00
Agnieszka 30,00
Agata 50,00
Agnieszka 150,00
Marta 50,00
Katarzyna 100,00
Anna 10,00
Agata 30,00
Małgorzata 30,00
Dariusz 30,00
Beata 50,00
Agata 50,00
Anna 150,00
Monika 30,00
Bartosz 50,00
Sylwia 30,00
Zofia 30,00
Janusz 200,00
Halina 10,00
Danuta 50,00
Monika 30,00
Ewa 50,00
Anna 30,00
Jacek 100,00
Anna 30,00
Agnieszka 200,00
Izabela 50,00
Paulina 10,00
Sylwia 10,00
Anna 30,00
Anna 20,00
Anna 50,00
Urszula 30,00
Magdalena 30,00

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2021

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego