Wielkopostny Kurs Odkrywania i Pełnienia Woli Boga w Codzienności

24 marca 2021

Pragnienie oczyszczenia w duchu i prawdzie

W odpowiedzi na wczorajszy list napisała do mnie jedna z uczestniczek.

 

Mieszka poza Polską, nie ma możliwości uczestniczyć we Mszy świętej, ani nie może skorzystać z sakramentu pojednania.

 

Pisze miedzy innymi:

 

„Czuję się brudna w środku od nadmiaru grzechów, czy możesz mi poradzić, co mogę w tej sytuacji zrobić, aby chociaż trochę się "oczyścić" przed świętami? Będę wdzięczna za rady, wskazówki.”

 

Dziś w podobnej sytuacji może być wiele osób.

 

Z powodu restrykcji, izolacji, kwarantanny dotknąć to może nie tylko osoby mieszkające za granicą, ale również w Polsce.

 

Dlatego postanowiłem napisać kilka słów w tym temacie do wszystkich.

 

Ufam, że tych kilka zdań pomoże również tym z nas, którzy mają nieograniczony dostęp do sakramentów.

 

Sakramenty to widzialne znaki niewidzialnej łaski, którymi Jezus mocą Ducha Świętego obficie Cię obdarowuje.

 

Sakramenty są potrzebna Tobie, nie Bogu.

 

Te widzialne znaki, słowa, gesty pomagają Tobie otwierać się na łaskę, której chce Ci udzielić Bóg.

 

Tą łaską jest również odkrywanie i pełnienie Woli Boga.

 

Zdarza Ci się prosić Boga o jakiś znak, który ma potwierdzić, że to jest Jego Wolą?

 

Grzechem jest więc nie skorzystać z tych znaków i darów jakie Bóg chce Ci dać jeśli Kościół masz tuż za rogiem.

 

 

 

Niezależnie w jakiej jesteś sytuacji pierwszym ważnym Słowem, które może Ci pomóc oczyścić serce.

 

Są Słowa Jezusa, które skierował do Samarytanki, przy studni.

 

 

Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec.

 

Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.

 

J 4, 23-24

 

 

Wolą Boga jest abyś oddawał Mu cześć w Duchu i w prawdzie.

 

W duchu czyli w tym co jest istotą, esencją życia, w duchu, który ożywia i porusza ciało i umysł.

 

W duchu czyli w tej części istoty człowieka, która jest zdolna komunikować się z Bogiem i w drugą stronę to znaczy poprzez którą Duch Boży oddziałuje na człowieka.

 

W duchu czyli w łączności z Duchem Świętym.

 

W duchowej jedności z Jezusem i Kościołem, który jest Ciałem Chrystusa.

 

 

 

W prawdzie czyli w szczerości serca i umysłu, bez fałszu, obłudy.

 

W prawdzie wolnej od sentymentów, pozorów, udawania, bez oszukiwania Boga i samego siebie.

 

W prawdzie to znaczy zgodnie z Wolą Boga.

 

To ostanie jest w naszym kontekście szczególnie ważne.

 

Zastanów się czy znalazłeś się w takiej sytuacji, w której nie masz dostępu do Sakramentów z Woli Boga czy z własnej woli?

 

Jeśli z własnej woli to stań w prawdzie.

 

Miłosierny Ojciec Ciebie szuka, cierpliwie czeka na Ciebie.

 

Stań również w prawdzie jeśli masz dostęp do sakramentów.

 

Czy podchodzisz do sakramentów w Duchu i prawdzie.

 

Jeśli bez ducha i prawdy to gorzej niż jakbyś w ogóle do nich nie przystępował.

 

 

 

Drugim Słowem, które może Ci pomóc w tej sytuacji jest również Słowo Jezusa z tej samej rozmowy (J 4, 10. 13b-15).

 

Jezus odpowiedział jej na to:

 

O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi:

 

„Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej.

… Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął.

Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu.

Rzekła do Niego kobieta:

 

Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.

 

 

Ważne jest Twoje pragnienie.

 

Wola Boga jest abyś nieustannie pragnął wody żywej, pragnął osobistego spotkania z Bogiem, pragnął życia wiecznego.

 

Jeśli nie możesz czerpać fizycznie z tych darów, z sakramentów to wzbudź w swoim sercu takie pragnienie.

 

Obudź swoje serce aby zapragnęło spotkania z Miłosiernym Ojcem.

 

Zapragnij w Duchu i w prawdzie osobistego spotkania i zjednoczenia z Jezusem.

 

 

Zastanów się.

 

Jeśli Bóg dopuścił na Ciebie takie doświadczenie odcięcia od sakramentów.

 

To może właśnie dlatego, abyś ich prawdziwie zapragnął?

 

A jeśli nieustannie daje Ci do nich dostęp.

 

To może po to, abyś z nich nieustannie korzystał?

 

 

Jezus nie jest biurokratą, który spełnienie formalnych warunków stawia na pierwszym miejscu przed człowiekiem.

 

Jeśli masz w swoim sercu prawdziwe pragnienie spotkania z miłosiernym Ojcem.

 

Jeśli wzbudzisz w swoim sercu prawdziwy żal za grzechy, postanowisz do nich nie wracać.

 

Jeśli w duchu i w prawdzie uwierzysz, że Bóg jest miłosierny.

 

Jeśli w wewnętrznym akcie swojej woli, serca i umysłu poddasz się Woli Boga.

 

To Bóg okaże Ci swoje ogromne miłosierdzie.

 

Jeśli natomiast przystępujesz do sakramentów bez ducha, prawdy i wiary to może się okazać, że mimo widzialnego znaku, niewidzialna łaska na Ciebie nie spłynie.

 

 

 

Na koniec kila słów praktycznych, które pomogą Ci oczyścić swoje serce.

 

 

Regularnie w duchu i w prawdzie rób rachunek sumienia.

 

Brak dostępu do sakramentu pokuty nie oznacza, że nie możesz zrobić rachunku sumienia.

 

Regularnie wzbudzaj w sobie pragnienie pojednania z Bogiem, pragnienie miłosierdzia, oczyszczenia.

 

 

Pomocna przy rachunku sumienia może być modlitwa Psalmami.

 

W Biblii mamy 7 Psalmów pokutnych.

 

Akurat jeden na każdy z pozostających dni obecnego Wielkiego Postu.

Wzbudź w swoim sercu pragnienie spotkania z Miłosiernym Ojcem.

 

Wyznacz każdego dnia odpowiedni czas na to spotkanie.

 

Na początek poproś o Ducha Świętego, aby pomógł Ci w tej modlitwie.

 

Następnie z wiarą pomódl się jednym z kolejnych Psalmów pokutnych – 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.

 

Zrób rachunek sumienia.

 

Wzbudź w sercu prawdziwy żal za grzechy, jakie Ci Duch pokazał.

 

Na koniec z nadzieją poproś kochającego Cię Ojca o to aby okazał Ci miłosierdzie i oczyścił Twoje serce.

 

 

Na podsumowanie dzisiejszego listu, fragment z jednego z tych Psalmów,

 

 

Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa.

 

Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu.

 

Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję.

 

Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę.

 

Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, do Ciebie się uciekam.

 

Naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.

 

 

Ufam, że tych kilka słów pomoże Ci uporządkować swoje serce.

 

Jeśli ktoś z Was również ma dobre rady i wskazówki, na przykład na głęboki rachunek sumienia.

 

Niech się podzieli w komentarzu na stronie.

 

 

Włącz się do rozmowy

Podziel się swoimi refleksjami, odkryciami, wnioskami

Podziel się świadectwem odkrywania i pełnienie Woli Boga w codzienności.

Listy od początku kursu

Wesprzyj naszą dalszą pracę i głoszenie Dobrej Nowiny

Ostatnia moment na otrzymanie SMSów o Woli Boga

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

Każdy dzień zaczynaj od Słowa Boga.

Abyś już od samego rana zaczął odkrywać Wolę Boga.

10 zł

30 zł

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

+ dodatkowo 60 SMSów ze Słowem Boga o odwadze 

Abyś nie tylko w codzienności odkrywał Wolę Boga, ale również ją codziennie z odwagą pełnił.

50 zł

100 zł

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

+ dodatkowo 365 SMSów ze Słowem Boga o odwadze na każdy dzień roku

Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

Łk 22, 42

Abyś codziennie odkrywał Wolę Boga i z odwagą pełnił Wolę Boga w swojej codzienności przez cały rok

150 zł

200 zł

300 zł

500 zł

Jeśli wolisz tradycyjny sposób, zrób przelew na konto fundacji.

 

Dane do przelewu:

 

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Turniejowa 70/97B,

30-619 Kraków

 

nr konta 58 1140 2004 0000 3502 7794 4717

 

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

 

Po wpłacie darowizny napisz do nas na adres:

kontakt @ bogactworozwoju.pl

Żebyśmy mogli zarejestrować Twój numer telefonu.

 

Fundacja Bogactwo Rozwoju

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego  

e-mail: kontakt @ bogactworozwoju.pl

ul. Turniejowa  70/97B

30-619 Kraków 

KRS 0000743823

NIP 6793172784

REGON 380964663

Przewspaniałe grono naszych darczyńców dzięki, którym zrealizowaliśmy nasz wyjątkowy Wielkopostny Kurs

 

Przepięknie z głębi serca Wam dziękuję w imieniu swoim i wszystkich uczestników kursu.

Dzięki Wam ponad 7000 osób mogło wziąć udział w naszym kursie, karmić się Słowem Boga i poznawać Wolę Boga w codzienności.

DZIĘKUJEMY!!!

Imię wspaniałego darczyńcy Wsparcie przekazana darowizna
   
Wanda 20,00
Vi-Kolor 800,00
Dorota 30,00
Emil 30,00
Grażyna 30,00
Jacek 30,00
Jacek 30,00
Dariusz 30,00
Sylwia 30,00
Ewa 50,00
Dagmara 30,00
Sylwia 10,00
Paulina 100,00
Anna 20,00
Urszula 50,00
Aneta 30,00
Aleksandra 30,00
Katarzyna 50,00
Alicja 30,00
Katarzyna 300,00
Romualda 200,00
Anna 100,00
Joanna 50,00
Lilianna 100,00
Anna 20,00
Łukasz 30,00
Alicja 51,00
Paweł 100,00
Dariusz 30,00
Wioletta 10,00
Beata 50,00
Bożena 30,00
Magdalena 30,00
Daniel 30,00
Agnieszka 100,00
Sławomir 30,00
Danuta 300,00
Janusz  400,00
Grzegorz 30,00
Kamila 50,00
Ela 300,00
Ewa 30,00
Magda 200,00
Anna 30,00
Patryk 50,00
Aneta 50,00
Ewa 50,00
Hanna 30,00
Anna 10,00
Elżbieta 50,00
Jolanta 30,00
Agata 50,00
Katarzyna 100,00
Zofia 10,00
Alicja  30,00
Barbara 30,00
Elżbieta 30,00
Lucjan 10,00
Irena 20,00
Maria 50,00
Anna 50,00
Aleksandra 10,00
Grażyna 50,00
Renata 30,00
Katarzyna 50,00
Danuta 10,00
Teresa 10,00
Krystyna 30,00
Lucyna 30,00
Joanna 50,00
Gosia 50,00
Natalia 10,00
Ewelina 10,00
Teresa 50,00
Beata 10,00
Łukasz 10,00
Kasia 10,00
Aleksandra 10,00
Grażyna 10,00
Magdalena 30,00
Katarzyna 30,00
Bożena 50,00
Barbara 10,00
Ewa 10,00
Aleksandra 30,00
Adriana 10,00
Lidia 10,00
Anna 30,00
Paweł 10,00
Violetta 50,00
Julita 10,00
Julita 10,00
Julita 10,00
Sylwia 10,00
Joanna 10,00
Karina 30,00
Małgorzata 50,00
Zofia 30,00
Barbara 30,00
Joanna 10,00
Izabela 50,00
Dominik 100,00
Daniel 30,00
Dariusz 30,00
Bożena 10,00
Martyna 100,00
Bożena 50,00
Alicja 50,00
Magdalena 30,00
Luiza 10,00
Katarzyna 10,00
Agnieszka 50,00
Alicja 10,00
Joanna 150,00
Anna 30,00
Beata 30,00
Joanna 10,00
Martyna 10,00
Małgorzata 10,00
Anna 50,00
Romualda 200,00
Anna 20,00
Alicja 100,00
Łukasz 30,00
Paweł 100,00
Katarzyna 200,00
Łukasz 408,00
Genowefa 50,00
Sławomir 30,00
Lidia 50,00
Bogusława 50,00
Joanna 10,00
Anna 30,00
Magdalena 150,00
Katarzyna 10,00
Agnieszka 30,00
Agata 50,00
Agnieszka 150,00
Marta 50,00
Katarzyna 100,00
Anna 10,00
Agata 30,00
Małgorzata 30,00
Dariusz 30,00
Beata 50,00
Agata 50,00
Anna 150,00
Monika 30,00
Bartosz 50,00
Sylwia 30,00
Zofia 30,00
Janusz 200,00
Halina 10,00
Danuta 50,00
Monika 30,00
Ewa 50,00
Anna 30,00
Jacek 100,00
Anna 30,00
Agnieszka 200,00
Izabela 50,00
Paulina 10,00
Sylwia 10,00
Anna 30,00
Anna 20,00
Anna 50,00
Urszula 30,00
Magdalena 30,00

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2021

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego