Wielkopostny Kurs Odkrywania i Pełnienia Woli Boga w Codzienności

23 lutego 2021

Jezus dziś nauczy Cię modlić się i pokaże jaka jest Jego duchowość

Na początek naszej drogi odkrywania Woli Boga Jezus wzywa Cię do czuwania i modlitwy.

 

Mogło się w Tobie zrodzić pytanie, jakie zadawali również uczniowie Jezusa (Łk 11, 1)

 

Panie, naucz nas modlić się.

 

 

Do wczorajszego ćwiczenia o walce ducha i ciała jeszcze wrócimy.

 

Dam czas tym, którzy jeszcze nie zdążyli zagłębić się w to zadanie i nie odpowiedzieli sobie na ważne pytania w nim zawarte.

 

Jednak nie sposób przejść obojętnie obok Słów Ewangelii z dzisiejszego dnia.

 

Jezus uczy swoich uczniów modlić się.

 

W kontekście odkrywania Woli Boga zadajesz sobie może pytanie.

 

Jak się modlić aby odkryć Wolę Boga?

 

Dziś Kościół daje nam odpowiedź w Ewangelii (Mt 6, 9-13).

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

Wy zatem tak się módlcie:

 

 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię!

 

Niech przyjdzie Twoje królestwo;

 

niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie.

 

Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj;

 

i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

 

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,

 

ale nas zachowaj od złego.

 

 

 

Jezus nie uczy Cię tylko słów modlitwy.

 

Chrystus przekazuje swoim uczniom, czyli również Tobie coś znacznie głębszego.

 

Jezus odkrywa przed Tobą najgłębszą tajemnicę swojego serca.

 

Współczesnym językiem moglibyśmy powiedzieć, że Jezus uczy Cię jaka jest Jego duchowość.

 

Już ze słów modlitwy Pańskiej możemy wiele wywnioskować jaka ona jest.

 

Przeczytajmy jeszcze kilka wersetów wcześniej.

 

Tu dostajemy dużo praktycznych wskazówek jak się modlić, również w kontekście odkrywania Woli Boga (Mt 6, 5-8).

 

 

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy.

 

Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać.

 

Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.

 

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu.

 

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

 

Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie.

 

Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.

 

Nie bądźcie podobni do nich!

 

Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

 

 

 

Po pierwsze, trudna do przyjęcia prawda.

 

Kiedy się modlisz i prosisz Boga aby odkrył przed Tobą swoja Wolę nie bądź obłudnikiem.

 

Greckie słowo „obłudnik” oznacza również aktora grającego jakąś rolę na scenie.

 

Nie graj przed Bogiem, że chcesz poznać Jego Wolę.

 

Kiedy zakładasz z góry, że chcesz ją poznać tylko po to, żeby zaspokoić swoją ciekawość.

 

A kiedy ją poznasz i Ci się nie spodoba to ją odrzucisz i dalej będziesz pełnił swoją wolę.

 

 

Po drugie, równie nie łatwe do przyjęcia, bo przyzwyczajeni jesteśmy do czego innego.

 

Na modlitwie nie bądź gadatliwy, szczególnie kiedy modlisz się aby odkryć Wolę Boga.

 

Czy chcesz poznać jaka jest Wola Boga, czy tylko chcesz Bogu powiedzieć jaka jest Twoja wola?

 

Nie zagaduj Boga, ale dopuść czasem do słowa również Boga.

 

 

 

Po trzecie, tu już odkrywamy po trochu duchowość Jezusa.

 

Wejść do swej izdebki, to zanurzyć się w swoim sercu najgłębiej jak tylko można.

 

Bo tylko w głębi serca spotkasz się w tak bliskim spotkaniu z Bogiem.

 

O to bardzo bliskie, wręcz intymne spotkanie z Bogiem chodzi na modlitwie.

 

Jezus na modlitwie łączy się z Ojcem tak blisko, że stanowią jedno.

 

Stają się jedną myślą, jednym ciałem, jednym Duchem, jedną Wolą.

 

 

Taka modlitwa nie ma nic wspólnego z bezmyślnym, mechanicznym klepaniem słów jakiejś, choćby najpiękniejszej modlitwy.

 

Dlatego Jezus w całym swoim nauczaniu uczy nas tylko jednej, krótkiej modlitwy.

 

Modlitwy Ojcze Nasz składającej się tylko z 7 próśb (u Łukasza nawet tylko z 5).

 

Bo nie o wielość przez Ciebie wypowiedzianych słów na modlitwie chodzi, ale o intymne spotkanie i zjednoczenie z Bogiem.

 

To nie jest proste, to nie jest łatwe.

 

Oprócz łaski Boga, która Cię do tego uzdolni.

 

Potrzeba na początek Twojego pragnienia takiej modlitwy.

 

Dlatego od dziś zanim zaczniesz się modlić.

 

Na początek wzbudź w swoim sercu pragnienie takiej modlitwy.

 

Nic więcej.

 

Przystępując do modlitwy, miej jedno głębokie pragnienie intymnego spotkania w sercu z Bogiem.

 

 

Na czym jeszcze polega duchowość Jezusa.

 

Jezus zwraca się do Boga, Ojcze.

 

Jezus ma świadomość, że jest Synem Boga.

 

Kiedy modli się w ogrodzie oliwnym mówi nawet do Boga, Abba, co znaczy Tatusiu.

 

Zwraca się do Boga, Tatusiu, najczulej jak tylko może to słowami wyrazić.

 

 

To jest najgłębsze sedno nauki modlitwy jakiej uczy Cię Jezus.

 

Abyś odkrył swoją najgłębszą tożsamość, że jesteś najukochańszym dzieckiem Boga Ojca.

 

Od tego zaczyna się odkrywanie Woli Boga.

 

Odkryj, że jesteś dzieckiem Tatusia.

 

Abba jest z Tobą w Twojej codzienności.

 

Nigdy nie poznasz Woli Boga, którego traktujesz jak kogoś dalekiego, odległego, niedostępnego.

 

Dlatego potrzeba Ci abyś z Bogiem nawiązał bliską relację.

 

Nie ma wzoru bliższej relacji jak tej, której uczy i objawia Ci Jezus.

 

Pełnej głębokiej miłości relacji dziecka i Tatusia.

 

 

 

Zadanie

 

Żebyś wszedł w duchowość Jezusa, w tą najgłębszą relację dziecka i Ojca.

 

Żebyś uwierzył sercem, że Bóg jest Twoim czułym Tatusiem.

 

Żebyś uwierz w głębi serca, że jesteś najukochańszym dzieckiem Tatusia.

 

Żebyś uwierzył, że Tatuś jest z Tobą codziennie.

 

Dołóż do swoich codziennych modlitw jedną, krótką modlitwę, dużo krótszą nawet niż Modlitwa Pańska.

 

O takiej modlitwie, mówiliśmy już na spotkaniu, kiedy rozważaliśmy z Listu do Tesaloniczan (1Tes 5, 16):

 

Nieustannie się módlcie.

 

 

Proponuję Ci modlitwę składającą się tylko z dwóch słów, których nauczył Cię Jezus.

 

Ojcze mój.

 

Tylko tyle.

 

Abba mój.

 

Powtarzaj ta modlitwę nieustannie przez cały dzień.

 

Jak tylko otworzysz oczy, mów.

 

Tatusiu mój.

 

 

Kiedy się myjesz, jesz, idziesz do pracy, na zakupach, przed snem…

 

Niech Twoje serce nieustannie woła do Boga.

 

Ojcze mój.

 

Abba mój.

 

Tatusiu mój.

 

 

Oczywiście tu nie idzie o wypowiadanie samych słów, bo nie o wielomówstwo chodzi.

 

Chodzi o to żebyś sercem uwierzył i w sercu poczuł, że Bóg jest Twoim Tatusiem.

 

Kiedy w dalszej części kursu będziesz odkrywał Wolę Boga, to żeby to nie była Wola kogoś obcego, dalekiego, Tobie nieznanego.

 

Ale żebyś odkrył Wolę Tatusia, który Cię kocha, Ojca który Cię miłuje, Abba, który jest blisko przy Tobie.

 

Włącz się do rozmowy

Podziel się swoimi refleksjami, odkryciami, wnioskami

Podziel się świadectwem odkrywania i pełnienie Woli Boga w codzienności.

Listy od początku kursu

Wesprzyj naszą dalszą pracę i głoszenie Dobrej Nowiny

Ostatnia moment na otrzymanie SMSów o Woli Boga

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

Każdy dzień zaczynaj od Słowa Boga.

Abyś już od samego rana zaczął odkrywać Wolę Boga.

10 zł

30 zł

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

+ dodatkowo 60 SMSów ze Słowem Boga o odwadze 

Abyś nie tylko w codzienności odkrywał Wolę Boga, ale również ją codziennie z odwagą pełnił.

50 zł

100 zł

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

+ dodatkowo 365 SMSów ze Słowem Boga o odwadze na każdy dzień roku

Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

Łk 22, 42

Abyś codziennie odkrywał Wolę Boga i z odwagą pełnił Wolę Boga w swojej codzienności przez cały rok

150 zł

200 zł

300 zł

500 zł

Jeśli wolisz tradycyjny sposób, zrób przelew na konto fundacji.

 

Dane do przelewu:

 

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Turniejowa 70/97B,

30-619 Kraków

 

nr konta 58 1140 2004 0000 3502 7794 4717

 

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

 

Po wpłacie darowizny napisz do nas na adres:

kontakt @ bogactworozwoju.pl

Żebyśmy mogli zarejestrować Twój numer telefonu.

 

Fundacja Bogactwo Rozwoju

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego  

e-mail: kontakt @ bogactworozwoju.pl

ul. Turniejowa  70/97B

30-619 Kraków 

KRS 0000743823

NIP 6793172784

REGON 380964663

Przewspaniałe grono naszych darczyńców dzięki, którym zrealizowaliśmy nasz wyjątkowy Wielkopostny Kurs

 

Przepięknie z głębi serca Wam dziękuję w imieniu swoim i wszystkich uczestników kursu.

Dzięki Wam ponad 7000 osób mogło wziąć udział w naszym kursie, karmić się Słowem Boga i poznawać Wolę Boga w codzienności.

DZIĘKUJEMY!!!

Imię wspaniałego darczyńcy Wsparcie przekazana darowizna
   
Agata 30,00
Karina 50,00
Janina 30,00
Alicja 30,00
Sławomir 30,00
Adam 100,00
Agnieszka 150,00
Maria 50,00
Mariola 25,00
Agata 50,00
Dominik 100,00
Ewa 30,00
Robert 50,00
Elżbieta 50,00
Anika 10,00
Elisabeth 50,00
Wanda 20,00
Vi-Kolor 800,00
Dorota 30,00
Emil 30,00
Grażyna 30,00
Jacek 30,00
Jacek 30,00
Dariusz 30,00
Sylwia 30,00
Ewa 50,00
Dagmara 30,00
Sylwia 10,00
Paulina 100,00
Anna 20,00
Urszula 50,00
Aneta 30,00
Aleksandra 30,00
Katarzyna 50,00
Alicja 30,00
Katarzyna 300,00
Romualda 200,00
Anna 100,00
Joanna 50,00
Lilianna 100,00
Anna 20,00
Łukasz 30,00
Alicja 51,00
Paweł 100,00
Dariusz 30,00
Wioletta 10,00
Beata 50,00
Bożena 30,00
Magdalena 30,00
Daniel 30,00
Agnieszka 100,00
Sławomir 30,00
Danuta 300,00
Janusz  400,00
Grzegorz 30,00
Kamila 50,00
Ela 300,00
Ewa 30,00
Magda 200,00
Anna 30,00
Patryk 50,00
Aneta 50,00
Ewa 50,00
Hanna 30,00
Anna 10,00
Elżbieta 50,00
Jolanta 30,00
Agata 50,00
Katarzyna 100,00
Zofia 10,00
Alicja  30,00
Barbara 30,00
Elżbieta 30,00
Lucjan 10,00
Irena 20,00
Maria 50,00
Anna 50,00
Aleksandra 10,00
Grażyna 50,00
Renata 30,00
Katarzyna 50,00
Danuta 10,00
Teresa 10,00
Krystyna 30,00
Lucyna 30,00
Joanna 50,00
Gosia 50,00
Natalia 10,00
Ewelina 10,00
Teresa 50,00
Beata 10,00
Łukasz 10,00
Kasia 10,00
Aleksandra 10,00
Grażyna 10,00
Magdalena 30,00
Katarzyna 30,00
Bożena 50,00
Barbara 10,00
Ewa 10,00
Aleksandra 30,00
Adriana 10,00
Lidia 10,00
Anna 30,00
Paweł 10,00
Violetta 50,00
Julita 10,00
Julita 10,00
Julita 10,00
Sylwia 10,00
Joanna 10,00
Karina 30,00
Małgorzata 50,00
Zofia 30,00
Barbara 30,00
Joanna 10,00
Izabela 50,00
Dominik 100,00
Daniel 30,00
Dariusz 30,00
Bożena 10,00
Martyna 100,00
Bożena 50,00
Alicja 50,00
Magdalena 30,00
Luiza 10,00
Katarzyna 10,00
Agnieszka 50,00
Alicja 10,00
Joanna 150,00
Anna 30,00
Beata 30,00
Joanna 10,00
Martyna 10,00
Małgorzata 10,00
Anna 50,00
Romualda 200,00
Anna 20,00
Alicja 100,00
Łukasz 30,00
Paweł 100,00
Katarzyna 200,00
Łukasz 408,00
Genowefa 50,00
Sławomir 30,00
Lidia 50,00
Bogusława 50,00
Joanna 10,00
Anna 30,00
Magdalena 150,00
Katarzyna 10,00
Agnieszka 30,00
Agata 50,00
Agnieszka 150,00
Marta 50,00
Katarzyna 100,00
Anna 10,00
Agata 30,00
Małgorzata 30,00
Dariusz 30,00
Beata 50,00
Agata 50,00
Anna 150,00
Monika 30,00
Bartosz 50,00
Sylwia 30,00
Zofia 30,00
Janusz 200,00
Halina 10,00
Danuta 50,00
Monika 30,00
Ewa 50,00
Anna 30,00
Jacek 100,00
Anna 30,00
Agnieszka 200,00
Izabela 50,00
Paulina 10,00
Sylwia 10,00
Anna 30,00
Anna 20,00
Anna 50,00
Urszula 30,00
Magdalena 30,00

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2021

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego