Wielkopostny Kurs Odkrywania i Pełnienia Woli Boga w Codzienności

26 lutego 2021

Poznaj dobry owoc światłości na drodze pełnieniu Woli Boga

Bóg chce Cię wyprowadzić z ciemnej ślepej uliczki żeby zaprowadzić Cię na drogę pełnienia Woli Boga.

 

Jaka jest ta Wola Boga?

 

Taka, która rodzi dobre owoce.

 

Jakie są te dobre owoce?

 

Całkiem przeciwne do listy ciemnych uliczek jakie poznałeś wczoraj.

 

Bo ważne jest nie tylko gdzie masz nie chodzić, ale jak iść drogą Pana.

 

Tu również bardzo konkretna wskazówka od Świętego Pawła z Listu do Efezjan (Ef 5, 8-10).

 

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu:

 

postępujcie jak dzieci światłości.

 

Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.

 

Badajcie, co jest miłe Panu.

 

 

Kiedy uznasz coś za dobre, że jest wielce prawdopodobne, że jest to zgodne z Wolą Boga.

 

To nie poprzestawaj na teoretycznym badaniu, ale wchodź w to i sprawdzaj, doświadczaj, poznawaj głębiej.

 

Żebyś zaczął przynosić coraz obfitszy plon dobrych owoców.

 

W ten sposób zaczniesz żyć Wolą Boga na co dzień.

 

Dzieci, a jesteś przecież dzieckiem Boga Tatusia, uczą się najszybciej przez doświadczanie i praktyczne poznawanie.

 

Dlatego też (Flp 1, 9-11)

 

Modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który [przynosimy] przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga.

 

 

Podobnie jak wczoraj daję Ci kilka fragmentów Pisma Świętego z konkretnymi listami dobrych owoców i praktycznych wskazówek co jest dobrą drogą.

 

 

 

Tak samo Boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością.

 

Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami Boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] na świecie żądzą.

 

Dlatego też właśnie, dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.

 

Gdy bowiem będziecie je mieli, i to w obfitości, nie pozostawią was one bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

 

2P 1, 3-8

 

 

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

 

Ga 5, 22-23

 

 

 

Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej - skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.

 

Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.

 

Jk 3, 17-18

 

 

Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

 

Na to zaś wszystko [przywdziejcie] miłość, która jest spoiwem doskonałości.

 

A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele.

 

I bądźcie wdzięczni.

 

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w [całym swym] bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.

 

A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko [niech będzie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

 

Kol 3, 12-17

 

 

Najpiękniejszą drogą wypełniania Woli Boga, najdoskonalszym owocem jaki możesz wydać jest Miłość.

 

Dlatego nie może zabraknąć w tym zestawieniu Hymnu o Miłości.

 

Bardzo konkretnie wskazuje jakie są doskonałe owoce i na czym polega droga wypełniania Woli Boga.

 

 

Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

 

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.

 

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.

 

Miłość cierpliwa jest,

 

łaskawa jest.

 

Miłość nie zazdrości,

 

nie szuka poklasku,

 

nie unosi się pychą;

 

nie jest bezwstydna,

 

nie szuka swego,

 

nie unosi się gniewem,

 

nie pamięta złego;

 

nie cieszy się z niesprawiedliwości,

 

lecz współweseli się z prawdą.

 

Wszystko znosi,

 

wszystkiemu wierzy,

 

we wszystkim pokłada nadzieję,

 

wszystko przetrzyma.

 

Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy [już] nie stanie.

 

Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy.

 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.

 

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.

 

Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne.

 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [ujrzymy] twarzą w twarz.

 

Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.

 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: największa z nich [jednak] jest miłość.

 

1Kor 12, 31 – 13, 13

 

 

Zapamiętaj , albo nawet zapisz sobie te dwie listy, wczorajszą i dzisiejszą.

 

Kiedy staniesz przed dylematem czy coś jest Wolą Boga, czy nią nie jest.

 

Oświetl to Słowem Boga i zbadaj, do której listy bardziej pasuje.

 

Czy ta droga prowadzi Cię ciemną, ślepą uliczką, czy idziesz w światłości?

 

Czy owoce Twojego wyboru zrodzą dobre czy złe owoce?

 

 

Nie będzie to Wola Boga kiedy już na samą myśl zaczniesz w sercu odczuwać niepokój, gniew, zazdrość… coś z pierwszej wczorajszej listy.

 

Kiedy rozważasz czy coś jest Wolą Boga i zaczynasz odczuwać pokój, radość, miłość…

 

Zaczynają rodzić się w Twoim sercu dobre uczucia, dobre owoce z dzisiejszej lisy, to jest wielce prawdopodobne, że to jest zgodne z Wolą Boga.

 

Wejdź w to i zacznij lepiej poznawać, aby krok, po kroku odkrywać coraz bardziej Wolę Boga.

 

 

 

Poczytaj refleksje innych uczestników pod tekstami listów na stronie kursu.

 

Dołącz do rozmowy i napisz również swoje przemyślenia.

 

 

Włącz się do rozmowy

Podziel się swoimi refleksjami, odkryciami, wnioskami

Podziel się świadectwem odkrywania i pełnienie Woli Boga w codzienności.

Listy od początku kursu

Wesprzyj naszą dalszą pracę i głoszenie Dobrej Nowiny

Ostatnia moment na otrzymanie SMSów o Woli Boga

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

Każdy dzień zaczynaj od Słowa Boga.

Abyś już od samego rana zaczął odkrywać Wolę Boga.

10 zł

30 zł

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

+ dodatkowo 60 SMSów ze Słowem Boga o odwadze 

Abyś nie tylko w codzienności odkrywał Wolę Boga, ale również ją codziennie z odwagą pełnił.

50 zł

100 zł

Wesprzyj i obierz w prezencie

40 SMSów ze Słowem o Woli Boga

+ dodatkowo 365 SMSów ze Słowem Boga o odwadze na każdy dzień roku

Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!

Łk 22, 42

Abyś codziennie odkrywał Wolę Boga i z odwagą pełnił Wolę Boga w swojej codzienności przez cały rok

150 zł

200 zł

300 zł

500 zł

Jeśli wolisz tradycyjny sposób, zrób przelew na konto fundacji.

 

Dane do przelewu:

 

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Turniejowa 70/97B,

30-619 Kraków

 

nr konta 58 1140 2004 0000 3502 7794 4717

 

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

 

Po wpłacie darowizny napisz do nas na adres:

kontakt @ bogactworozwoju.pl

Żebyśmy mogli zarejestrować Twój numer telefonu.

 

Fundacja Bogactwo Rozwoju

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego  

e-mail: kontakt @ bogactworozwoju.pl

ul. Turniejowa  70/97B

30-619 Kraków 

KRS 0000743823

NIP 6793172784

REGON 380964663

Przewspaniałe grono naszych darczyńców dzięki, którym zrealizowaliśmy nasz wyjątkowy Wielkopostny Kurs

 

Przepięknie z głębi serca Wam dziękuję w imieniu swoim i wszystkich uczestników kursu.

Dzięki Wam ponad 7000 osób mogło wziąć udział w naszym kursie, karmić się Słowem Boga i poznawać Wolę Boga w codzienności.

DZIĘKUJEMY!!!

Imię wspaniałego darczyńcy Wsparcie przekazana darowizna
   
Agata 30,00
Karina 50,00
Janina 30,00
Alicja 30,00
Sławomir 30,00
Adam 100,00
Agnieszka 150,00
Maria 50,00
Mariola 25,00
Agata 50,00
Dominik 100,00
Ewa 30,00
Robert 50,00
Elżbieta 50,00
Anika 10,00
Elisabeth 50,00
Wanda 20,00
Vi-Kolor 800,00
Dorota 30,00
Emil 30,00
Grażyna 30,00
Jacek 30,00
Jacek 30,00
Dariusz 30,00
Sylwia 30,00
Ewa 50,00
Dagmara 30,00
Sylwia 10,00
Paulina 100,00
Anna 20,00
Urszula 50,00
Aneta 30,00
Aleksandra 30,00
Katarzyna 50,00
Alicja 30,00
Katarzyna 300,00
Romualda 200,00
Anna 100,00
Joanna 50,00
Lilianna 100,00
Anna 20,00
Łukasz 30,00
Alicja 51,00
Paweł 100,00
Dariusz 30,00
Wioletta 10,00
Beata 50,00
Bożena 30,00
Magdalena 30,00
Daniel 30,00
Agnieszka 100,00
Sławomir 30,00
Danuta 300,00
Janusz  400,00
Grzegorz 30,00
Kamila 50,00
Ela 300,00
Ewa 30,00
Magda 200,00
Anna 30,00
Patryk 50,00
Aneta 50,00
Ewa 50,00
Hanna 30,00
Anna 10,00
Elżbieta 50,00
Jolanta 30,00
Agata 50,00
Katarzyna 100,00
Zofia 10,00
Alicja  30,00
Barbara 30,00
Elżbieta 30,00
Lucjan 10,00
Irena 20,00
Maria 50,00
Anna 50,00
Aleksandra 10,00
Grażyna 50,00
Renata 30,00
Katarzyna 50,00
Danuta 10,00
Teresa 10,00
Krystyna 30,00
Lucyna 30,00
Joanna 50,00
Gosia 50,00
Natalia 10,00
Ewelina 10,00
Teresa 50,00
Beata 10,00
Łukasz 10,00
Kasia 10,00
Aleksandra 10,00
Grażyna 10,00
Magdalena 30,00
Katarzyna 30,00
Bożena 50,00
Barbara 10,00
Ewa 10,00
Aleksandra 30,00
Adriana 10,00
Lidia 10,00
Anna 30,00
Paweł 10,00
Violetta 50,00
Julita 10,00
Julita 10,00
Julita 10,00
Sylwia 10,00
Joanna 10,00
Karina 30,00
Małgorzata 50,00
Zofia 30,00
Barbara 30,00
Joanna 10,00
Izabela 50,00
Dominik 100,00
Daniel 30,00
Dariusz 30,00
Bożena 10,00
Martyna 100,00
Bożena 50,00
Alicja 50,00
Magdalena 30,00
Luiza 10,00
Katarzyna 10,00
Agnieszka 50,00
Alicja 10,00
Joanna 150,00
Anna 30,00
Beata 30,00
Joanna 10,00
Martyna 10,00
Małgorzata 10,00
Anna 50,00
Romualda 200,00
Anna 20,00
Alicja 100,00
Łukasz 30,00
Paweł 100,00
Katarzyna 200,00
Łukasz 408,00
Genowefa 50,00
Sławomir 30,00
Lidia 50,00
Bogusława 50,00
Joanna 10,00
Anna 30,00
Magdalena 150,00
Katarzyna 10,00
Agnieszka 30,00
Agata 50,00
Agnieszka 150,00
Marta 50,00
Katarzyna 100,00
Anna 10,00
Agata 30,00
Małgorzata 30,00
Dariusz 30,00
Beata 50,00
Agata 50,00
Anna 150,00
Monika 30,00
Bartosz 50,00
Sylwia 30,00
Zofia 30,00
Janusz 200,00
Halina 10,00
Danuta 50,00
Monika 30,00
Ewa 50,00
Anna 30,00
Jacek 100,00
Anna 30,00
Agnieszka 200,00
Izabela 50,00
Paulina 10,00
Sylwia 10,00
Anna 30,00
Anna 20,00
Anna 50,00
Urszula 30,00
Magdalena 30,00

Dołącz do wspaniałego grona darczyńców
przygotowuję kolejny Kurs na Zesłanie Ducha Świętego

Wszelkie prawa zastrzeżone       FUNDACJA BOGActwo Rozwoju       © 2021

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego