Sprawdź. 
Jaka jest Twoja postawa w obliczu Jezusa ukrzyżowanego?

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył.

Łk 23, 35

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

22 listopada 2022

Bardzo pięknie dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe i każde dobre słowo.

 

 

Ewangelia z niedzieli, bardzo poruszyła moje serce.

 

Zadałem sobie pytania:

 

Jaka jest moja postawa w obliczu ukrzyżowanego Jezusa?

 

Czy jestem jak ten lud, który tylko stoi i patrzy?

 

Czy czasem nie szydzę z Jezusa?

 

Czy wysuwam Bogu żądania?

 

Po co podchodzę do Jezusa?

 

Czy nie wątpię w to, że Jezus jest Mesjaszem?

 

Czy nie żądam od Jezusa, żeby uczynił jakiś cud, pomimo że sam swoim postępowaniem wpędzam się w kłopoty?

 

 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył.

 

A członkowie Sanhedrynu szydzili:

 

Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem.

 

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc:

 

Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie.

 

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim:

 

To jest Król żydowski.

 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:

 

Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas.

 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł:

 

Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?

 

My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił.

 

I dodał:

 

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.

 

Jezus mu odpowiedział:

 

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

 

Łk 23, 35-43

 

 

Czy jednak widzę jak jestem słaby, grzeszny i wołam do Jezusa, aby wspomniał o mnie w swoim królestwie?

 

Jaka jest Twoja postawa w obliczu Jezusa ukrzyżowanego?

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego