Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

29 listopada 2022
Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Mt 8, 8
24 listopada 2022
On wstał i poszedł za Nim. Mt 9, 9
22 listopada 2022
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Łk 23, 35
17 listopada 2022
Ja, Jan, ujrzałem oto drzwi otwarte w niebie. Ap 4, 1
16 listopada 2022
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Ap 3, 20
15 listopada 2022
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. J 12, 24
09 listopada 2022
Pójście za Jezusem nie jest wyborem opcjonalnym, lecz pilną koniecznością.
08 listopada 2022
Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz,  i rzekł do niego: Pójdź za Mną! Mt 9, 9

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Bardzo pięknie dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe i każde dobre słowo.

 

 

Ewangelia z niedzieli, bardzo poruszyła moje serce.

 

Zadałem sobie pytania:

 

Jaka jest moja postawa w obliczu ukrzyżowanego Jezusa?

 

Czy jestem jak ten lud, który tylko stoi i patrzy?

 

Czy czasem nie szydzę z Jezusa?

 

Czy wysuwam Bogu żądania?

 

Po co podchodzę do Jezusa?

 

Czy nie wątpię w to, że Jezus jest Mesjaszem?

 

Czy nie żądam od Jezusa, żeby uczynił jakiś cud, pomimo że sam swoim postępowaniem wpędzam się w kłopoty?

 

 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył.

 

A członkowie Sanhedrynu szydzili:

 

Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem.

 

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc:

 

Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie.

 

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim:

 

To jest Król żydowski.

 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:

 

Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas.

 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł:

 

Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?

 

My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił.

 

I dodał:

 

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.

 

Jezus mu odpowiedział:

 

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

 

Łk 23, 35-43

 

 

Czy jednak widzę jak jestem słaby, grzeszny i wołam do Jezusa, aby wspomniał o mnie w swoim królestwie?

 

Jaka jest Twoja postawa w obliczu Jezusa ukrzyżowanego?

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

22 listopada 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył.

Łk 23, 35

 Sprawdź. 
Jaka jest Twoja postawa w obliczu Jezusa ukrzyżowanego?