Sprawdź. 
Jaka jest Twoja postawa w obliczu Jezusa ukrzyżowanego?

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył.

Łk 23, 35

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

22 listopada 2022

Bardzo pięknie dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe i każde dobre słowo.

 

 

Ewangelia z niedzieli, bardzo poruszyła moje serce.

 

Zadałem sobie pytania:

 

Jaka jest moja postawa w obliczu ukrzyżowanego Jezusa?

 

Czy jestem jak ten lud, który tylko stoi i patrzy?

 

Czy czasem nie szydzę z Jezusa?

 

Czy wysuwam Bogu żądania?

 

Po co podchodzę do Jezusa?

 

Czy nie wątpię w to, że Jezus jest Mesjaszem?

 

Czy nie żądam od Jezusa, żeby uczynił jakiś cud, pomimo że sam swoim postępowaniem wpędzam się w kłopoty?

 

 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył.

 

A członkowie Sanhedrynu szydzili:

 

Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem.

 

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc:

 

Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie.

 

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim:

 

To jest Król żydowski.

 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:

 

Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas.

 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł:

 

Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?

 

My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił.

 

I dodał:

 

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.

 

Jezus mu odpowiedział:

 

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

 

Łk 23, 35-43

 

 

Czy jednak widzę jak jestem słaby, grzeszny i wołam do Jezusa, aby wspomniał o mnie w swoim królestwie?

 

Jaka jest Twoja postawa w obliczu Jezusa ukrzyżowanego?

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

02 października 2023
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Wj 23,20
29 września 2023
I wielbili Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży. Tob 12, 22
27 września 2023
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. Ps 139, 14
25 września 2023
A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. Łk 15, 32
22 września 2023
Zaprawdę, powiadam wam:  Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,  nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Mt 18, 3
21 września 2023
Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy. J 17, 22
20 września 2023
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Dz 1, 14

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego