Śpisz? 
Jezus pyta: 
Jednej godziny nie mogłeś ze Mną czuwać? 

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy,

ale ciało słabe.

Mt 26, 41

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

07 lutego 2024

 

Pokój i Radość!

 

 

A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów:

 

Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem się pomodlę.

 

Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę.

 

I rzekł do nich:

 

Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie.

 

I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina.

 

I mówił:

 

Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie.

 

Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie].

 

Potem wrócił i zastał ich śpiących.

 

Rzekł do Piotra:

 

Szymonie, śpisz?

 

Jednej godziny nie mogłeś czuwać?  

 

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.

 

Odszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same słowa.

 

Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmorzone snem, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć.

 

Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich:

 

Śpicie dalej i odpoczywacie?

 

Dosyć!

 

Nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.

 

Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca.

 

Mk 14, 32-42

 

 

 

Widzimy jak ten świat coraz bardziej pogrąża się w ciemności, w słabości, w duchowym śnie.

 

I to jest prawda.

 

Jednak ta Ewangelia nie mówi o świecie, o ludziach, którzy są daleko od Jezusa.

 

Nie mówi o tych, którzy osobiście nie poznali Boga, którzy nie mają bliskich relacji z Jezusem.

 

Ewangelia mówi tu o trzech najbliższych uczniach Jezusa.

 

 

Nie mamy tu opisu jakiegoś mało znaczącego wydarzenia.

 

Jezus pełen smutku pada na kolana, drży i odczuwa trwogę.

 

A jego najbliżsi uczniowie śpią.

 

Jezus toczy najcięższą duchową walkę o przyjęcie i wypełnienie Woli Ojca.

 

A Ci uczniowie, których sam wybrał, aby mu w tej walce towarzyszyli zasypiają.

 

 

Jezus dziś mówi osobiście do mnie:

 

Arek śpisz?

 

Jednej godziny nie mogłeś ze Mną czuwać?

 

Duch ochoczy, ale ciało słabe.

 

To jest o mnie.

 

 

Jezus budzi i wzywa do wspólnej modlitwy i czuwania tych, którzy są najbliżej Niego.

 

Jeśli Ty również słyszysz te Słowa Jezusa i odnosisz je osobiście do siebie.

 

Śpisz?

 

Jednej godziny nie mogłeś ze Mną czuwać?

 

Duch ochoczy, ale ciało słabe.

 

 

To zapraszam Cię do wspólnego towarzyszenia Jezusowi w Ogrodzie Getsemani przez cały Wielki Post.

 

Dołącz do naszych Wielkopostnych Rekolacji odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

Towarzyszyć Jezusowi będziemy osobiście każdego dnia.

 

Poprzez codzienne pogłębione rozważania Słowa, wspólną modlitwę za siebie nawzajem oraz cotygodniowe osobiste spotkania online.

 

Zgłębiać będziemy po kolei niemal każde Słowo tej Ewangelii, aby coraz bardziej pogłębiać osobiste Relacje z Jezusem.

 

Słowo będzie nas budzić ze snu do czuwania z Jezusem.

 

Aby wspólnie z Jezusem odkrywać Wolę Boga jaką Abba, Ojciec ma osobiście dla każdego z nas.

 

Uczyć się będziemy od Jezusa jak Wolę Ojca z wiarą i głębokim zaufaniem przyjmować.

 

A następnie jak Wolę Boga z sercem pełnym nadziei zacząć wypełniać, jak to uczynił sam Jezus.

 

 

Jeszcze się zastanawiasz, czy na ten Wielki Post masz podjąć się tego trudnego wyzwania?

 

Przyjdź na nasze pierwsze organizacyjne spotkanie online w poniedziałek 12 lutego o godzinie 20:00.

 

Przez jedną godzinę dowiesz się jak będą wyglądały nasze Wielkopostne Rekolacje odkrywania i pełnienia Woli Boga.

 

Dowiesz się również, dlaczego warto abyś wziął w nich udział.

 

Poznasz drogę odkrywania i pełnienia Woli Ojca, której uczy nas Jezus.

 

 

- Codzienne Słowo Boga wraz z rozważaniami oraz pytania i ćwiczenia do osobistego zgłębiania otrzymasz listem mailowym.

 

- Dostęp do wszystkich treści naszych Rekolacji również do nagrań audio do odsłuchania otrzymasz w naszej internetowej Strefie BOGActwa Rozwoju

 

- Tu również będzie możliwość rozmowy z innymi uczestnikami Rekoalcji, zadawania pytań, dzielenia się swoimi osobistymi refleksjami i świadectwami.

 

- Na wzór tych trzech uczniów, których Jezus wybrał, aby mu w tym czasie najbliżej towarzyszyli.

 

Na pierwszym spotkaniu online w poniedziałek zaczniemy również organizować się w trzyosobowe grupki.

 

Aby przez ten cały czas Wielkiego Postu, tej naszej osobistej duchowej walki odkrywania i pełnienia Woli Boga wspólnie czuwać i modlić się za siebie nawzajem.

 

 

To jeszcze nie wszystko co będzie się działo na naszych Wielkopostnych Rekolacjach.

 

Więcej dowiesz się na naszym pierwszym spotkaniu online w poniedziałek 12 lutego o godzinie 20:00.

 

Link do pokoju tego spotkania jest już dostępny dla zapisanych w naszej Strefie BOGA.

 

Zapisz się na nasze Wielkopostne Rekolacje odkrywania i pełnienia Woli Boga

 

 

 

  

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego