Najbliżsi uczniowie Jezusa 
w czasie Wakacyjnych REKOLACJI 
znaleźli się w samym środku szalejącej burzy!

Przeprawmy się na drugą stronę.

Mk 4, 35

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

19 lipca 2023

Pokój Tobie!

 

 

Najbliżsi uczniowie Jezusa w czasie Wakacyjnych REKOLACJI znaleźli się w samym środku szalejącej burzy!

 

Co ich czeka?

 

Czy gwałtowny wicher wywróci ich łódź?

 

Czy łódź napełni się wodą i zatoną?

 

Czy zaufają Jezusowi, swojemu Nauczycielowi, a On ich uratuje?

 

 

 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć.

 

A bez przypowieści nie przemawiał do nich.

 

Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

 

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, rzekł do nich:

 

Przeprawmy się na drugą stronę.

 

Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi.

 

Także inne łodzie płynęły z Nim.

 

A nagle zerwał się gwałtowny wicher.

 

Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała [wodą].

 

On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu.

 

Zbudzili Go i powiedzieli do Niego:

 

Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?  

 

On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora:

 

Milcz, ucisz się!

 

Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.

 

Wtedy rzekł do nich:

 

Czemu tak bojaźliwi jesteście?

 

Jakże brak wam wiary!  

 

Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą:

 

Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?

 

Mk 4, 33-41

 

 

 

Tą historią o uciszeniu przez Jezusa burzy na jeziorze rozpoczyna się, jak to zatytułowane jest w Biblii Tysiąclecia – Bliższe przygotowanie uczniów.

 

Do czego Jezus przygotowuje swoich uczniów?

 

Między innymi do pełnego zaufania Bogu.

 

Aby uczniowie podążając za swoim Nauczycielem Jezusem przeprawili się z na drugą stronę.

 

Aby pozostawili ten stary brzeg bojaźni, lęku i braku wiary.

 

I przeprawili się z Jezusem na druga stronę, gdzie opanuje ich odwaga, głęboka wiara i zaufanie.

 

 

Gdy owego dnia, we wtorek, 25 lipca zapadnie wieczór Jezus powie do swoich uczniów.

 

Przeprawmy się na drugą stronę.

 

Łodzią na ten wieczór będzie pokój spotkania online naszych Wakacyjnych REKOLACJI.

 

Jeśli odczuwasz obawy i lęk, coś nie daje Ci spokojnie spać?

 

Odczuwasz wokół siebie szalejące wichry?

 

Potężna burza targa Twoim życiem?

 

Jeśli akurat teraz, kiedy tyle w Twoim życiu przeciwności, masz wrażenie jakby Jezus uciął sobie drzemkę.

 

Jakby Bóg o Tobie zapomniał i nic go nie obchodziło co się z Tobą stanie.

 

Powiedz, wykrzycz w sercu do tych destruktywnych myśli – Milczcie i uciszcie się!

 

A następnie wsiądź w najbliższy wtorek, wieczorem do naszej łodzi spotkania i wraz z Jezusem przeprawmy się na drugą stronę.

 

 

Jezus w wielu podobnych przypowieściach, historiach, opowiadaniach głosił swoim uczniom naukę.

 

Doskonale tą sztukę opowiadania historii opanowała Monika Górska, która będzie gościem naszego kolejnego spotkania Wakacyjnych REKOLACJI.

 

Zgodzisz się ze mną, że najlepsze opowieści to te historie wprost z życia wzięte.

 

Monika napisała książkę, w której zebrała kilka opowieści ze swojego życia.

 

O tym, że kiedy na przekór wszystkiemu, a najbardziej sobie, odpuściła i zaufała, zaczynały się w jej życiu dziać cuda. I to jakie!

 

Książka nosi tytuł: „Zaufaj”.

 

Wierzę, że spotkanie z Moniką, nasz wspólna rozmowa oraz te świadectwa i historie z życia wzięte wzbudzą w sercach wielu z nas potężne zaufanie.

 

Ufam, że i w Twoim sercu zapanuje zaufanie i nastanie w Twoim sercu głęboka cisza i pokój.

 

 

Pomyśl, czy również komuś z Twoich znajomych przydałoby się przeprawić łodzią na drugą stronę?

 

Z brzegu obaw i lęku na stronę głębokiej wiary i większego zaufania.

 

Jeśli znasz kogoś takiego, to zaproś go do naszej łodzi spotkania Wakacyjnych REKOLACJI.

 

Na których pogłębimy nasze osobiste, bliskie RELACJE uczniów z najlepszym Nauczycielem – Jezusem.

 

 

Poślij znajomym link do strony zapisu na nasze spotkanie.

 

https://bogactworozwoju.pl/wakacyjne-rekolacje-w-codziennosci---zapis

 

 

A jeśli jesteś na facebooku, to dołącz do naszego wydarzenia i zaproś znajomych.

 

https://www.facebook.com/events/261234806644179

 

---

 

(17)  Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem.

 

A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać.

 

(18)  Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim.

 

(19)  Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa.

 

(20)  On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy.

 

(21)  Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić:

 

Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?

 

(22)  Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi [na nie] rzekł do nich:

 

Co za myśli nurtują w sercach waszych?

 

(23)  Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź”?

 

(24)  Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do sparaliżowanego:

 

Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!

 

(25)  I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga.

 

(26)  Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili:

 

Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.

 

Ewangelia Łukasza 5, 17-26

 

 

Psalm 69

 

1 Księga Samuela 20

 

Księga Ozeasza 2

 

 

200 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego