Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, 
co są w grobach, usłyszą głos Jego.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

07 listopada 2023

 

Pokój Tobie!

 

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest

 

O jakiej godzinie Jezus mówi?

 

Są takie dwie szczególne godziny, które Jezus zapowiada.

 

W tej drugiej będziesz tylko biernym słuchaczem.

 

W tej godzinie nic już nie będzie zależało od Ciebie.

 

Jezus zapowiada tą godzinę konkretnymi Słowami (J 5, 28-29)

 

Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego:

 

i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia;

 

ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie do potępienia.

 

 

To godzina sądu ostatecznego.

 

Ta godzina nieubłagalnie nadejdzie dla wszystkich.

 

Każdy umarły, którego ciało spoczywa w grobie usłyszy głos Boga osądzający czyny całego jego życia.

 

Tylko wtedy będzie już za późno, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu.

 

Staniesz przed faktami dokonanymi za życia.

 

To będzie godzina decyzji.

 

Jednak nie Twojej decyzji.

 

W tej godzinie Ty już nic nie będziesz mieć do powiedzenia.

 

Już nic nie będzie zależało od Ciebie.

 

Będziesz mógł tylko i wyłącznie usłyszeć ostateczny wyrok.

 

Pójdziesz na zmartwychwstanie do życia wiecznego.

 

Czy jednak nie będzie Ci dana radość życia wiecznego z Bogiem na uczcie niebieskiej.

 

 

Mam dla Ciebie dziś jednak Dobrą Nowinę.

 

Ta godzina sądu dopiero nadchodzi.

 

To jeszcze nie jest czas tej godziny.

 

Zapewne również, skoro czytasz ten mój list, czytasz te Słowa Jezusa, to znaczy, że raczej nie jesteś jeszcze jednym z tych, co już leżą w grobach.

 

No chyba, że moje listy nie tylko przebijają się i docierają w głąb serc, ale również przebijają ziemię i docierają w głąb grobów.

 

Jeśli więc jeszcze nie jesteś w grobie to Ciebie dotyczy ta druga godzina.

 

A raczej ta pierwsza godzina, bo ona przychodzi wcześniej, a nawet już jest.

 

O jakiej godzinie Jezus mówi, że nadchodzi, a nawet już jest?

 

Napisz mi proszę.

 

Jak Ty te Słowa Jezusa odczytujesz?

 

Co to za godzina, która nadchodzi, a nawet już jest, w której jeszcze od Ciebie zależy co nastąpi w kolejnej godzinie?

 

 

---

 

 

Korzystając z okazji danego nam czasu nawiedzenia Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

 

Zamówiliśmy Msza Świętą w intencji całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju, w intencji każdej i każdego z nas, o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

Msza zostanie odprawiona w Klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze w środę 8 listopada o godzinie 7:00.

 

Zachęcam do duchowego włączenia się w tym czasie we wspólną modlitwę.

 

Zachęcam również do wpisywania swoich osobistych próśb w naszej skrzynce intencji w Strefie BOGA, w których pragniesz abyśmy się szczególnie pomodlili całą naszą Społecznością.

 

---

 

 

311 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(1)  Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.

 

(2)  Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel.

 

Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim.

 

(3)  W odpowiedzi rzekł do niego Jezus:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.

 

(4)  Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?

 

(5)  Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.

 

(6)  To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.

 

(7)  Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.

 

(8)  Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża.

 

Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.

 

(9)  Na to rzekł do Niego Nikodem: Jakżeż to się może stać?

 

(10)  Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?

 

(11)  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie.

 

(12)  Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?

 

(13)  I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

 

(14)  A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, (15)  aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

 

(16)  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

 

(17)  Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

 

(18)  Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

 

(19)  A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

 

(20)  Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione.

 

(21)  Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.

 

Ewangelia Jana 3, 1-21

 

 

Psalm 135

 

2 Księga Kronik 32

 

Mądrość Syracha 36

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

Masz możliwość i ochotę włączyć się w realizację naszej misji i chcesz wesprzeć nasze działania na jeszcze większą chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności BOGA?

 

Dołącz do grona wspaniałych darczyńców.

Wesprzyj, proszę realizację misji oraz działalność naszej Fundacji.

 

ODBIERZ WYJĄTKOWY PREZENT

ODKRYWAJ TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO

CODZIENNIE PRZYCHODZĄCEGO DO CIEBIE W SŁOWIE BOGA

  

Jezus powiedział

„To wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego,

a nie tamtym."

Mt 13,11

 

W podziękowaniu za okazane wsparcie, dla naszych wspaniałych darczyńców, przygotowaliśmy całkiem nowy, wyjątkowy zestaw SMSów ze Słowem Boga.

 

Naszym wspaniałym darczyńcom codziennie przez SMSy głosić będziemy Królestwo Niebieskie.

 

Codziennie około godziny 7 rano otrzymasz SMSa z wybranym wersetem z Pisma Świętego mówiącym o Królestwie Boga.

 

Odbierz dziś w prezencie zestaw 33 SMSów ze Słowem Boga o Królestwie Niebieskim

 

"(Jezus) wysłał ich,

aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych."

Łk 9, 2

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego