Któż z nas mając wygodne i komfortowe życie, a zagubi sens życia, nie zostawia tego wszystkiego i nie idzie go szukać?

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

15 września 2023

Pokój Tobie!

 

 

Poruszony ostatnimi wydarzeniami, naszymi trudnymi doświadczeniami i przemyśleniami na ich temat.

 

Jak również w świetle Słowa Boga i naszymi wspólnymi rozważaniami z ostatnich dni.

 

Zastanawiam się nad swoim życiem i moimi decyzjami ostatnich kilku lat.

 

Zacząłem sobie zadawać pytania w tonie jakie zadawał Jezus odnośnie tej zagubionej owcy. (Łk 15, 4).

 

Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?

 

 

Któż z nas mając wygodne i komfortowe życie, a zagubi sens życia, nie zostawia tego wszystkiego i nie idzie go szukać?

 

Któż z nas mając wszystkiego ziemskiego pod dostatkiem, a zagubi swoją tożsamość, nie zostawia tego wszystkiego i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie?

 

Któż z nas mając dobrze płatną pracę, bezpieczeństwo finansowe, a dostrzeże zagubionych w ciemności ludzi, nie zostawia pracy, domu i wygód i nie idzie za zagubionymi, aż ich znajdzie?

 

 

Jezus, przez tą Ewangelię daje mi w pewnym stopniu odpowiedź na pytanie:

 

Czy te moje decyzje były dobre?

 

 

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą.

 

Jezus odpowiedział:

 

Zaprawdę, powiadam wam:

 

Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii,

 

żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.

 

Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

 

Mk 10, 28-31

 

 

Zadam Ci teraz trudne pytanie.

 

Więc jak nie chcesz go usłyszeć to nie czytaj dalej.

 

Czy Tobie zdarzyło się w życiu, coś co było dla Ciebie ważne i cenne, opuścić, zostawić, poświęcić z powodu Jezusa i z powodu Ewangelii?

 

 

---

 

 

(41)  Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?

 

(42)  Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze?

 

(43)  Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności.

 

(44)  Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.

 

(45)  Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, (46)  to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.

 

(47)  Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę.

 

(48)  Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę.

 

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą.

 

Ewangelia Łukasza 12, 41-48

 

 

Psalm 119

 

2 Księga Królewska 17

 

Księga Hioba 19

 

Księga Hioba 20

 

 

258 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

Nikt nas nie ograbił, jak tego człowieka z Ewangelii o dobrym Samarytaninie.

 

Dobrowolnie z Kasią oddaliśmy i poświęciliśmy wszystkie nasze pieniądze na potrzeby działalności fundacji, głoszenie Dobrej Nowiny i wspieranie osób z naszej Społeczności w rozwoju duchowym dla pogłębiania osobistej, bliskiej relacji z Bogiem.

 

Efekt finansowy jest jednak podobny. Brak środków na dalsze funkcjonowanie i działalność fundacji.

 

Gdyby nie ta oraz inne przypowieści, obietnice i słowa Jezusa, zapewne z wielką trwogą myślałbym co będzie dalej, zamartwiałbym się jak to przetrwamy.

 

Jezus mówi, że choć większość przejdzie obojętnie, jednak tą drogą przejdzie dobry Samarytanin, który w odruchu serca poratuje potrzebującego.

 

Między innymi da dwa denary, a nawet da więcej jak będzie potrzeba.

 

To doświadczenie braku pieniędzy, szczególnie przeznaczanych na dobrą działalność duchowego wspierania innych osób, to bardzo trudne doświadczenie.

 

To doświadczenie też jest po coś.

 

Z pustego i Salomon nie naleje, tu potrzeba dobrego Samarytanina.

 

Z braku, z niedostatku, z pustki tylko tak po ludzku nic się nie urodzi.

 

W takiej sytuacji pewne jest, że to co się z tego zrodzi, jest dziełem Boga, bo tylko Bóg może coś stworzyć z niczego.

 

Bóg nie działa sam, powołuje do współpracy i zaprasza do współdziałania.

 

Ktoś może sobie pomyśleć:

 

To zbyt patetyczne, górnolotne, zbyt wzniosłe, że to Bóg osobiście mnie zaprasza do współdziałania.

 

Jednak, mam to głębokie przekonanie, że każda dobra rzecz, każde dobre działanie pochodzi z natchnienia Boga, każde dobro jest dziełem Boga.

 

Dlatego, zapraszam Cię do współdziałania w tym dobrym dziele tworzenia nowych dobrych dzieł naszej fundacji.

 

Zachęcam i proszę o Twoje wsparcie darowizną naszej fundacji i naszej dalszej działalności.

 

 

Dla każdego darczyńcy przygotowaliśmy w podziękowaniu prezenty.

 

34 SMSy ze Słowem BOGA o POKOJU

Codzienne Słowo Boga rodzące POKÓJ w Twoim sercu

 

Dodatkowo najhojniejsi darczyńcy, którzy przekażą darowiznę 300 zł i więcej otrzymają:

 

365 SMSów ze Słowem BOGA o odwadze, zaufaniu i nadziei

Nie lękaj się! Niech Słowa Boga dodaje Ci odwagi każdego dnia.

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego