Kiedy się nawrócisz, umacniaj twoich braci.

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

04 kwietnia 2023

Jeden wydał Jezusa za pieniądze, drugi wyparł się Jezusa ze strachu.

 

Pierwszy poszedł i powiesił się, drugi wyszedł i gorzko zapłakał.

 

Wszyscy grzeszą, lecz każdy może się nawrócić.

 

Każdy dostaje szansę, aby nawrócić się do Boga, jednak nie wszyscy wierzą w miłosierdzie Boga.

 

Jezus dziś modli się za Ciebie abyś nie utracił swojej wiary i zwrócił się do Boga.

 

Idź pojednaj się z Bogiem pełnym miłosierdzia w Sakramencie pokuty i pojednania.

 

 

 

Wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma naradzali się, jak Go zgładzić.

 

Bali się bowiem ludu.

 

A szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, jednego z grona Dwunastu.

 

Wtedy on poszedł i umówił się z wyższymi kapłanami i dowódcami straży, że im Go wyda.

 

Oni ucieszyli się z tego i ustalili, że dadzą mu pieniądze.

 

On zgodził się i szukał stosownej pory, aby Go im wydać, gdy nie będzie przy Nim tłumu.

 

Łk 22, 1-6

 

 

Szymonie, Szymonie, oto szatan zażądał, żeby przesiać was jak pszenicę.

 

Ja jednak modliłem się za ciebie, abyś nie utracił swojej wiary.

 

A ty, kiedy się nawrócisz, umacniaj twoich braci”.

 

On odpowiedział:

 

„Panie, jestem gotów iść z Tobą do więzienia, a nawet na śmierć”.

 

Lecz Jezus odrzekł:

 

„Mówię ci, Piotrze, dziś, nim kogut zapieje, trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz”.

 

Łk 22, 31-44

 

 

 

 

Co się wydarzy w niedzielę Zmartwychwstania o godzinie 20:00?

 

 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:

 

Pokój wam!

 

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.

 

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

 

A Jezus znowu rzekł do nich:

 

Pokój wam!

 

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.

 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:

 

Weźmijcie Ducha Świętego!

 

J 20, 19-22

 

 

Wieczorem pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę Zmartwychwstania Jezusa o godzinie 20:00 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji całej naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Będziemy modlić się w intencji każdej i każdego z nas, o pełnienie Woli Boga w codzienności.

 

Widzę w tym niezwykły znak od Boga, że akurat nasza Eucharystia wypada w ten szczególny wieczór, kiedy Jezus po swoim Zmartwychwstaniu, ukazuje się swoim uczniom po raz pierwszy.

 

Wierzę i ufam głęboko, że Słowo to, wypełni się w tą niedzielę, na nas uczniach Jezusa z taką samą mocą i skutkiem.

 

Niezależnie czy będziesz osobiście, ciałem na tej Mszy, czy też włączysz się duchowo w naszą wspólną modlitwę.

 

 

Prześlij mi teraz, w odpowiedzi na ten list, swoją osobistą intencję.

 

Przez cały ten Wielki Tydzień zbieram, od Was, uczniów Jezusa ze Społeczności BOGActwa Rozwoju intencje indywidualne.

 

Każdą intencję zapiszę głęboko w moim sercu.

 

Gdy na tej wyjątkowej Eucharystii, w chwili, kiedy Zmartwychwstały Jezusa ukaże się nam ze słowami:

 

Pokój Wam!

 

Złożę Twoją intencję na Ołtarzu Pańskim.

 

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 7, 1-6

 

2 List do Koryntian 8

 

Księga Liczb 3   

 

Księga Jeremiasza 44

 

---

 

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego