Jak ważne jest to, abyś słuchała i usłyszał?

Ci, którzy usłyszą, żyć będą.

J 5, 25

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

03 listopada 2023

 

Pokój Tobie!

 

 

Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?

 

Prawdziwie, z głębi serca zadaliśmy to pytanie Jezusowi i szczerze szukamy na nie odpowiedzi.

 

Świadczy nam o tym to, że Syn Boży nadal udziela nam swej odpowiedzi i daje kolejne praktyczne wskazówki.

 

 

W odpowiedzi na to Jezus im mówił:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

 

Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego.

 

Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.

 

Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.

 

Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce.

 

Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu.

 

Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:

 

Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.

 

Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w sobie.

 

Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.

 

Nie dziwcie się temu!

 

Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego:

i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia;

ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie do potępienia.

 

Ja sam z siebie nic czynić nie mogę.

 

Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.

 

J 5, 19-30

 

 

Nie uczynisz nic sam z siebie, żeby osiągnąć życie wieczne.

 

Nawet Jezus nic sam z siebie nie czynił.

 

Jezus robił tylko to, co widzi u Ojca, co czyni Ojciec i tylko to, co jest Wolą Ojca.

 

Dla nas wzorem do tego co mamy czynić jest zarówno Ojciec jak i Syn.

 

Chcesz otrzymać życie wieczne?

 

Czyń to samo co czyni Bóg Ojciec oraz co czyni Jezus, pierworodny Syn Boga.

 

Co zatem czyni Ojciec i Syn?

 

Przede wszystkim Ojciec miłuje Syna, a Syn miłuje Ojca.

 

Ojciec i Syn nieustannie trwają w wiecznej, intymnej relacji miłości tak, że stanowią jedno.

 

W tej miłości Ojciec ukazuje Jezusowi wszystko co czyni i jakie wielkie dzieła dokonuje.

 

Jakie są te wielkie działa, które zadziwiają świat?

 

Czy może być coś bardziej zadziwiającego, zdumiewającego, niezwykłego niż to, że Jezus zmartwychwstał?

 

O, tak!

 

Oczywiście to, że Jezus zmartwychwstał jest niezwykłe.

 

Jezus był zarówno w pełni człowiekiem, jednak jest również w pełni Bogiem.

 

Dlatego, dość łatwo jest mi uwierzyć w zmartwychwstanie i życie wieczne Jezusa.

 

Co innego ja, człowiek z krwi i kości, na dodatek słaby grzesznik.

 

To będzie wielkie dzieło Boga i wielki cud, kiedy ja zmartwychwstanę i przejdę ze śmierci do życia wiecznego.

 

Czy może być coś jeszcze bardziej zadziwiającego?

 

Dla mnie tak.

 

Wierzę, że otrzymam życie wieczne, lecz to w jaki sposób je otrzymam to jest dla mnie najbardziej zadziwiające.

 

Co Jezus mówi w tej Ewangelii o tym kto ma życie wieczne?

 

Zwróciłeś na to uwagę?

 

Zadziwiłeś się tym, jak niewiele potrzeba, aby mieć życie wieczne?

 

 

Ja, kiedy je pierwszy raz przeczytałem, nie zwróciłem na nie szczególnej uwagi, co dopiero, żeby mnie jakoś wielce zadziwiły.

 

Znajduję tylko jedno wytłumaczenie, dlaczego wcześniej mnie one nie zadziwiły, nie wpadłem w wielki zachwyt i od razu nie oddałem wielkiej chwały Bogu.

 

Dlaczego?

 

Czytałem, ale nie słuchałem.

 

Czytałem tylko zapisane litery, słowa, zdania, które są nieożywioną martwą materią.

 

Czytałem słowa, lecz nie słuchałem Tego, który je wypowiada.

 

Przeczytałem słowa, lecz nie usłyszałem co Bóg poprzez te Słowa do mnie mówi.

 

 

Dlaczego ich nie usłyszałem?

 

Ponieważ nie odnosiłem tych Słów bezpośrednio, osobiście do siebie samego.

 

Czytałem te słowa tylko jako jakąś informację, wiadomość, opowiadanie czy historyjkę, która wydarzyła się naprawdę, ale tysiące lat temu.

 

Na dodatek Jezus mówi tu o czymś tak prostym, prozaicznym, zwyczajnym, że to mnie nie zadziwiło.

 

Gdyby jeszcze wymagał czegoś niezwykłego, nadzwyczajnego, trudnego to być może by mnie to poruszyło.

 

A Jezus mówi po prostu.

 

Kto słucha Słowa mego i usłyszy żyć będzie.

 

Kto wierzy w Boga ma życie wieczne.

 

 

Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?

 

Słuchaj Słowa mego, a otrzymasz życie wieczne.

 

Usłysz moje Słowo, a żyć będziesz.

 

 

Czy to co mówi Jezus nie jest zadziwiające?

 

 

Pamiętasz proroctwo na 1 listopada o wyschłych kościach i wyschłych duszach?

 

Jezus w tym fragmencie Ewangelii Jana również mówi o tych umarłych fizycznie i duchowo.

 

Ale o tym jak Bóg da, wspólnie rozważać będziemy i zadziwimy się, zachwycimy się, już w przyszłym tygodniu.

 

 

Tym czasem, zadanie dla Ciebie na cały łykend.

 

Każdego dnia przeczytaj fragment Biblii i postaraj się usłyszeć co Bóg przez to Słowo mówi do Ciebie.

 

Podziel się ze mną tym co usłyszysz, co Cię najbardziej zadziwi.

 

 

---

 

 

307 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(19)  Takie jest świadectwo Jana.

 

Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, (20)  on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem.

 

(21)  Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem.

 

Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie.

 

(22)  Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?

 

(23)  Powiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz.

 

(24)  A wysłannicy byli spośród faryzeuszów.

 

(25)  I zaczęli go pytać, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?

 

(26)  Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą.

 

Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, (27)  który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała.

 

(28)  Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

 

(29)  Nazajutrz zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

 

(30)  To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.

 

(31)  Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi.

 

(32)  Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim.

 

(33)  Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”.

 

(34)  Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.

 

Ewangelia Jana 1, 19-34

 

 

1 List św. Jana 4

 

2 Księga Kronik 26

 

Mądrość Syracha 30

 

Mądrość Syracha 31

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

Masz możliwość i ochotę włączyć się w realizację naszej misji i chcesz wesprzeć nasze działania na jeszcze większą chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności BOGA?

 

Dołącz do grona wspaniałych darczyńców.

Wesprzyj, proszę realizację misji oraz działalność naszej Fundacji.

 

ODBIERZ WYJĄTKOWY PREZENT

ODKRYWAJ TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO

CODZIENNIE PRZYCHODZĄCEGO DO CIEBIE W SŁOWIE BOGA

  

Jezus powiedział

„To wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego,

a nie tamtym."

Mt 13,11

 

W podziękowaniu za okazane wsparcie, dla naszych wspaniałych darczyńców, przygotowaliśmy całkiem nowy, wyjątkowy zestaw SMSów ze Słowem Boga.

 

Naszym wspaniałym darczyńcom codziennie przez SMSy głosić będziemy Królestwo Niebieskie.

 

Codziennie około godziny 7 rano otrzymasz SMSa z wybranym wersetem z Pisma Świętego mówiącym o Królestwie Boga.

 

Odbierz dziś w prezencie zestaw 33 SMSów ze Słowem Boga o Królestwie Niebieskim

 

"(Jezus) wysłał ich,

aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych."

Łk 9, 2

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego