Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

08 lutego 2023
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
07 lutego 2023
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mk 9, 7
02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Dopiero co w Ewangelii z dnia słyszeliśmy, jak Maryja Matka Boża owinęła Dzieciątko w pieluszki i położyła Jezusa w żłóbku.

 

Było to w stajence wykutej w skale.

 

We wtorek Ewangelia mówiła jak Maria Magdalena nie mogła znaleźć Jezusa złożonego do grobu.

 

Grób również był wykuty w skale.

 

Dopiero co pasterze przyszli zobaczyć narodzonego Zbawiciela.

 

A we wtorek usłyszeliśmy jak najbliżsi uczniowie nie mogą znaleźć i zobaczyć Jezusa, a widzą tylko leżące płótna.

 

Pasterzom i Marii Magdalenie ukazują się Aniołowie.

 

Pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

 

Uczniowie powrócili znowu do siebie, dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że Jezus ma powstać z martwych.

 

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich:

 

„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.

 

Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.

 

A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim.

 

Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.

 

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.

 

Ujrzał i uwierzył.

 

J 20,2-8

 

 

Jak to wszystko zrozumieć, ujrzeć i uwierzyć?

 

Już 1 stycznia zaczynamy codziennie wspólnie czytać Pismo Święte.

 

Tak abyśmy przez cały nadchodzący 2023 rok wspólnie przeczytali całą Biblię.

 

365 dni ze Słowem Boga to nasze pierwsze wielkie dzieło, które planujemy zrealizować w przyszłym roku.

 

Zostały nam ostatnie dni na przygotowanie, a jeszcze bardzo dużo pracy przed nami.

 

Proszę o Twoją modlitwę abyśmy wszystko zdążyli przygotować na czas.

 

 

Panie daj nam, Twoim sługom głosić Słowo Boga ze śmiałością i odwagą.

Gdy Ty będziesz swą wyciągniętą ręką uzdrawiał i dokonywał znaków i cudów przez imię Swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

 

Głęboko w to wierzę, że gdy będziemy codziennie głosić Słowo Boga ze śmiałością i odwagą, Bóg będzie uzdrawiał dusze i ciała, a w życiu każdego z nas będzie dokonywał wielkich znaków i cudów.

 

Wierzę w to, bo widzę te znaki i cuda, które Bóg codziennie czyni.

 

 

 

Maran atha - Nasz Pan przyszedł

 

Bardzo dobrego i bardzo pięknego nadchodzącego 2023 roku.

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

28 grudnia 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

J 20, 2

Gdzie jest Jezus? Narodził się i zmartwychwstał.