Fiat, niech mi się stanie według Słowa BOGA. 
Takie zwiastuję Adwentowe REkoLACJE.

A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka.

Mt 1, 22 

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

30 listopada 2023

Raduj się!

 

Adwent to również czas radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.

 

Z radością świętować będziemy narodziny Jezusa.

 

A jak to się w ogóle stało, że Jezus począł się w łonie Maryi i się urodził?

 

Odpowiedź na to pytanie ma związek z wczorajszym naszym rozważaniem.

 

Jak nie czytałeś wczorajszego listu, to warto abyś przeczytał.

 

Od czego więc zaczął się ten największy w dziejach świata cud narodzin Mesjasza?

 

 

A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka:  

 

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy:

 

„Bóg jest z nami”.

 

Mt 1, 22-23

 

 

Zaczęło się dużo wczesnej niż moglibyśmy uważać.

 

Zaczęło się od tego, że Bóg wypowiedział Słowo obietnicy przez Proroka Izajasza.

 

700 lat później Słowo Boga, tym razem przez Anioła Gabriela dociera do Dziewicy Maryi.

 

 

W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do Dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida.

 

Dziewicy było na imię Maryja.

 

Anioł przyszedł do Niej i powiedział:

 

„Raduj się, łaski pełna, PAN z Tobą”.

 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie.

 

Wtedy anioł powiedział do Niej:

 

„Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską.

 

Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus.

 

Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.

 

Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.

 

Na to Maryja rzekła do anioła:

 

Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?  

 

Anioł Jej odpowiedział:

 

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.

 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

 

A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną.

 

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.

 

Na to rzekła Maryja:

 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.

 

Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Łk 1, 26-31

 

 

Bóg poprzez Anioła posyła swoje Słowo Zwiastowania do Maryi.

 

Jednak bez przyjęcia tego Słowa przez Maryję.

 

Bez tego, że Maryja uwierzyła Słowu Boga.

 

Jak również bez tego, że Maryja zgodziła się na wypełnienie się w Niej tego Słowa.

 

Nic by się nie wydarzyło.

 

 

Maryja postawą pokory wyraziła swoje przyzwolenie na wypełnienie się Woli Boga i tej wielkiej obietnicy słowami.

 

niech mi się stanie według Słowa Twego

 

Odpowiedziała swoim słowem na Słowo Boga.

 

Bóg, aby potwierdzić swoje Słowo, na świadectwo pokazuje przykład Elżbiety.

 

Widzisz teraz skąd taki plan na nasze Adwentowe REkoLACJE?

 

Wszystko zaczyna się od Słowa Boga, Jego obietnicy, zwiastowania.

 

Na potwierdzenie dostajemy świadectwa osób, u których ta obietnica, to Słowo już się wypełniło.

 

Centralnym wydarzeniem jest spotkanie z żywym Bogiem, Jezusem w znaku spotkania dwóch, trzech, kilkunastu, kilkudziesięciu osób z naszej Społeczności BOGA.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA Adwentowe REkoLACJE

 

---

 

Na potwierdzenie tego, że każdy z nas ma przyjąć i uwierzyć Bogu na Słowo.

 

Każdy z nas ma z serca odpowiedzieć na Słowo Boga.

 

Przeczytaj kolejne piękne Psalmowanie i zobacz Psalmokreskę Antoniego.

 

Módlmy się o takie przyjęcie Słowa jak Maryja.

 

Niech każdy z nas odpowie jak Maryja – fiat – niech mi się stanie według Słowa BOGA.

 

 

 

PSALMOWANIE

 

Psalm 92

 

 

Dobrze jest dziękować Panu

i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy;

głosić z rana Twoją łaskawość,

a wierność Twoją podczas nocy,

na harfie dziesięciostrunnej i lirze,

i pieśnią przy dźwiękach cytry

(Ps 92,2-4).

 

 

 

Gdzie mi do śpiewu gdy Ty Panie

jesteś muzyką czułą pieśnią

chciałbym się wsłuchać na pustyni

w Twoje muzyczne opowieści

proszę zaśpiewaj mi Maryją

tą Twoją Pieśnią nad Pieśniami

pomóż usłyszeć to co nucisz

Jej sercem dłońmi Jej ustami

zagraj mi Panie na Maryi

niebiańskiej tysiącstrunnej harfie

łagodną ciszą Jej muzyki

przygarnij

daj jeszcze szansę bym na nowo

mógł się narodzić przez Maryję

może choć szepnie także dla mnie

fiat

 

 

---

 

 

334 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(37)  Chociaż jednak uczynił On wobec nich tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego, (38)  aby się spełniło słowo proroka Izajasza, który powiedział:

 

Panie, któż uwierzył naszemu głosowi? A ramię Pańskie komu zostało objawione?

 

(39)  Dlatego nie mogli uwierzyć, że znów powiedział Izajasz:

 

(40)  Zaślepił ich oczy i twardymi uczynił ich serca, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił.

 

(41)  Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił.

 

(42)  Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi.

 

(43)  Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą.

 

(44)  Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał.

 

(45)  A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.

 

(46)  Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.

 

(47)  A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię.

 

Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić.

 

(48)  Kto Mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym.

 

(49)  Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który Mnie posłał, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić.

 

(50)  A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym.

 

To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział.

 

Ewangelia Jana 12, 37-50

 

 

Księga Estery 2

 

Księga Tobiasza 9

 

Księga Tobiasza 10

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego