Dziś rozpoczęliśmy odliczanie – pozostało tylko 9 dni. 
Otwórz... serce

Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej.

Iz 11, 2-3

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

19 maja 2023

Pokój Tobie!

 

 

Mówi się, że najdłuższą i najtrudniejszą drogą do przejścia dla każdego Chrześcijanina jest droga z głowy do serca.

 

Kto i jak ma tą drogę przejść?

 

Ty wspólnie z Duchem Świętym.

 

Po co?

 

Po to abyś odkrył Ducha Świętego, który został Ci już dany na Twoim Chrzcie.

 

Abyś dziś zaczął żyć w mocy Ducha Świętego każdego kolejnego dnia swojego życia.

 

 

Czy Twoje życie odmieni się, gdy codziennie żyć będziesz w mocy Ducha Świętego?

 

 

Wyobraź sobie taki poranek.

 

Budzisz się do życia i wiesz, że to nie będzie kolejny nudny, szary dzień, ani kolejny dzień pełen trudów i problemów z którymi nie jesteś w stanie sam sobie poradzić.

 

Gdyż:

 

Duch Święty codziennie przynosi nowe życie pełne Jego owoców (por. Ga 5, 22-23)

 

Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszność, uprzejmość, dobroć, ufność, łagodność, opanowanie, cierpliwość, wierność, życzliwość, cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.

 

 

Duch Święty obdarowuje Cię swoją mocą i darami abyś nie był sam w codziennych zmaganiach z przeciwnościami.

 

Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej.

 

 

Czy napełniony takimi darami Ducha Świętego, które wylicza Prorok Izajasz (Iz 11, 2-3) będzie Ci łatwiej pokonywać codzienne trudności?

 

Oczywiście, że tak.

 

Pozostaje tylko jedno pytanie.

 

Czy dziś żyjesz Duchem Świętym w swojej codzienności?

 

 

Jeśli jeszcze nie, to mam dla Ciebie dobrą nowinę.

 

To nie Twoja wina.

 

Na drodze z głowy do serca istnieją liczne przeszkody.

 

To one blokują pełną moc działania w Tobie i przez Ciebie Ducha Świętego.

 

 

Co byś powiedział gdybyś poznał sposoby na pokonanie tych przeszkód?

 

Co byś zrobił gdybyś dostał klucze otwierające każdą z tych bram, blokujących drogę Duchowi Świętemu do Twojego serca?

 

Jakby wyglądało Twoje życie gdybyś zaczął codziennie żyć w mocy Ducha Świętego?

 

 

Jeszcze jedno, najważniejsze pytanie.

 

Chcesz doświadczyć w swoim sercu Ducha Świętego zstępującego na Ciebie?

 

 

Domyślam się, że tak.

 

Chcesz doświadczać mocy Ducha Świętego każdego dnia.

 

Dołącz wiec, do naszej całkiem innej nowenny przygotowującej na Zesłanie Ducha Świętego.

 

Pozostało już tylko 9 dni do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

 

 

Rozpocznij dziś.

 

Dołącz do 9-cio dniowej modlitwy Słowem BOGA połączonej z rozważaniami Pisma Świętego i zgłębianiem tajemnicy zstępującego Ducha Świętego.

 

Pierwszy taki kurs Biblijny dzięki, któremu poznasz 9 przeszkód, które blokują drogę Duchowi Świętemu do Twojego serca.

 

Poznaj je wszystkie i otwórz się na Ducha Świętego w codzienności.

 

 

 

 

Powyżej przeczytałeś początek pierwszej lekcji otwierającej kurs.

 

Dostęp do całej tej lekcji otrzymasz natychmiast po zapisaniu się na Kurs.

 

Już z tej pierwszej lekcji dowiesz się miedzy innymi:

 

- Jak wątpliwościami zalęknionej głowy nie zgasić płomienia rozpalonego w sercu?

 

- Jakie są dwie ważne kwestie kiedy głowa zadaje pytania i poddaje w wątpliwość natchnienie jakie pojawia się w Twoim sercu?

 

- Co jest najważniejsze abyś uwolnił cały swój potencjał i tą wielką moc pochodzącą od Ducha Świętego?

 

- Co Cię odróżnia od listka porwanego podmuchem wiatru?

 

- Co jest ważne abyś nie przegwizdał całego swojego życia?

 

- Co jest najważniejsze na tej drodze prowadzącej z głowy do serca i z serca do głowy?

 

 

Dobre, pełne mocy Ducha Świętego rozważania oraz najlepsze rozwiązania wypracujesz jedynie w drodze.

 

To jest ta wąska droga, którą wybiera niewielu.

 

Potykają się już na pierwszej przeszkodzie.

 

Nie podejmują nawet próby jej pokonania.

 

Poddają się bez walki.

 

Ty się nie poddawaj!

 

Zrób teraz ten pierwszy krok na tej drodze.

 

Dołącz do naszego kursu i poznaj sposoby na pokonanie tych 9 przeszkód, które stoją na drodze Duchowi Świętemu do Twojego serca.

 

 

Duch Święty jest tym, który wzywa każdego wierzącego Chrześcijanina do dzielenia się Dobrą Nowiną.

 

Wzywa do wskazywania dobrej drogi prowadzącej do Boga każdemu, wszędzie i na każdy sposób.

 

Podziel się ze znajomymi i zaproś ich, niech również włączą się w naszą nowennę.

 

Niech również otworzą tą drogę do swojego serca Duchowi Świętemu.

 

 

Prześlij znajomym link do zapisu

 

https://strefa.bogactworozwoju.pl/otworz-sie-na-ducha-swietego-w-codziennosci

 

 

Możesz również zaproś na nasze wydarzenie na Facebooku

 

https://www.facebook.com/events/1423054038441388

 

 

 

 ---

 

139 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku

 

Dzisiejsza Ewangelia

 

(1) Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

 

(2) Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam je uzdrowił.

 

(3) Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie:

 

Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?

 

(4) On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?

 

(5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.

 

(6) A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem.

 

Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.

 

(7) Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją?

 

(8) Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było.

 

(9) A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba że w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo.

 

I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.

 

(10) Rzekli Mu uczniowie: Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić.

 

(11) On zaś im odpowiedział: Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane.

 

(12) Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni.

 

Kto może pojąć, niech pojmuje!

 

(13) Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego.

 

(14) Lecz Jezus rzekł: Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie.

 

(15) Położył na nie ręce i poszedł stamtąd.

 

 

Ewangelia Mateusza 19, 1-15

 

 

List do Filipian 2

 

Księga Powtórzonego Prawa 24

 

Księga Ezechiela 5

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Arek

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego