Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

08 lutego 2023
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”
07 lutego 2023
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Mk 9, 7
02 lutego 2023
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Mk 8, 8
01 lutego 2023
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Mk 7, 34
31 stycznia 2023
Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Mk 7, 29
30 stycznia 2023
A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Mk 6, 56
27 stycznia 2023
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Rz 10, 17

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Anioł Jej odpowiedział:

 

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.

 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

 

Łk 1, 35

 

 

Duch Święty zstąpi na Ciebie.

 

Czy znajdzie otwartą drogę do Twojego serca?

 

Czy Jezus, Syn Boga, będzie miał szansę narodzić się w Twoim sercu?

 

 

Na świecie było Słowo, świat dzięki Niemu zaistniał, lecz świat Go nie rozpoznał.

 

Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli.

 

Tych zaś, którzy Je przyjęli obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi.

 

To są ci, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

 

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

 

Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą jako Jednorodzony, pełen łaski i prawdy, ma od Ojca.

 

J 1, 10-14

 

 

Przyjmiesz Słowo?

 

Obdarzy Cię mocą i staniesz się dzieckiem Boga?

 

Narodzisz się na nowo z Ducha Świętego?

 

 

Jezus odpowiedział:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.

 

To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.

 

J 3, 5-6

 

 

Dołącz do naszego kursu.

 

Otwórz się na Ducha Świętego w codzienności.

 

Otwórz drogę do swojego serca Duchowi Świętemu.

 

Przyjmij Słowo Boga niech da Ci moc stać się dzieckiem Boga.

 

To Twoje nowe narodziny z Ducha.

 

Nowe narodziny syna Boga.

 

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

02 września 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Tych zaś, którzy Je (Słowo) przyjęli obdarzyło mocą,

aby się stali dziećmi Bożymi.

J 1, 12

Duch Święty zstępuje na Ciebie, a Ty rodzisz się na nowo jako dziecko Boga.