Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2022 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego

26 września 2022
Ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 1J 5, 5b
23 września 2022
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Ap 3, 21
22 września 2022
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Mt 9, 13
20 września 2022
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. J 2, 5
20 września 2022
Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. 1P 5, 7
16 września 2022
Zesłał (Pan) swoje słowo, aby ich uleczyć, i ocalił ich od zagłady. Ps 107, 20
15 września 2022
Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. J 3, 14-15

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Anioł Jej odpowiedział:

 

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.

 

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

 

Łk 1, 35

 

 

Duch Święty zstąpi na Ciebie.

 

Czy znajdzie otwartą drogę do Twojego serca?

 

Czy Jezus, Syn Boga, będzie miał szansę narodzić się w Twoim sercu?

 

 

Na świecie było Słowo, świat dzięki Niemu zaistniał, lecz świat Go nie rozpoznał.

 

Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli.

 

Tych zaś, którzy Je przyjęli obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi.

 

To są ci, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

 

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

 

Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą jako Jednorodzony, pełen łaski i prawdy, ma od Ojca.

 

J 1, 10-14

 

 

Przyjmiesz Słowo?

 

Obdarzy Cię mocą i staniesz się dzieckiem Boga?

 

Narodzisz się na nowo z Ducha Świętego?

 

 

Jezus odpowiedział:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.

 

To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.

 

J 3, 5-6

 

 

Dołącz do naszego kursu.

 

Otwórz się na Ducha Świętego w codzienności.

 

Otwórz drogę do swojego serca Duchowi Świętemu.

 

Przyjmij Słowo Boga niech da Ci moc stać się dzieckiem Boga.

 

To Twoje nowe narodziny z Ducha.

 

Nowe narodziny syna Boga.

 

 

 

 

Bardzo gorąco Cię pozdrawiam

 

Arek

 

Odkrywam dla Ciebie Słowo Boga w codzienności

02 września 2022

Agata Skoczylas

O mnie...

Agata Skoczylas

Tych zaś, którzy Je (Słowo) przyjęli obdarzyło mocą,

aby się stali dziećmi Bożymi.

J 1, 12

Duch Święty zstępuje na Ciebie, a Ty rodzisz się na nowo jako dziecko Boga.