Długo w moim sercu pracować będzie świadectwo Agaty, 
które usłyszeliśmy na wczorajszym spotkaniu.

Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę.

Łk 7, 27

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

04 sierpnia 2023

Pokój Tobie!

 

 

Na koniec każdego naszego spotkania pytałem uczestników.

 

Co jednego najważniejszego pozostanie z Tobą po zakończeniu spotkania?

 

Po wysłuchaniu na wczorajszym spotkaniu świadectwa Agaty jednak, nie sposób było zadać pytania o jakąś jedną najważniejszą, najmocniej poruszającą rzecz.

 

Nie dlatego, że taką trudno byłoby znaleźć.

 

Wręcz przeciwnie.

 

Agata korzystając z doświadczeń swojego życia podzieliła się z nami tak licznymi przykładami.

 

A co najważniejsze, tak bardzo wartościowymi osobistymi przemyśleniami i wnioskami.

 

I skondensowała je w tak przejrzystej formie, że po prostu, nie da się z nich wybrać, nawet nie tylko jednej, a nawet kilku najważniejszej lekcji.

 

Ja osobiście słuchając Agaty zapisałem trzy strony notatek.

 

Tylko trzy, bo nie nadążyłem zapisywać tego wszystkiego, co moje serce tak mocno poruszało.

 

Świadectwo Agaty, tak było naszpikowane wartościową treścią, że niemal co drugie zdanie było jak ta najdrogocenniejsza perła w całej koronie spotkania.

 

Kasia, jedna z uczestniczek, na zakończenie powiedziała, że będzie musiała nagranie z tego spotkania odsłuchać, co najmniej kilka razy.

 

Tak aby niczego z wypowiedzi Agaty nie umknęło jej uwadze, aby dokładnie usłyszeć to, co dla niej ważne.

 

Świadectwo Agaty to gotowy plan życiowej drogi do pogłębiania osobistej, bliskiej, intymnej relacji i zjednoczenia z Bogiem.

 

Niestety, nagranie z wczorajszego spotkania udostępnić będę mógł dopiero nie wcześniej niż za dwa tygodnie.

 

W niedzielę wyruszamy na pielgrzymkę i nie zdołam wcześniej przygotować tych nagrań.

 

Już jutro udostępnię za to, nowe nagrania z poprzednich spotkań.

 

Drugą połowę nagrań ze spotkania z Basią oraz nagrania ze świadectwem Antoniego, których w ogóle jeszcze nie udostępniałem.

 

Każde ze spotkań, a szczególnie każde ze świadectw naszych zaproszonych gości jest inne i wyjątkowe.

 

Dokładnie tak, jak każdy z nas jest inny i wyjątkowy.

 

Dzięki temu każdy odnajdzie w tych historiach odniesienie do swojego życia.

 

Posłuchaj tych świadectw, naszej rozmowy i zobacz, jak Bóg jest obecny i objawia się w życiu człowieka.

 

Dzięki tym świadectwom, dużo łatwiej będzie Ci zobaczyć, jak Bóg jest obecny i działa w Twojej historii życia.

 

Wakacyjne REKOLACJE w codzienności – nagrania ze spotkań

 

--- 

 

Od 6 do 11 sierpnia jesteśmy z Kasią na pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

 

Następnie od 12 do 15 sierpnia, kiedy obchodzić będziemy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypada długi łykend.

 

Na ten wyjątkowy czas, wspólnie z moją kochaną żoną Kasą zapraszamy Cię na wspólne REKOLACJE w drodze z Maryją.

 

Przez wszystkie te dni będziemy do Ciebie przesyłali krótkie listy z wybranym Słowem Boga.

 

Kilka zdań do osobistej refleksji, wyzwaniem, pytaniami.

 

--- 

 

W naszej Strefie BOGActwa Rozwoju w skrzynce intencji napisz swoją prośbę.

 

Wraz z Maryją zaniesiemy ją i przedstawimy Dobremu Ojcu.

 

Niech Ojciec nasz Niebieski uczyni w Twoim życiu, te wszystkie wielkie rzeczy i cuda, o które prosisz.

 

--- 

 

Ten piękny czas, który przed nami, jest, jak wierzę, nam dany abyśmy wszyscy przygotowali nasze serca na nasze osobiste spotkanie w Krakowie.

 

W sobotę 26 sierpnia spotykamy się na pierwszym ogólnopolskim spotkaniu naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Prawdziwie zjadą się osoby z całej Polski.

 

Kilka osób, które już się zapisały na spotkanie dojadą na spotkanie z miejscowości oddalonych od Krakowa o ponad 100, ponad 270, a nawet ponad 360 kilometrów.

 

Jeśli się wybierasz na nasze wspólne spotkanie, a jeszcze nie było Ci dane się zapisać, to dziś jest na to najlepszy moment.

 

Zapisz się na nasze spotkanie przez FORMULARZ ZAPISU na stronie.

 

--- 

 

(24)  Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie:

 

Coście wyszli zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?

 

(25)  Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach.

 

(26)  Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka.

 

(27)  On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę.

 

(28)  Powiadam wam bowiem: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana.

 

Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on.

 

(29)  I cały lud, który Go słuchał, a nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy.

 

(30)  Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego.

 

Ewangelia Łukasza 7, 24-30

 

 

Psalm 81

 

2 Księga Samuela 9

 

Księga Mądrości 6

 

Księga Mądrości 7

 

 

216 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Arek

 

 

PS

Podejmujemy trud pielgrzymowania dla umocnienia naszego ducha aby po powrocie z jeszcze większą mocą działać i dalej służyć, realizując kolejne wartościowe dzieła na Chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności.

 

Ciebie prosimy, jeśli uznasz to za słuszne, włącz się w działalność naszej fundacji wpłacając darowiznę na pokrycie kosztów kontynuowania aktualnie trwających dzieł (konkretne, aktualnie prowadzone przez nas dzieła znajdziesz wypisane na naszej stronie).

 

Na ten szczególny czas pielgrzymowania z Matką Bożą, przygotowaliśmy w prezencie dla naszych wspaniałych darczyńców Maryjne SMSy ze Słowem Boga.

 

Wesprzyj proszę darowizną nasze wspólne działania, podejmowane dzieła naszej Społeczności i odpierz w prezencie 30 SMSów ze Słowem BOGA o MARYI

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego