Dlaczego Zmartwychwstały Jezus ukazał się najpierw 
Marii Magdalenie?

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

11 kwietnia 2023

Pokój Wam!

 

 

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.

 

Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich:

 

Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.

 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.

 

Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.

 

A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim.

 

Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu.

 

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.

 

Ujrzał i uwierzył.

 

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.

 

Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie.

 

Maria Magdalena natomiast stała przed grobem, płacząc.

 

A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.

 

I rzekli do niej:

 

Niewiasto, czemu płaczesz?

 

Odpowiedziała im:

 

Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono.

 

Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.

 

Rzekł do niej Jezus:

 

Niewiasto, czemu płaczesz?

 

Kogo szukasz?

 

Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego:

 

Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę.

 

Jezus rzekł do niej:

 

Mario!

 

A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku:

 

Rabbuni, to znaczy: [Mój] Nauczycielu!

 

Rzekł do niej Jezus:

 

Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca.

 

Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im:

 

„Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”.

 

Poszła Maria Magdalena [i] oznajmiła uczniom:

 

Widziałam Pana, i co jej powiedział.

 

J 20, 1-18

 

 

Dlaczego Zmartwychwstały Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie?

 

Dlaczego, to Maria Magdalena widziała Zmartwychwstałego Jezusa jako pierwsza?

 

 

Dlaczego nie temu wybranemu pierwszemu z Apostołów?

 

Dlaczego nie temu uczniowi, którego Jezus kochał?

 

Rozważ dziś w swoim sercu tą Ewangelię.

 

Poszukaj odpowiedzi na te pytania.

 

 

W której z tych osób, Piotrze, Janie czy Marii Magdalenie najbardziej Ty się odnajdujesz?

 

Każda z nich mówi coś ważnego o naszej relacji z Jezusem i naszej postawie wobec Jezusa.

 

 

 

 

W niedzielę Zmartwychwstania Jezusa, wieczorem, w czasie, kiedy Jezus ukazał się swoim uczniom.

 

Odbyła się Msza Święta w intencji naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju o pełnienie Woli Boga.

 

Jezus stanął pośrodku nas, ze słowami:

 

Pokój Wam!

 

Złożyłem w Jego przebite dłonie, każdą jedną indywidualną intencję, którą otrzymałem.

 

Kolekta z tej Mszy, pięknie zebrała nasze wszystkie intencje:

 

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

Pierwsze czytanie.

 

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

 

Dz 10,34a-37-43

 

 

 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,

bo Jego łaska trwa na wieki.

Niech dom Izraela głosi:

Jego łaska na wieki.

 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

 

Prawica Pana wzniesiona wysoko,

prawica Pańska moc okazała.

Nie umrę, ale żył będę

i głosił dzieła Pana.

 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

 

Kamień odrzucony przez budujących

stał się kamieniem węgielnym.

Stało się to przez Pana

i cudem jest w naszych oczach.

 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

 

Ps 118,1-2.16-17.22-23

 

 

Drugie czytanie

 

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

 

Kol 3,1-4

 

 

 

SEKWENCJA

 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Składają jej wierni uwielbień swych dary.

 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

 

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,

I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,

A miejscem spotkania będzie Galilea.

 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

 

 

 

Przepraszam wszystkich Was, którzy powinniście otrzymywać codzienne SMSy ze Słowem Boga.

 

Niestety wysyłka SMSów nadal nie działa.

 

Rozmawiałem jeszcze przed świętami z przedstawicielem firmy, która realizuje wysyłkę naszych SMSów.

 

Mają świadomość jak rozsiewanie Słowa jest dla nas ważne, szczególnie w tym wyjątkowym czasie Wielkich Świąt.

 

Choć zaangażowali do naprawy tego problemu najlepszych swoich ludzi, nie wiedzą jaka jest przyczyna, że SMSy nie są dostarczane do odbiorców.

 

 

 

Napisała w tym temacie do mnie Kasia.

 

Jej podejście w takich technicznych trudnościach bardzo mi się spodobało.

 

„Niech błogosławiony Carlo Acutis wspomoże swoją interwencją i przyczyna awarii niech zostanie odnaleziona.

Ze swojej strony dodam, że kiedy mam takie techniczne problemy lubię odwoływać się do Bożego miłosierdzia: Tato Ty wiesz, jak wiele dusz potrzebuje ratunku. Jeśli te problemy są z Twojej woli to wiem, że chętnie wykorzystasz te trudności, aby ratować dusze konające przed piekłem, a czyśccowym, by przynieść ulgę i Niebo. Jeśli te trudności są z przyczyn złego ducha, tym bardziej je ratuj. Tu umawiamy się z Tatą w zależności od sytuacji, czy na czas tych trudności (np. 1 duszka do nieba na minutę- to parafrazując św. Faustynę "jedno oczko robótki- jedna dusza do Nieba"), czy tzw. 1 sms niedostarczony 1 dusza do Nieba...

Tu inwencja dowolna - (kilka dni temu jeszcze bardziej utwierdziło mnie w tym sposobie pomocy duszom słowo ze świadectwa Alicji Lenczewskiej, ale w tym momencie nie zacytuję- chodziło o ogrom Bożego Miłosierdzia i to, że On Bóg chce je nam dawać ♥️)”

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 8, 23-34

 

Pieśń nad Pieśniami 2

 

Księga Liczb 12

 

Księga Jeremiasza 52

 

---

 

 

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

01 grudnia 2023
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 8
30 listopada 2023
A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Mt 1, 22
28 listopada 2023
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. J 13, 34
27 listopada 2023
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. J 1, 14
23 listopada 2023
Panie, wysłuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie dojdzie! Ps 102, 2
22 listopada 2023
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Rz 13, 11
21 listopada 2023
Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Łk 19, 5

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego