Dlaczego Zmartwychwstały Jezus ukazał się najpierw 
Marii Magdalenie?

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

11 kwietnia 2023

Pokój Wam!

 

 

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.

 

Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich:

 

Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.

 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.

 

Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.

 

A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim.

 

Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu.

 

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.

 

Ujrzał i uwierzył.

 

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.

 

Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie.

 

Maria Magdalena natomiast stała przed grobem, płacząc.

 

A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.

 

I rzekli do niej:

 

Niewiasto, czemu płaczesz?

 

Odpowiedziała im:

 

Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono.

 

Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.

 

Rzekł do niej Jezus:

 

Niewiasto, czemu płaczesz?

 

Kogo szukasz?

 

Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego:

 

Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę.

 

Jezus rzekł do niej:

 

Mario!

 

A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku:

 

Rabbuni, to znaczy: [Mój] Nauczycielu!

 

Rzekł do niej Jezus:

 

Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca.

 

Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im:

 

„Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”.

 

Poszła Maria Magdalena [i] oznajmiła uczniom:

 

Widziałam Pana, i co jej powiedział.

 

J 20, 1-18

 

 

Dlaczego Zmartwychwstały Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie?

 

Dlaczego, to Maria Magdalena widziała Zmartwychwstałego Jezusa jako pierwsza?

 

 

Dlaczego nie temu wybranemu pierwszemu z Apostołów?

 

Dlaczego nie temu uczniowi, którego Jezus kochał?

 

Rozważ dziś w swoim sercu tą Ewangelię.

 

Poszukaj odpowiedzi na te pytania.

 

 

W której z tych osób, Piotrze, Janie czy Marii Magdalenie najbardziej Ty się odnajdujesz?

 

Każda z nich mówi coś ważnego o naszej relacji z Jezusem i naszej postawie wobec Jezusa.

 

 

 

 

W niedzielę Zmartwychwstania Jezusa, wieczorem, w czasie, kiedy Jezus ukazał się swoim uczniom.

 

Odbyła się Msza Święta w intencji naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju o pełnienie Woli Boga.

 

Jezus stanął pośrodku nas, ze słowami:

 

Pokój Wam!

 

Złożyłem w Jego przebite dłonie, każdą jedną indywidualną intencję, którą otrzymałem.

 

Kolekta z tej Mszy, pięknie zebrała nasze wszystkie intencje:

 

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

Pierwsze czytanie.

 

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

 

Dz 10,34a-37-43

 

 

 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,

bo Jego łaska trwa na wieki.

Niech dom Izraela głosi:

Jego łaska na wieki.

 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

 

Prawica Pana wzniesiona wysoko,

prawica Pańska moc okazała.

Nie umrę, ale żył będę

i głosił dzieła Pana.

 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

 

Kamień odrzucony przez budujących

stał się kamieniem węgielnym.

Stało się to przez Pana

i cudem jest w naszych oczach.

 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

 

Ps 118,1-2.16-17.22-23

 

 

Drugie czytanie

 

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

 

Kol 3,1-4

 

 

 

SEKWENCJA

 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Składają jej wierni uwielbień swych dary.

 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

 

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,

I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,

A miejscem spotkania będzie Galilea.

 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

 

 

 

Przepraszam wszystkich Was, którzy powinniście otrzymywać codzienne SMSy ze Słowem Boga.

 

Niestety wysyłka SMSów nadal nie działa.

 

Rozmawiałem jeszcze przed świętami z przedstawicielem firmy, która realizuje wysyłkę naszych SMSów.

 

Mają świadomość jak rozsiewanie Słowa jest dla nas ważne, szczególnie w tym wyjątkowym czasie Wielkich Świąt.

 

Choć zaangażowali do naprawy tego problemu najlepszych swoich ludzi, nie wiedzą jaka jest przyczyna, że SMSy nie są dostarczane do odbiorców.

 

 

 

Napisała w tym temacie do mnie Kasia.

 

Jej podejście w takich technicznych trudnościach bardzo mi się spodobało.

 

„Niech błogosławiony Carlo Acutis wspomoże swoją interwencją i przyczyna awarii niech zostanie odnaleziona.

Ze swojej strony dodam, że kiedy mam takie techniczne problemy lubię odwoływać się do Bożego miłosierdzia: Tato Ty wiesz, jak wiele dusz potrzebuje ratunku. Jeśli te problemy są z Twojej woli to wiem, że chętnie wykorzystasz te trudności, aby ratować dusze konające przed piekłem, a czyśccowym, by przynieść ulgę i Niebo. Jeśli te trudności są z przyczyn złego ducha, tym bardziej je ratuj. Tu umawiamy się z Tatą w zależności od sytuacji, czy na czas tych trudności (np. 1 duszka do nieba na minutę- to parafrazując św. Faustynę "jedno oczko robótki- jedna dusza do Nieba"), czy tzw. 1 sms niedostarczony 1 dusza do Nieba...

Tu inwencja dowolna - (kilka dni temu jeszcze bardziej utwierdziło mnie w tym sposobie pomocy duszom słowo ze świadectwa Alicji Lenczewskiej, ale w tym momencie nie zacytuję- chodziło o ogrom Bożego Miłosierdzia i to, że On Bóg chce je nam dawać ♥️)”

 

 

---

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 8, 23-34

 

Pieśń nad Pieśniami 2

 

Księga Liczb 12

 

Księga Jeremiasza 52

 

---

 

 

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

21 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty:  Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,  nie zatwardzajcie serc waszych.  Hbr 3, 7-8
20 maja 2024
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hbr 3, 7-8

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego