Czuwaj więc, bo nie znasz dnia ani godziny.

Rozległo się wołanie:

"Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie".

Mt 25, 6

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

13 listopada 2023

Pokój Tobie!

 

 

Czy to nie jest - delikatnie mówiąc - zastanawiające?

 

Bo jak dla mnie to jest wciąż bardzo niezwykłe.

 

Chociaż powtarza się to z taką regularnością, jak kolejne miesiące czy nawet kolejne dni tygodnia.

 

I mógłbym się nawet do tego przyzwyczaić.

 

To jednak zaskakuje mnie to wciąż na nowo jak za pierwszym razem.

 

Za każdym razem to porusza moje serce i duszę aż do głębi.

 

 

Prawdę mówi to Słowo z Listu do Hebrajczyków (Hbr 4, 12)

 

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

 

 

Słowo Boga jest żywe.

 

Tym którzy Je przyjmują, Słowo daje życie, nowe życie.

 

Dla tych, którzy są zamknięci, nie chcą słuchać i odrzucają Boga.

 

Słowo staje się ostrym mieczem, które ich osądza.

 

 

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.

 

J 5, 24-25

 

 

 

Niezwykłe jest dla mnie to, jak Bóg z nami nieustannie rozmawia.

 

Kiedy Bóg daje swoje Słowo, to jest dla mnie zawsze ta godzina prawdy.

 

Słowo, które daje mi Bóg, albo daje mi życie albo mnie osądza.

 

Zazwyczaj i jedno, i drugie.

 

Bo każdego dnia wychodzi coś co mam w sobie jeszcze do poprawienia, co do odcięcia, co do rozwinięcia.

 

Bóg poprzez Słowo osądza moje pragnienia i odcina to co złe i daje nowe życie.

 

Aby tak się działo potrzeba mieć codziennie, w każdej godzinie otwarte zmysły, umysł, serce i duszę.

 

Żeby usłyszeć głos Boga, aby zobaczyć Jego znaki i cuda.

 

 

W niedzielę Bóg poprzez Kościół dał nam niezwykłe Słowo Ewangelii.

 

Przypowieść o dziesięciu pannach.

 

Historię pięciu mądrych i pięciu głupich dusz, czekających na Oblubieńca.

 

Kto był na naszym sierpniowym spotkaniu w Krakowie to wie, że to ta sama Dobra Nowina, którą wspólnie wtedy rozważaliśmy.

 

Zgłębianiem tego Słowa kończyliśmy nasze wakacyjne REKOLACJE.

 

Odkrywaliśmy czym jest ta lampa, czym oliwa.

 

Skąd bierze się mądrość tych mądrych panien, a czego brakuje tym głupim.

 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

 

„Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca.

 

Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.

 

Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.

 

Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.

 

Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.

 

Lecz o północy rozległo się wołanie:

 

"Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie".

 

Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.

 

A nierozsądne rzekły do roztropnych:

 

"Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną".

 

Odpowiedziały roztropne:

 

"Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć.

 

Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie".

 

Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec.

 

Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto.

 

W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc:

 

"Panie, panie, otwórz nam".

 

Lecz on odpowiedział:

 

"Zaprawdę powiadam wam, nie znam was".

 

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

 

Mt 25,1–13

 

 

Ewangelia ta kończy się Słowem – godzina.

 

Przez ostatni czas szukamy odpowiedzi na pytanie.

 

Co to za godzina, o której Jezus mówi, że nadchodzi, a nawet już jest?

 

To godzina Twojego osobistego spotkania z Oblubieńcem.

 

Czy jesteś gotowy na to spotkanie?

 

Czy dziś w tej godzinie jesteś gotowy na osobiste spotkanie z Jezusem?

 

Czy Twoja lampa świeci?

 

Czy masz przygotowany zapas oliwy na tą godzinę?

 

 

 

Zapraszam Cię na godzinę 20:00, w przyszły poniedziałek, 20 listopada na nasze kolejne spotkanie online.

 

Podsumujemy nasze ostatnie rozważania, przez które Bóg nas ostatnimi tygodniami prowadzi swoim Słowem.

 

Opowiem również o nowym Kursie, który jak Bóg da, zorganizujemy w nadchodzący Adwent.

 

 

---

 

 

317 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(1)  Potem Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego.

 

(2)  Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.

 

(3)  Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami.

 

(4)  A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.

 

(5)  Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?

 

(6)  A mówił to, wystawiając go na próbę.

 

Wiedział bowiem, co ma czynić.

 

(7)  Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać.

 

(8)  Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego:

 

(9)  Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?

 

(10)  Jezus zaś rzekł: Każcie ludziom usiąść.

 

A w miejscu tym było wiele trawy.

 

Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

 

(11)  Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.

 

(12)  A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło.

 

(13)  Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

 

(14)  A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat.

 

(15)  Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

 

Ewangelia Jana 6, 1-15

 

 

Psalm 140

 

Księga Ezdrasza 4

 

Mądrość Syracha 43

 

Mądrość Syracha 44

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pozdrawiam Cię gorąco z Panem Bogiem

Arek

 

 

PS

 

Masz możliwość i ochotę włączyć się w realizację naszej misji i chcesz wesprzeć nasze działania na jeszcze większą chwałę Boga i dla pożytku całej naszej Społeczności BOGA?

 

Dołącz do grona wspaniałych darczyńców.

Wesprzyj, proszę realizację misji oraz działalność naszej Fundacji.

 

ODBIERZ WYJĄTKOWY PREZENT

ODKRYWAJ TAJEMNICE KRÓLESTWA BOŻEGO

CODZIENNIE PRZYCHODZĄCEGO DO CIEBIE W SŁOWIE BOGA

  

Jezus powiedział

„To wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego,

a nie tamtym."

Mt 13,11

 

W podziękowaniu za okazane wsparcie, dla naszych wspaniałych darczyńców, przygotowaliśmy całkiem nowy, wyjątkowy zestaw SMSów ze Słowem Boga.

 

Naszym wspaniałym darczyńcom codziennie przez SMSy głosić będziemy Królestwo Niebieskie.

 

Codziennie około godziny 7 rano otrzymasz SMSa z wybranym wersetem z Pisma Świętego mówiącym o Królestwie Boga.

 

Odbierz dziś w prezencie zestaw 33 SMSów ze Słowem Boga o Królestwie Niebieskim

 

"(Jezus) wysłał ich,

aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych."

Łk 9, 2

 

 

---

 

 

Wolisz słowo spisane na papierze?

 

Dołącz do naszej zbiórki na Allegro Charytatywni i wybierz w prezencie dla siebie jedną z ponad 100 książek i z każdym dniem dodajemy kolejne.

 

Dobra wiadomość jest taka, że dostępna jest darmowa dostawa z Allegro SMART, czyli cała darowizna idzie na Fundację.

Kupując książki przekazujesz darowiznę na naszą fundację i wspierasz przygotowanie i prowadzenie duchowego programu, który poprowadzi Cię do pogłębiania osobistych relacji z Bogiem.

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego