Bieszczady

Kto ma uszy, niechaj słucha!

Mt 13, 43

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

02 maja 2023

Aż nadszedł dzień naszego wyjazdu na urlop.

 

Kocham Bieszczady, moim marzeniem jest spędzić resztę naszego życia blisko natury, to jest jeden z tych moich talentów, które zaczęłam odkopywać.

 

Wyczekany, wymarzony urlop z moim mężem i kotem w naszych Bieszczadach.

 

Tylko jak spędzić ten urlop, aby naprawdę odpocząć.

 

Pierwszy raz w życiu zadecydowaliśmy, że żyjemy dniem dzisiejszym, nie planujemy, nie projektujemy co dalej, nie marzymy.

 

Żyjemy tu i teraz.

 

Wydaję się to takie proste, a nigdy na to nie wpadliśmy.

 

Pierwszy raz w życiu tak naprawdę odpoczęliśmy.

 

Nie interesowała nas przyszłość.

 

 

Komańcza, klasztor sióstr Nazaretanek, beatyfikacja Stefana Wyszyńskiego, niedziela 12.09.2021, nasz urlop.

 

Przypadek, nie.

 

Jak ja to mówię:

Nic nie dzieje się bez przyczyny.

 

Odwiedzamy klasztor w którym był więziony kardynał Stefan Wyszyński. Na miejscu trafiamy na siostrę, która przepięknie opowiada o kardynale, aż łzy same cisną się do oczu.

 

Usłyszałam wtedy, że kardynał Stefan aby nie zwariować od pierwszego dnia aresztowania stworzył sobie plan dnia, stały według którego żył i funkcjonował przez cały czas gdy był więziony.

 

Pomyślałam sobie ja też tak chcę, dlaczego….

 

 

 

(36) Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu.

 

Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście.

 

(37) On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.

 

(38) Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego.

 

(39) Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

 

(40) Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata.

 

(41) Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości,

 

(42) i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

(43) Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.

 

Kto ma uszy, niechaj słucha!

  

Ewangelia Mateusza 13, 36-43

 

 

Psalm 33

Księga Powtórzonego Prawa 3

Księga Przysłów 21

 

 

122 z 365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

 

 

 

„Wystarczy ci mojej łaski.

Moc bowiem w słabości się doskonali.”

2Kor 12, 9

 

Kaśka

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

01 czerwca 2023
Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.
31 maja 2023
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Łk 1, 28
30 maja 2023
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Mt 22, 4
25 maja 2023
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1, 8
24 maja 2023
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mt 3, 11
23 maja 2023
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie
22 maja 2023
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.  J 14, 6
19 maja 2023
Osiądzie na nim duch Boga: duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Napełni go duch bojaźni Bożej. Iz 11, 2-3

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego