Adwentowe REkoLACJE 
Zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami Boskiej natury.

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Mt 18, 20

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

11 grudnia 2023

Raduj się!

 

Słowo Boga jest najcenniejszym i największym darem, którym chcę się dziś z Tobą podzielić.

 

To Słowo z Drugiego Listu Świętego Piotra.

 

Drugą ważną informacją, którą dziś chcę się z Toba podzielić to wiadomość, że zbliża się centralne wydarzenie naszych Adwentowych REkoLACJI.

 

Tym wydarzeniem jest jutrzejsze spotkanie online naszej Społeczności.

 

Społeczność nasza zrodziła się z Obietnicy Jezusa, o czym świadczyłem w poprzednich listach.

 

Na Jezusie, na tej Skale trwałej i niezachwianej ją budujemy, wznosimy i rozwijamy.

 

Spotkanie Społeczności przepełnione będzie Słowem Boga oraz świadectwami relacji z Bogiem.

 

Posłuchasz świadectwa wiary co najmniej czterech osób Ani, Eli, Kasi i Arka.

 

Ufam, że Jezus widząc wiarę tych czterech udzieli Tobie łaski oraz mocy i podniesie Cię z Twojej niemocy, słabości, paraliżu.

 

Mówię, że usłyszysz co najmniej cztery świadectwa, bo mam nadzieję, że również inni uczestnicy spotkania podzielą się swoimi świadectwami.

 

Może również Ty?

 

 

Spotykamy się już jutro, we wtorek 12 grudnia o godzinie 20:00

 

Zapisz się na Adwentowe REkoLACJE i dołącz do naszego spotkania.

 

 

 

Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa,

 

do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza:

 

Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego!

 

Tak samo Boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością.

 

Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami Boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] na świecie żądzą.

 

Dlatego też właśnie, dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie,

 

do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność,

 

do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.

 

Gdy bowiem będziecie je mieli, i to w obfitości, nie pozostawią was one bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

 

Komu bowiem ich brak, jest ślepy - będąc krótkowzrocznym, zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów.

 

Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór!

 

To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy.

 

W ten sposób szeroko stanie przed wami otworem wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.

 

Oto dlaczego będę zawsze wam przypominał o tym, choć tego świadomi jesteście i umocnieni w obecnej [wśród was] prawdzie.

 

Uważam zaś za słuszne pobudzać waszą pamięć, dopóki jestem w tym namiocie,

 

bo wiem, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak to nawet Pan nasz, Jezus Chrystus, dał mi poznać.

 

Starać się zaś będę, abyście zawsze mieli sposobność po moim odejściu o tym sobie przypominać.

 

Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości.

 

Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu:

 

To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem.

 

I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.

 

Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

 

To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania.

 

Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie.

 

2 List Świętego Piotra 1, 1-21

 

 

Niech to Słowo będzie dla Ciebie Dobrą Nowiną na dziś i cały ten Adwentowy czas.

 

Niech Bóg udzieli Ci laski, pokoju i wiary.

 

Abyś osobiście spotkał i poznał Jezusa, z którym nawiążesz bliskie, intymne relacje.

 

Słowo mówi o tej drodze wzrastania w tej relacji aż do osiągniecia szczytu, czyli zjednoczenia z Jezusem w Miłości.

 

Tym jest Twoje osobiste uczestnictwo w tej Boskiej naturze.

 

Na tej drodze zjednoczenia potrzebne jest oczyszczenie, o którym mówiliśmy poprzednio.

 

To jest Twoja odpowiedź na Boże wybranie i powołanie do Królestwa Niebieskiego.

 

O tym między innymi pragniemy Ci świadczyć na naszym spotkaniu.

 

O tym, co nam oznajmił Jezus, a jak czytamy w Ewangelii Łukasza (Łk 17, 21)

 

Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.

 

 

Czy usłyszymy ten głos z Nieba o umiłowanym Synu?

 

Mam nadzieję, że każdy kto z wiarą otworzy swoje serce usłyszy ten głos w swoim sercu.

 

Jezus to nam obiecał.

 

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

 

Mt 18, 20

 

Niech Duch Święty kieruje nami i jednoczy nas w jedną Społeczność abyśmy mieli pełne współuczestnictwo z naszym Panem Jezusem.

 

 

 

 

Ten czas Adwentowych REkoLACJI to czas pogłębiania bliskich RELACJI z Bogiem.

 

Jak również budowania naszych osobistych RELACJI.

 

Nic lepiej nie zbliża ludzi jak szczera, osobista rozmowa na ważne życiowo tematy.

 

Dlatego włącz się w rozmowę napisz mi w odpowiedzi lub jeszcze lepiej w naszej internetowej STREFIE BOGA.

 

Napisz z czym się dziś zmagasz.

 

W jakie sfery Twojego życia pragniesz, aby Jezus wszedł i je odnowił, przemienił?

 

Jeśli już widzisz działanie Boga w swoim życiu, to koniecznie podziel się swoim świadectwem.

 

Niech Twoja historia otwiera serca nas wszystkich na przyjęcie Słowa Boga i przychodzącego Jezusa.

 

 

---

 

 

345 dzień z 365 dni naszego wspólnego czytania Pisma Świętego w 2023 roku  

 

 

(18)  Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził.

 

(19)  Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność.

 

Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

 

(20)  Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”.

 

Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować.

 

Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.

 

(21)  Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.

 

(22)  Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu.

 

Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu.

 

(23)  Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.

 

(24)  Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu.

 

Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego.

 

(25)  Ale to się stało, aby się wypełniło słowo zapisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu.

 

(26)  Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie.

 

(27)  Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

 

Ewangelia Jana 15, 18-27

 

 

Apokalipsa św. Jana 11

 

1 Księga Machabejska 4

 

Księga Zachariasza 7

 

 

 

Tam gdzie jest z odwagą i śmiałością głoszone Słowo Boga tam Bóg uzdrawia, czyni wielkie dzieła, znaki i cuda.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Niech ta obietnica Boga spełnia się w Twoim życiu każdego dnia.

 

Niech Cię Bóg uzdrawia na duszy i ciele, niech czyni wielkie dzieła i cuda w Twoim życiu, niech otwiera Twoje oczy i serce na znaki.

 

Pokój Tobie!

Kasiarki

 

czyli Kasia i Arek towarzyszący Ci w Twojej codziennej drodze pogłębiania osobistych relacji z Bogiem

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

06 czerwca 2024
Otwieracz serca zwie się DZIŚ!
04 czerwca 2024
Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego