„Pokój wam!”

Agata Skoczylas

Agata Skoczylas

O mnie...

10 kwietnia 2023

 

Pokój Wam!

 

Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom.

 

Słowo to wypełniło się wczoraj wieczorem na Eucharystii w intencji naszej Społeczności BOGActwa Rozwoju.

 

Jezus stanął pośród nas, Jego uczniów.

 

Powiedział:

 

Pokój Wam!

 

Ja Jestem!

 

Rozjaśnił nasze umysły abyśmy rozumieli Pismo Święte.

 

Zesłał na nas Ducha Świętego.

 

Posłał nas, abyśmy byli Jego świadkami.

 

Alleluja!

 

 

 

Gdy o tym rozmawiali, On sam stanął pośród nich i powiedział:

 

„Pokój wam!”.

 

Zatrwożeni i przestraszeni sądzili, że widzą ducha.

 

Lecz On im powiedział:

 

„Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach?

 

Spójrzcie na moje ręce i nogi!

 

To Ja jestem!

 

Dotknijcie Mnie i przekonajcie się.

 

Duch bowiem nie ma ciała ani kości, a widzicie, że Ja mam”.

 

Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi.

 

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, zapytał ich:

 

„Macie tu coś do jedzenia?”.

 

Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby.

 

A On wziął i przy nich zjadł.

 

Potem rzekł:

 

„Oto moje słowa, które powiedziałem do was, gdy byłem jeszcze z wami:

 

Musi wypełnić się wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”.

 

Wtedy rozjaśnił im umysł, aby rozumieli Pisma.

 

I powiedział:

 

„Tak jest napisane:

 

Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię zostanie ogłoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem.

 

Wy jesteście świadkami tych rzeczy.

 

Oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca.

 

Pozostańcie w mieście, dopóki nie zostaniecie napełnieni mocą z wysoka”.

 

Łk 24, 36-50

 

 

---

 

 

365 dni ze Słowem Boga w codzienności

 

Ewangelia Mateusza 8, 14-22

 

Pieśń nad Pieśniami 1

 

Księga Liczb 11

 

Księga Jeremiasza 51

 

---

 

 

Daję Ci słowo, Słowo Boga.

 

Arek

 

Bóg uczyni wielkie dzieła, uzdrowi, uczyni znaki i cuda w Twoim życiu.

(por. Dz 4, 29-31)

 

Napisz słowo od siebie. Włącz się w rozmowę.

Przeczytaj pozostałe Boże listy

16 lipca 2024
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 6, 23

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego