Sakrament Miłości

19 grudnia 2019

Dziś namacalnie dotkniesz miłości Boga.

 

Mamy 7 sakramentów.

 

Oczywistym sakramentem miłości zapewne uznasz sakrament małżeństwa.

 

A co z pozostałymi sakramentami?

 

Czy w nich i poprzez nie Bóg wyraża swoją miłość?

 

Jeśli tak, to w jaki sposób?

 

Co sakramenty mają wspólnego z 7 Darami Miłości?

 

Poszukiwania odpowiedzi na te intrygujące pytania zaczniemy od Słowa Boga.

 

Nie jest to fragment wprost mówiący o miłości.

 

Czytając to Słowo spróbuj samemu odkryć jaki jest nasz kolejny Dar Miłości.

 

 

Pewna kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, całe swe mienie wydała na lekarzy, z których żaden nie mógł jej uleczyć, podeszła z tyłu i dotknęła frędzli Jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi.

 

Lecz Jezus zapytał:

 

Kto się Mnie dotknął?

 

Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział:

 

Mistrzu, to tłumy zewsząd Cię otaczają i ściskają.

 

Lecz Jezus rzekł: Ktoś się Mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode Mnie.

 

Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, podeszła drżąca i padłszy przed Nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się Go dotknęła i jak natychmiast została uleczona.

 

Jezus rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.

 

Gdy On jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił: Twoja córka umarła, nie trudź już Nauczyciela!

 

Lecz Jezus, słysząc to, rzekł: Nie bój się! Wierz tylko, a będzie ocalona.

 

Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, poza Piotrem, Jakubem i Janem oraz ojcem i matką dziecka.

 

A wszyscy płakali i zawodzili nad nią. Lecz On rzekł: Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali Go, wiedząc, że umarła.

 

On zaś, ująwszy ją za rękę, rzekł głośno: Dziewczynko, wstań!

 

Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść.

 

Łk 8, 43-55

 

 

Wiesz już jaki Dar Miłości nazwaliśmy Sakramentem Miłości?

 

Sakrament to dotyk Boga.

 

Dotyk to kolejny piękny Dar Miłości jakim możesz każdego dna obdarzać ukochaną osobę.

 

Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski jaką Bóg dotyka człowieka.

 

Poprzez sakramenty Bóg dotyka Cię swoja wielką miłością.

 

 

Nie ma miłości bez dotyku.

 

Dotknąć prawdziwie może tylko ten który kocha.

 

W Ewangelii odnajdujemy wiele przykładów w jakich Jezus wyraża swoją miłość poprzez dotyk.

 

W przytoczonym fragmencie Jezus dotyka dziewczynki i przywraca ją do życia.

 

Kobieta dotyka się Jezusa i natychmiast odzyskuje zdrowie.

 

Zauważ, że nie wystarczy sam dotyk, fizyczny kontakt.

 

Cały tłum dookoła dotyka, ściska, jest w bliskim kontakcie z Jezusem.

 

Tylko ta jedna kobieta zostaje uzdrowiona.

 

Co jest niezbędne oprócz dotyku?

 

Konieczna jest wiara.

 

Dotykając z wiarą Jezusa uwolnisz Jego uzdrawiającą i ożywczą moc.

 

 

Kobieta chorująca na upływ krwi, była uznawana za nieczystą.

 

Jako nieczysta ma zakaz zbliżania się do ludzi, aby właśnie ktoś się do niej nie dotknął, a przez to również na siebie nie zaciągną nieczystości.

 

Wie, że wchodząc w tłum dotknie niejedną osobę, że tym samym złamie rytualne przepisy.

 

Co więcej.

 

Jej głównym motywem jest dotknąć się Jezusa.

 

Skąd więc u tej kobiety taka wiara i odwaga?

 

Odpowiedź jest tylko jedna.

 

Odnajdujemy ją w Liście św. Jana (1J 4, 18, 19)

 

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą.

 

Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.

 

My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.

 

 

Bóg Cię umiłował jako pierwszy.

 

Chce Cię dziś dotykać swoją miłością.

 

Jak odpowiesz na Dar dotyku miłości Boga?

 

 

Dziś Jezus również chce dotykać i być dotykanym.

 

Chce uzdrawiać wszystkie Twoje choroby, słabości, grzechy.

 

Poprzez szczególny dotyk łaski - sakramenty.

 

Poprzez siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, pokutę, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.

 

Kilkoma z nich Bóg już Cię dotknął i cześć z nich jako takie nie są do powtórzenia.

 

Jednak chrzest, bierzmowanie, małżeństwo możesz w sobie odnawiać i na nowo rozpalać łaskę tych sakramentów.

 

 

Pokuta i Najświętszy Sakrament jest Ci ofiarowany przez Jezusa jako największy Dar Miłości Boga.

 

W pokucie dotyka Cię, dotyka Twojego serca miłosierny Jezus.

 

Swoim dotykiem Jezus Cię oczyszcza, oświeca, podnosi.

 

 

Najświętszy Sakrament natomiast to pocałunek Jezusa.

 

To intymny Dar dotyku jakim w misterium Eucharystii obdarza Cię Jezus.

 

 

Sakrament małżeństwa to wyjątkowy dotyk miłości Boga.

 

Nie jest to jednorazowy, przelotny i przemijający dotyk.

 

Sakrament małżeństwa to dotyk Bożego błogosławieństwa nierozerwalności męża i żony.

 

 

Poprzez sakrament małżeństwa zaprosiliście Jezusa do swojego życia.

 

Od zawarcia sakramentalnego związku jako jedno małżeńskie ciało Oblubienica idziecie dalej przez życie z Jezusem Oblubieńcem.

 

Nie jesteście sami, jest z Wami Jezus.

 

 

 

ZASTANÓW SIĘ

 

Czy szukasz sposobności aby się dotknąć płaszcza Jezusa w sakramencie pokuty?

 

Czy z wiarą pragniesz dotknąć Jezusa i zostać uzdrowionym ze swoich grzechów?

 

Czy dopuszczasz Jezusa do swojego małżeństwa, aby Wasza miłość wyrażała się w pełni?

 

Czy korzystasz z tego, że poprzez sakrament Jezus jest z Wami w małżeństwie i prosisz go, aby dotykał waszych zranień, aby została uzdrowiona Wasza relacja?

 

Czy z wiarą, nadzieją i miłością uczestniczysz w Eucharystii i przyjmujesz pocałunek Jezusa?

 

 

 

PODARUNKI W MAŁŻEŃSKIEJ CODZIENNOŚCI

 

Niech dotyk, którego doświadczasz ze strony Jezusa buduje Twoją postawę wobec współmałżonka.

 

Staraj się codziennie, aby Twój dotyk był przedłużeniem ręki Boga okazującego miłość.

 

Niech w Waszej małżeńskiej codzienności będzie obecny: czuły dotyk, gorący pocałunek, dotyk miłości wyrażony przez głębokie spojrzenie w oczy, dotykaj przez szczery uśmiech.

 

 

 

SAKRAMENT MIŁOŚCI - ZADANIE

 

Małżeństwo to jedyny związek kobiety i mężczyzny, któremu Bóg błogosławi w akcie intymnego dotyku ciał.

 

To jedyny Dar Miłości zarezerwowany tylko i wyłącznie dla małżonków.

 

Nic bardziej osobistego, intymnego nie możesz ofiarować swojej żonie, lub swojemu mężowi ponad dotyk każdego zakamarka swojego ciała.

 

Nie możesz takiego dotyku ofiarować nikomu innemu, ani od nikogo innego takiego dotyku nie możesz otrzymać.

 

Przypomnijcie sobie swoją noc poślubną i rozpalcie na nowo ten ogromny płomień daru dotyku miłości.

 

 

Podziel się miłością

Napisz jakie są Twoje refleksje, przemyślenia, odczucia.

Jak w praktyce dzielisz się Darami Miłości?

Jakie dostrzegasz reakcje na Dary Miłości u obdarowanych przez Ciebie osób?

7 Darów Miłości

Wspieraj rozdawanie 7 Darów Miłości

 

Uważasz, że o 7 Darach Miłości powinno dowiedzieć więcej małżeństw?

 

Kurs pomaga na nowo odkrywać Miłość Boga?

 

Daje praktyczne wskazówki jak obdarowywać ukochane osoby Darami Miłości?

 

Wesprzyj nasze działania rozdawania 7 Darów Miłości.

 

Pragniemy dotrzeć z Kursem do 7 tysięcy małżeństw.

 

Niech rozpalą w sobie na nowo gorący płomień miłości.

 

Wierzymy, że z Bożą pomocą i Twoim wsparciem Miłość rozleje się szerokim strumieniem.

 

Dotrzemy z 7 Darami Miłości szczególnie do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. 

 

Akcja informacyjna dotarcia do tak licznej grupy osób pociąga za sobą ogromne koszty, co najmniej kilkanaście tysięcy złotych.

 

Liczymy, że każde 7 zł to dwa kolejne małżeństwa, które poznają 7 Darów Miłości.

 

W imieniu każdego małżeństwa jakie dzięki Twojemu wsparciu pozna 7 Darów Miłości i na nowo zakwitnie u nich piękny kwiat miłości.

 

Już dziś bardzo gorąco Ci dziękuję.

 

Wybierz do ilu małżeństw chcesz abyśmy dzięki Tobie dotarli z 7 Darami Miłości i wesprzyj nasz odpowiednią wpłatą.

7 zł 

2 małżeństwa więcej (4 osoby) poznają 7 Darów Miłości

14 zł 

4 małżeństwa więcej (8 osób) poznają 7 Darów Miłości

28 zł 

8 małżeństw więcej (16 osób) pozna 7 Darów Miłości

56 zł 

16 małżeństw więcej (32 osoby) pozna 7 Darów Miłości

112 zł 

32 małżeństwa więcej (64 osoby) pozna 7 Darów Miłości

W tym miejscu na bieżąco będziemy Cię informować o postępach naszych działań.

Jak dużo więcej osób, również dzięki Tobie i Twojemu wsparciu pozna 7 Darów Miłości

Jeśli wolisz wesprzeć nasze działania w tradycyjny sposób lub chcesz wesprzeć nas większą wpłatą.

 

Dane do przelewu:

 

FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Turniejowa 70/97B, 30-619 Kraków

nr konta

58 1140 2004 0000 3502 7794 4717

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego