Zapisz się na kurs

Żyj w mocy Ducha Świętego

Zapisz się od razu na kurs

albo TU przeczytaj więcej informacji

Odkrywaj znaki Ducha Świętego w swojej codzienności

Kurs otwierania się na moc 

Ducha Świętego w codzienności

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc.

Dz 1, 8

Chcesz wreszcie otworzyć się na Ducha Świętego i zacząć żyć w Jego mocy każdego dnia?

 

Jeśli jesteś Chrześcijaninem, który gorąco pragnie Ducha Świętego to, może to być najgłębsze doświadczenie Twojego życia. 

Zapisz się od razu na kurs

albo TU przeczytaj więcej informacji

Odkrywaj znaki Ducha Świętego w swojej codzienności

Kurs otwierania się na moc Ducha Świętego w codzienności

GRATULUJĘ!

Zapisałeś się na kurs

Czy mogę mieć do Ciebie jeszcze dwie prośby?

Za wsparcie otrzymasz w podziękowaniu

30 codziennych SMSów o mocy Ducha Świętego.

Ośmioosobowa Duchowa Arka BOGA

 

Mistrz reżyserii Alfred Hitchcock 100 lat temu mówił:

 

Film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć.

 

Oto tu jest coś więcej niż Hitchcock i wymyślona fikcja filmowa.

 

 

2000 lat temu prawdziwe wydarzenie również zaczęło się od trzęsienia ziemi.

 

Przeczytaj co do niego doprowadziło i jaki niezwykły był efekt.

 

 

Wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało.

 

A człowiek, który doznał tego cudownego uzdrowienia, miał ponad czterdzieści lat.

 

Uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi.

 

A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili:

 

„Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje.

 

Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego, Dawida:

 

Dlaczego burzą się narody i ludy knują daremne spiski?

 

Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi.

 

Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły.

 

A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą,

 

gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa.”

 

Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani;

 

a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

 

Dz 4, 21-31

 

 

W tym fragmencie z Dziejów Apostolskich mamy modlitwę wspólnoty pod przewodnictwem Piotra i Jana.

 

Po ich wspólnym wielbieniu Boga, dziękczynieniu i prośbach.

 

Po ich wspólnej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani.

 

Mamy tu kolejny znak przychodzącego Ducha Świętego.

 

Po szumie z nieba, uderzeniu wichru, językach ognia teraz doświadczamy trzęsienia ziemi.

 

A to dopiero początek.

 

Co nas czeka dalej?

 

Oni wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

 

 

Przyjmij to Słowo z wiarą, jako obietnicę Boga.

 

Nie tylko emocje Cię napełnią i napięcie nieprzerwanie będzie rosnąć.

 

Ale zgodnie z obietnicą Boga zostaniesz przepełniony Duchem Świętym i otrzymasz Jego moc.

 

 

My również pod wpływem Słowa opisującego dzień Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-4).

 

Nasz kurs zaczęliśmy od wspólnej modlitwy podczas poniedziałkowego spotkania.

 

Teraz mamy Słowo opisujące tak zwane drugie zesłanie Ducha Świętego.

 

Tu również mamy opis wspólnej modlitwy.

 

Nie byle jakiej modlitwy, ale potężnej modlitwy pod natchnieniem Ducha Świętego.

 

Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego…

 

Dalej Piotr i cała wspólnota modli Psalmem 2.

 

Modlą się wspólnie Słowem Boga.

 

 

Skorzystamy z tego natchnienia Ducha Świętego również my w naszym kursie.

 

Pierwsze zadnie kursowe, które postawiłem przed Tobą wczoraj jeszcze pogłębimy.

 

 

ZADANIE

 

Nie tylko codziennie przez cały czas trwania kursu czytaj z zachwytem fragment Dziejów Apostolskich.

 

Ale módl się tym Słowem Boga za całą naszą wspólnotę.

 

Za całą naszą społeczność, którą Duch Święty zgromadził na tym kursie.

 

Aby Duch Święty otwierał nas na swoją moc.

 

 

 

ZADANIE dodatkowe dla chętnych

 

Święty Jakub o modlitwie w swoim liście pisze tak (Jk 5, 16b)

 

Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie.

 

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.

 

 

Skorzystamy ze sprawdzonej na poprzednim kursie formy modlitwy jeden za drugiego.

 

Proponuję na czas naszego kursu abyśmy nie tylko modlili się ogólnie za całą naszą wspólnotę.

 

Pomódlmy się wzajemnie osobiście jeden za drugiego.

 

Tak aby nasza modlitwa przybrała bardzo konkretny wymiar.

 

Jednocześnie, abyś Ty osobiście zyskał realne duchowe wsparcie.

 

Proponuję abyśmy zebrali się w ośmioosobowe grupy, w których każdy jeden będzie modlił się za każdego drugiego.

 

Osiem osób, tak jak jest w logo naszej fundacji BOGActwo Rozwoju.

 

Osiem Osób z uniesionymi rękoma w geście uwielbienia, radości i zwycięstwa.

 

Jako wspólnota zakorzeniona w krzyżu i Słowie Boga na obraz ośmiu osób jakich w Bożym planie uratowała Arka.

 

 

Wejdź do swojej osobistej Ośmioosobowej Duchowej Arki BOGA.

 

Dołącz do naszego Kursu otwierania się na moc Ducha Świętego w codzienności.

 

Otrzymasz więcej życiowych refleksji w oparciu o mądrości i nauki Biblijne.

 

Zapisz się na nasz Kurs otwierania się na moc Ducha Świętego w codzienności

 

Ośmioosobowe Duchowe Arki BOGA zbieramy tylko do niedzieli.

 

Później odpływamy w wielki rejs z Duchem Świętym wiejącym w nasze żagle.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego