Symbolika LOGO nawiązuje do wartości na jakich budujemy FUNDACJĘ BOGA oraz do celów dla jakich została powołana.

 

 

Krzyż najważniejszy znak naszej Chrześcijańskiej przynależności.

 

Ramiona krzyża stylizowane na miecze to znak Słowa Bożego, z którego w pełni czerpiemy mądrość i nauki tworząc nasze dzieła.

 

Chrześcijanin zakorzeniony w krzyż, ponieważ jedynie On daje prawdziwe życie w pełni i w obfitości.

 

Człowiek wyrasta z krzyża i ze Słowa Boga i na Nich się buduje. Słowo Boga otwiera człowieka i kieruje go w stronę drugiego człowieka, z którym się łączy, aby wspólnie ramię w ramię iść przez życie.

 

Z chrześcijańskiego Krzyża i Słowa Bożego wyrasta wspólnota ludzi wzajemnie wspierających na drodze osobistego rozwoju i duchowego wzrostu, aby coraz lepiej służyć sobie nawzajem i całemu społeczeństwu.

 

Osiem osób z uniesionymi rękoma w geście uwielbienia, radości i zwycięstwa jako wspólnota zakorzeniona w krzyżu i Słowie Boga na obraz ośmiu osób jakich w Bożym planie uratowała Arka.

 

Złoty kolor symbolizuje BOGActwo Słowa, łaski, miłości, nadziei, wiary, mądrości, zrozumienia, poznania, jedności, chwały, dobra, piękna... Złoto próbuje, oczyszcza i wytapia się w ogniu, tak jak człowieka w ogniu doświadczeń, którymi chcemy ubogacać uczestników naszymi dziełami.

 

 


 

 

Słowo Boga

 

Kilka wybranych wersetów, które były inspiracją dla logo oraz dla misji FUNDACJI BOGActwo Rozwoju.

 

 

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie.

Kol 3, 16

 

 

Przyjmijcie też hełm zbawienia oraz miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

Ef 6, 17

 

 

Skoro więc przyjęliście Chrystusa Jezusa jako Pana, dalej w Nim postępujcie: w Nim zakorzenieni i zbudowani, mocni wiarą, której was nauczono. I bądźcie pełni wdzięczności.

Kol 2, 6-7

 

 

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

1Kor 1, 18

 

 

Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Hbr 4, 12

 

 

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Ef 1, 7-10

 

 

Wtedy Bóg czekał cierpliwie, zanim zbudowano arkę, w której tylko nieliczni, to jest osiem osób, zostali zbawieni dzięki wodzie.

1P 3, 20

 

 

Jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.

Ef 2, 16

 

 

Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Ga 6, 14

 

 

A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?

Rz 2, 4

 

 

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus w was - nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.

Kol 1, 26-28

 

 

Aby ich serca doznały pokrzepienia, aby przez miłość wyuczeni, osiągnęli pełnię zrozumienia, w całym jego bogactwie i głębsze poznanie tajemnicy Boga – Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.

Kol 2, 2-3

 

 

Lecz On zna drogę, którą kroczę, z prób wyjdę czysty jak złoto. Moja noga kroczy w ślad za Nim, nie zbaczam, idę Jego ścieżką; nie gardzę nakazem warg Jego i w sercu słowa ust Jego chowam.

Hi 23, 10-12

 

 

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia.

Syr 2, 1.5

 

 

Trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia - a Ja wysłucham i będę mówił: Oto mój lud, a on powie: Pan moim Bogiem.

Za 13, 9

 

 

Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Łk 9, 23

 

 

Prezentujemy nasze Logo i jego symbolikę

Misja

FUNDACJI BOGActwo Rozwoju

 

 

Czerpać z Biblii, ze źródła Słowa Boga.

Przekazywać życiowe mądrości, praktyczne nauki dla rozwoju osobistego i duchowego.

Abyś życie miał w obfitości… (J 10, 10)

Obfitość BOGActwa miłości, mądrości, odwagi, radości, jedności, wolności…

 

 

Abyś odkrył jakie jest Twoje życiowe powołanie i w pełni realizował swój potencjał.

 

Abyś otworzył się na działanie Ducha Świętego i czerpał z Jego mocy.

 

Aby Bóg odkrył wobec Ciebie swoją wolę i napełnił Cię odwagą do jej wypełniania.

 

Abyś poprzez swoje osobiste doskonalenie coraz lepiej służył swoim bliźnim.

 

 

Misją FUNDACJI BOGA jest również

budowanie chrześcijańskiej społeczności

 

Abyśmy się wzajemnie wspierali w rozwoju oraz trudnych życiowych momentach.

 

Abyśmy budowali nasza społeczność na mocnych fundamentach wiary i wartości chrześcijańskich.

 

Abyśmy poprzez naszą jedność rośli w łasce u Boga i ludzi.

 

 

 


 

 

Rozwój osobisty i wzrost duchowy

 

Rozwój w naszym ujęciu to stawanie się coraz lepszym poprzez własną pracę i zaangażowanie połączone z łaską Boga, darami od Boga, współpracę z Bogiem, z Duchem Świętym.

 

Rozwój to przemiana myśli i serca w świetle Słowa Boga. Za sprawą mocy Boga.

 

Odkrycie w sobie dziecka Bożego.

 

Odkrywanie słabości, która jest mocą Boga.

 

Odkrywanie mocnych stron, talentów, jak również swoich słabości w których może objawić się moc Boża. Takie ujęcie daje pełnię rozwoju. Współpraca z Bogiem

 

Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 2Kor 12,0 9

 

Człowiek jest w swoich ludzkich możliwościach ograniczony. Rekordowo na przykład człowiek skocze w dal 8,95 w wzwyż, 2,45. Z Bogiem skoczysz w nieskończoność. Bóg poniesie Cię na wyżyny jakich nawet marzenia nie są w stanie ogarnąć.

 

Takie same analogie są w każdej innej dziedzinie życia i w całej naturze człowieka. Fizycznej, mentalnej, emocjonalnej, osobistej i duchowej.

 

W każdej jesteś ograniczony ludzką naturą, a z Bogiem przebijesz wszystkie te ograniczenia.

 

Jezus w swej ludzie naturze osiągną maksimum i skończoność. Umarł. A następnie mocą Ducha przekroczył próg ludzkiej egzystencji, natury i zmartwychwstał.

 

Co może wpływać na Twoje życie i Cię ograniczać?

 

Otoczenie, inni ludzie, słabości, leki, niska samoocena, brak konsekwencji i zdecydowania, brak odpowiedzialności.

 

Jakby każdy człowiek odnalazł swoja misję życiową, swoje prawdziwe powołanie?

 

Co by się stało gdybyś Ty odkrył swoje życiowe powołanie?

 

Czy zaangażowałbyś się w jego realizację w 100%, z całych swoich sił?

 

Wielu ludzi nigdy tego nie zrobi, bo nieodpowiednio się do tego zabiera.

 

Zaczyna od swoich mocnych stron i talentów. A Biblia mówi:

 

Moc bowiem w słabości się doskonali. 2Kor 12, 9

 

Więc czy należy szukać swoich słabości?

 

Ich akurat szukać nie trzeba, one same wyłażą na wierzch i to w najmniej odpowiednich momentach.

 

Jednak tuż za nimi nie zawsze idzie Boża moc.

 

Raczej doświadczamy na co dzień coraz większej słabości.

 

Jak to osiągnąć?

 

Jak sprawić, aby w Twoich słabościach objawiała się moc Boga?

 

W Biblii znajdujemy całe mnóstwo praktycznych wskazówek jak tego dokonać.

 

Na początek pobierz ebook Pójdź za Mną!

 

I już dziś zacznij z Jezusem swój rozwój osobisty i wzrost duchowy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2024 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego