15 czerwca 2019

Wesprzyj i odbierz prezent

Dołącz do rozmowy 

Napisz swoje świadectwo

Jak Duch Święty działa w Twojej codzienności

Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

 

Ps 51, 17

 

To są słowa modlitwy Wezwania jakimi Kościół zaczyna każdy nowy dzień.

 

Cały Kościół, a więc i ja i Ty wezwani jesteśmy do głoszenia chwały Boga.

 

Kiedy człowieka napełnia Duch Święty natychmiast porusza do mówienia o Bogu.

 

Tak jak Apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 4. 11b):

 

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić

 

innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał.

 

Słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga.

 

 

Przyszedł czas w naszym kursie, że nie tylko ja, ale również Ty zacznij mówić.

 

Co masz mówić?

 

Nie masz odwagi?

 

Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić - wyrocznia Pana.

 

I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi:

 

Oto kładę moje słowa w twoje usta.

 

Jr 1, 8-9

 

 

Ufam, że cały kurs, każde słowo jakie piszę nie pochodzi ode mnie.

 

Wierzę, że Bóg poprzez Ducha Świętego wkłada w moje usta każde słowo.

 

Tak samo wierzę, że Bóg swoje słowo chce włożyć również w Twoje usta.

 

Mam o tym pełne przekonanie i całkowitą pewność.

 

Taka jest bowiem Boża obietnica i przymierze jakie Bóg zawiera z każdym kolejnym pokoleniem.

 

Co do Mnie, takie jest przymierze moje z nimi, mówi Pan:

 

Duch mój, który jest nad tobą, i słowa moje, które włożyłem ci w usta,

 

nie znikną z twych ust ani z ust twoich dzieci, ani z ust potomków twoich synów,

 

odtąd i na zawsze - mówi Pan.

 

Iz 59, 21

 

 

Duch Święty jest nad Tobą.

 

Otworzysz Mu drogę do swojego serca?

 

Wpuścisz Ducha Świętego do swojego serca?

 

To konieczne i niezbędne.

 

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro,

 

a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło.

 

Bo z obfitości serca mówią jego usta.

 

Łk 6, 45

 

To co masz w sercu pojawia się na Twoich ustach.

 

W sercu masz Ducha Świętego i z niego czerpiesz moc i słowa.

 

Duch Święty, którego wpuścisz w głąb swojego serca sam będzie działał i mówił przez Ciebie.

 

 

Jaki klucz otwarcia drogi Duchowi Świętemu do swojego serca dziś zobaczyłeś?

 

Duch Święty jest Ci dany, abyś się nim dzielił.

 

Abyś przekazywał wszystko co od Ducha otrzymujesz.

 

Duch Święty zstępuje na Ciebie i napełnia Cię abyś mówił.

 

Abyś głosił wielkie dzieła Boga.

 

Uruchamia Cię do działania, do wyjścia, do mówienia.

 

Zachowując tylko dla siebie i nie dzieląc się słowem z innymi zamykasz się na kolejne wielkie dary od Boga.

 

Blokujesz się na pełną obfitość dobra jakim Bóg chce przepełniać Twoje serce.

 

 

Dobitnie przekonałem się o tym osobiście.

 

Przez długi czas czytając Biblię zachowywałem tylko dla siebie te słowa i to co Bóg przede mną otwierał.

 

Aż w końcu przyszedł dzień, że Słowo Boga przestało poruszać moje serce.

 

Nic z tego co czytałem nie rozumiałem, nic do mnie nie przemawiało.

 

Stało się dokładnie to o czym już mówiliśmy wcześniej.

 

Moje oko nie widziało, ucho nie słyszało, a serce nie poznawało.

 

Bóg zamknął moje oczy, uszy i serce na swoje Słowo i na Ducha Świętego.

 

Sam do tego doprowadziłem nie dzieląc się tym co otrzymywałem.

 

Zablokowałem, zakorkowałem i zamurowałem dostęp Duchowi Świętemu do swojego serca.

 

Pismo Święte stało się zwykłą książką, Słowo Boga martwą literą, mądrość Boża głupotą, a miłość i miłosierdzie Boga zgorszeniem.

 

Jednak pomimo wszystko nadal czytałem Biblię.

 

Choć nieraz myślałem, że to bez sensu.

 

Zdarzały się dni, że nie sięgałem po Słowo Boga.

 

Przeszło mi również przez myśl, że zrobię sobie dłuższą przerwę.

 

Na jakiś czas przestanę czytać i kiedy wróci natchnienie i zrozumienie to i ja wrócę do czytania.

 

Nawyk okazywał się mimo wszytko silniejszy.

 

Czytam Ewangelie na okrągło.

 

Jednego dnia kończę jedną i zaraz kolejnego dnia zaczynam drugą, kończę drugą i zaczynam trzecią, następnie czwartą i gdy kończę ponownie zaczynam którąś znów od początku.

 

W takim rytmie co kilka tygodni czytam o zmartwychwstaniu Jezusa.

 

Po zmartwychwstaniu następuje zesłanie Ducha Świętego i posłanie uczniów do głoszenia Słowa.

 

Ta Dobra, Bardzo Dobra Nowina zawsze powoduje odnowienie moich myśli.

 

Zacząłem się zastanawiać.

 

Dlaczego serce moje, tak mocno wcześniej rozpalone prawie całkowicie ostygło.

 

Odkryłem, że powodem było właśnie zatrzymywani tylko dla siebie tego wszystkiego i lęk.

 

Bałem się dzielić tym co dostawałem.

 

Tym co Słowo Boga do mnie mówi i jak przemienia moje serce.

 

Kiedy otwieram usta, otwieram jednocześnie moje serce na Ducha Świętego.

 

 

ĆWICZENIE / ZADANIE

 

Otwórz swoje usta.

 

Powiedz komuś o Bogu.

 

Ogłoś komuś Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

 

Niech z Twoich ust wyjdzie błogosławieństwo.

 

Wychwalaj Boga, głoś Jego potęgę, mów o wielkich dziełach Boga.

 

Zacznij, po prostu tylko zacznij.

 

Najlepiej jeszcze dziś, zacznij teraz.

 

Duch Święty napełni Twoje serce i Bóg włoży w Twoje usta odpowiednie słowa.

 

 

Na dobry początek podziel się słowem z nami wszystkimi uczestnikami kursu.

 

Szczególnie kiedy odczuwasz lęk, to dobry początek, gdyż tu są sami swoi.

 

Napisz słowo jakie ciśnie Ci się teraz na usta.

 

Jedno słowo, może kilka zdań.

 

Otwórz usta, a otworzysz swoje serce na Ducha Świętego.

 

 

Otwórz usta i zobacz co się stanie

Kurs Odkrywania Ducha Świętego w Codzienności