Odkrywanie woli Boga w Codzienności

Dołącz do naszego zespołu jako współpracownik lub WOLONTARIUSZ FUNDACJI BOGA.

 

Chcesz się włączyć w dzieła FUNDACJI BOGA?

 

Koniecznie napisz do nas. 

e-mail: fundacja@bogactworozwoju.pl

W intencji FUNDACJI BOGA, uczestników i wszystkich osób związanych z fundacją.

 

Pomódl się Słowem Bożym.

 

Przeczytaj codziennie fragment Biblii.

 

Może to być nawet tylko jeden werset. Ważne, aby modlitwa była regularna, najlepiej codzienna.

Duch Święty Dziękuję pięknie za Twoje wsparcie! Duch Święty

 

 

Jeszcze tylko podaj mi informację na jaki numer telefonu

mam wysyłać do Ciebie SMSy ze Słowem Boga

 

Rejestracja telefony na SMSy ze SŁOWEM BOGA