02 lipca 2019

Wesprzyj i odbierz prezent

Dołącz do rozmowy 

Napisz swoje świadectwo

Jak Duch Święty działa w Twojej codzienności

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.

Rdz 2, 7

Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha, byście ożyły.

Ez 37, 5


Życie daje Bóg.

Zanim Ty zyskałeś świadomość, że żyjesz.

Nawet zanim pojawiłeś się na tym świecie.

Bóg już wiedział, że się urodzisz.

Wieżę, że przewidział również to, że się poznamy.

Z wieloma uczestnikami moich kursów poznałem się już osobiście.

Z wieloma również korespondujemy mailowo.

 

Po waszych niekiedy bardzo osobistych zwierzeniach też mam poczucie, że się dość dobrze poznaliśmy.


Na razie jednak z większością uczestników znamy się poprzez listy kursu.

Jednak kto to wie, jak rozwinie się nasza znajomość.

To znaczy Bóg to wie, prowadzi i łączy ludzi.

W duchu połączył nas w jedną bardzo wielką wspólnotę, kilku tysięcy osób.
 

Przywołuje mi to na myśl przepiękny obraz z Księgi proroka Ezechiela (Ez 37, 1-10):


 


Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny.


Była ona pełna kości.

I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele.

 

Były one zupełnie wyschłe.

 

I rzekł do mnie:

Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?

Odpowiedziałem:

Panie Boże, Ty to wiesz.

Wtedy rzekł On do mnie:

Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich:

Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!


Tak mówi Pan Bóg:

Oto Ja wam daję ducha, byście ożyły.

Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan.

I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie.

I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha.

I powiedział On do mnie:

Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha:

Tak powiada Pan Bóg:

Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i tchnij na tych pobitych, aby ożyli.

Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie.Nie wiem jak bardzo Twoje życie przypomina taką wyschłą dolinę?

Na ile Ty czujesz się jak wyschnięte kości bez życia?

Jak bardzo pobite masz życie?

Wiem natomiast, że moje życie przez wiele lat było życiem, a raczej brakiem życia wyschłych kości.

Niby żyłem, chodziłem do pracy, nawet dobrze się bawiłem.

Jednak w tym moim życiu, tak naprawdę nie było życia.

Bo, co to jest życie?

Czy życie to jedzenie, spanie, pracowanie, odpoczywanie, oddychanie?

Jeśli tak, to moje życie nie różniło się niczym od życia zwierząt.

Praca odróżnia, ktoś może powiedzieć?

 

Zwierzęta też muszą zdobywać pożywienie, czyli wykonują swego rodzaju pracę, żeby przeżyć.

Więc, co to jest życie?


Prawdziwe Boże życie w pełni to, życie według Ducha.

Ducha Świętego, którego tchnął w nas Bóg.

Ducha, którego Jezus nam obiecał i zesłał najpierw na Apostołów.

 

Następnie zesłał również na nas, na mnie i na Ciebie.


Życia nie podtrzymuje tylko oddychanie.

 

Wciąganie do płuc powierza i następnie jego wydychanie.

Chyba, że chodzi Ci tylko o życie według ciała i podtrzymywania przy życiu tylko fizycznego ciała.

Prawdziwe życie w pełni, to oddychanie Duchem Świętym.

Tak jak ciało nie wytrzyma dłużej niż kilka minut bez oddychania.

Tak Twoja dusza usycha, kiedy nie oddycha Duchem Świętym na co dzień.

Bez Ducha Świętego pozostają w Tobie tylko wyschłe kości.


Czy Twoje życie może być przepełnione Duchem Świętym?

Czy Twoje wyschnięte kości mogą ożyć?

 

Czy Twoja dusza może oddychać Duchem Świętym?


Ja nie wiem.

Bóg to wie!

Dobrą nowiną na dziś jest obietnica Boga.

Niezależnie jak zamknięty jesteś na Ducha Świętego i jak wyschłe jest Twoje życie.

Bóg chce tchnąć do Twojego wnętrza Ducha Świętego abyś ożył.

Bóg dziś chce tchnąć do Twojego wnętrza Ducha Świętego abyś ożył i zaczął żyć w pełni.

Bóg daje nam bardzo konkretną wskazówkę jak żyć według Ducha.

Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!

Od Słowa Boga wszystko się zaczyna.

Poprzez Słowo Boga oddychasz Duchem Świętym.

Słuchaj Słowa Boga i oddychaj Duchem Świętym codziennie.


ĆWICZENIE / ZADANIE

Każdego dnia oddychaj Duchem Świętym.

Weź trzy głębokie oddechy.

Powoli w pełni świadomie napełnij swoje płuca powietrzem.

Poczuj, jak wchodzi w ciebie życiodajne tchnienie tlenu.

Równie wolno wypuść powietrze.

 

Powtórz ten głęboki oddech trzykrotnie.

Przeczytaj Słowo Boga.

Następnie pooddychaj Duchem Świętym medytując nad przeczytanym Słowem Boga.

 

Daj chwilę swojej duszy aby pooddychała Duchem Świętym.

 

Poczuj jak Duch Święty napełnia Twoja duszę życiodajnym tchnieniem Boga.Podziel się swoim doświadczeniem oddychania Duchem Świętym z naszą wielką kursową wspólnotą.

 

 

Napełnij płuca i oddychaj Duchem Świętym

Kurs Odkrywania Ducha Świętego w Codzienności